Hvor Vallensbæk Landsby ligger, har der sandsynligvis været bopladser for mennesker siden stenalderen. Der er gjort en række fund fra såvel stenalderen som bronzealderen, jernalderen, vikingetiden og middelalderen i landsbyen. I de historiske kilder optræder stednavnet Wolensbech første gang i 1184, og de første optegnelser stammer fra 1357. Landsbyen er opstået som en uregelmæssig fortelandsby – samling af gårde ved en fælles plads – omkring det vandløb, som vi nu kender som Bækrenden, beliggende på kanten af det frugtbare dyrkningslandskab og de udstrakte græsningsarealer i St. Vejleådalen. Læs også historien om gadekæret. Landsbyen blev udskiftet som en stjerneudskiftning i 1786. Op til omkring 1970 havde landsbyen stort set bevaret bondebyens udstrækning. Landsbyens gamle vejstruktur finder vi stadig i Bygadens og Engvejs forløb

Vallensbæk var indtil midten af 1900-tallet et samfund præget af de store gårde og bygninger omkring landsbyen. De fleste af dem er i dag forsvundet, og de lever kun i mange af dagens vejnavne. Men læs om dem her.

Du kan se flere billeder fra gårdene og andre steder i Vallensbæk på arkiv.dk