Se mødekalender nedenfor

Kontingent 2019

Ifølge vores vedtægter skal
kontingentet være betalt senest d. 15. februar 2019.

Kontingent bedes betalt ved indsættelse (f.eks. via netbank) på reg.nr.
1551 og konto nr. 3177300101 i Danske Bank.

Betaling kan også ske kontant direkte til
kasserer Jørgen Wenning, Delta Park 22,7, th., 2665 Vallensbæk Strand.

Husk venligst at oplyse navn ved indbetaling.

Kontingentsatserne er
kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for institutioner.

Hjemmesiden er under omlægning.
Men prøv bare menupunkterne.