Ifølge vores vedtægter skal kontingentet være betalt senest d. 15. februar 2020.

Vi beder dig betale kontingentet ved indsættelse (f.eks. via netbank) på reg.nr. 1551 og konto nr. 3177300101 i Danske Bank.

Betaling kan også ske kontant direkte til
kasserer Jørgen Wenning, Delta Park 22, 7.th., 2665 Vallensbæk Strand.

Husk venligst at oplyse navn ved indbetaling.

Kontingentsatserne er kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for institutioner.