I løbet af 1200-tallet opstår de første egentlige byer i Øresundsregionen og en voksende handel med fødevarer, hvor Skånemarkedet og købstæderne i Øresund bliver et knudepunkt. Perioden er også præget af forandringerne i den sociale struktur og den voldsomme befolkningsnedgang i forbindelse med pesten (Den sorte Død) i midten af 1300-tallet.

I 1400-tallet var Norden forenet under et fælles kongedømme i Kalmarunionen. Modstridende interesser i en sådan central styring gav dog anledning til stridigheder, og i 1523 brød unionen definitivt sammen. Men for købstæderne i Øresundsregionen var det en fremgangsperiode, og inden for kirke, kloster og adel, fandt der fandt omfattende byggerier sted.

Vi har følgende historie fra Vallensbæk til dig