Biskop Balles visitat i 1799

Biskop Balles visitat i 1799

Balles 4. Visitats-Tur

Biskop Dr. Nicolay Edinger Balles 4. Visitats-Tur

Begyndende 23 maj 1799.

Wallensbek Sogn

Sogne Præsten Hr. Schouboe prædikede over Ps. 112,1 opbyggeligt og opvækkende. Hans catechisere forstandigt og messer meget godt. Degnen Sr. Dam er sygelig. Han synger skikkelig og catechiserer godt. Ungdommen var noget sagtfærdig. Enkelte udmærkede sig ved Forstand og Færdighed i deres Svar. Hoben havde skikkelig Kundskab. Nogle vidste lidet eller intet. To unge Karle bleve antegnet til at læse om igien, før de komme til Guds Bord.Af den Bibelske Historie vidste man adskilligt. Boglæsningen var god. Man havde lært Psalmer. Den nye Psalmebog brugtes her første Gang. Der blev svaret, at intet var at klage. Embedsbøger findes i behørig Orden. Kirken er i Stand – Præstegaarden ligesaa.

Wallensbek Skole.

De fleste Børn havde glemyt Alting, baade Lærebog og Catechismus, fordi Skolegangen var forsømt siden Paaske. Og i Boglæsning viiste sig heller ingen fremgang. Imidlertid blev her skrevet og regnet. Nogle faa svarede vel og læste vel i Bog. Ieg ivrede mod Skolegangens Forsømmelse paa et Sted, hvor der er ingen Hoveri, men velstanden blomsterer, og Skolen ligger midt i Byen. 10 Bøger uddeeltes. Degnen Sr. Dam, som tillige er Skoleholder, syntes ikke at være virksom. Hans Sygelighed og Fattigdom svækker ham

Modtaget fra Hans Nielsen

Opdateret d. 9.4.2008

Se også biskoppens næste visitat i 1800-tallet

webmaster