Annoncer fra 1915

Annoncer fra 1915

Vallensbæk annoncer i Folkebladet

1915

8 Apr.

En Pige 14 a`15 Aar kan faa plads 1. Maj

H. Petersen, Vallensbæk Nordmark

4 Maj

En ung rask Pige kan faa plads straks eller d. 15, hos Gartner Andersen

Vallensbæk Nordmark pr. Glostrup

17 Jun.

Bortløben Hund, Han, hvid, halve Hoved sort, lang Hale, er bortløben 9. ds.

For oplysninger eller tilvejebringelse gives en ducør. Jordbruger Hans Johansen Vallensbæk

Andeæg af store Danske Ænder 15 øre.      P. Andersen, Vallensbæk Strand.

22 Jul

Delegeret til Telefonselskabet valgt Proprietær N. Knudsen, Vallensbæk

12 Aug.

En almindelig lille Jernpost ønskes til købs. Lars Peitersen, Vallensbæk

Modtaget fra Hans Nielsen

Opdateret d. 9.4.2008
webmaster