Har du fået betalt kontingent 2023

Har du fået betalt kontingent 2023

Ifølge vores vedtægter skulle kontingentet have været betalt senest d. 15. februar 2023.
Du kan dog stadig nå det ved indsættelse på reg.nr. 1551 og konto nr. 3177300101 i Danske Bank.

Husk venligst at oplyse navn ved indbetaling.
Kontingentsatserne er kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for institutioner.

webmaster