Kirkebog 1734-1778, Copulerede

Kirkebog 1734-1778, Copulerede

Kirkebog Copulerede 1734-1778

Copulerede 1734-1778

Handling Gommens navn Brudens navn
1733
Trolovet Niels Mortensen Birgitte Nilausdatter
Trolovet Laurits Mortensen Ane Pedersdatter
Trolovet Hans Nielsen, Brøndbyøster Bodil Jensdatter (Enken efter Gunder Ipsen)
Trolovet Hans Hartmansen, Glostrup Mette Sørensdatter
1734
Trolovet Hans Hansen Margrethe Frederiksdatter
Trolovet Jens Tommesen Karen Jørgensdatter
Trolovet Oluf Lauritsen Maren Jørgensdatter
Trolovet Smeden Hans Jensen, Tranegilde Susanne Hansdatter
1735
Trolovet Laurits Tønnesen Ane Knudsdatter
Trolovet Jørgen Jensen, Brøndbyvester Karen Pedersdatter
Trolovet Laurits Andersen Birgitte Nilausdatter
1738
Trolovet Rasmus Olsen Birthe Jørgensdatter
1739
Trolovet Skomager Hans Jørgensen Ellen Pedersdatter
Trolovet Hans Mogensen, Brøndbyvester Johanne Jensdatter
1740
Trolovet Clemend Pedersen, Ballerup Karen Hansdatter
Trolovet Peder Larsen, Brøndbyvester Karen Nielsdatter
Trolovet Christian Brener Maria Jacobsdatter
1741
Trolovet Peder Larsen Karen Nielsdatter
Trolovet Laurits Mouritsen Malene Andersdatter
Trolovet Jens Nielsen Bodil Pedersdatter
1742
Trolovet Peder Moss Maria Christiansdatter Lund
Trolovet Smed Lars Jensen Lucie Hansdatter
Viet 15. juli Peder Rasmssen Johanne Jensdatter
1743
Viet 7. februar Christen Nielsen Birthe Andersdatter
Trolovet Jørgen Madsen Karen Hansdatter
1744
Trolovet Christen Pedersen Maren Andersdatter
1745
Trolovet Degnen Peter Benniken Birthe Sørensdatter
1746
Trolovet Lars Mortensen Maren Jensdatter
Trolovet Jep Andersen Margrethe Larsdatter
1747
Trolovet Jens Larsen Ellen Sørensdatter
Trolovet Bent Arvedsen Karen Albrechtsdatter
Trolovet Ole Hansen Anna Pedersdatter
Trolovet Jens Pedersen Westerholds Karen Jensdatter
1748
Trolovet Hans Larsen Margrethe Ludolphsdatter
1749
Trolovet Petter Pedersen Kirsten Jensdatter
Trolovet Nilaus Rasmussen, Brøndby Kirsten Nielsdatter
1750
Trolovet Hans Nielsen Johanne Pedersdatter
Trolovet Hans Nielsen Barbara Christensdatter
1751
Trolovet Claus Pedersen Else Kirstine Pryiz
1752
Trolovet Husmand Peder Olsen Birthe Bentsdatter
1753
Trolovet Niels Assersen Lucie Pedersdatter
Trolovet Lars Mortensen Enken Johanne Andersdatter
Trolovet Niels Nielsen Karen Jacobsdatter
Trolovet Jørgen Bertelsen Bodild Christiansdatter
Trolovet Peder Hansen Apollonia Pedersdatter
Trolovet Anders Tidemandsen Birthe Nielsdatter
1754
Trolovet Søren Pedersen Margrethe Nielsdatter
Trolovet Hans Hellesen Margrethe Cathrine Pedersdatter
Viet 15. april Ole Rasmussen Karen Andersdatter
Trolovet Peder Albrechtsen, Herestedvester Cidsel Andersdatter
Viet 22. oktober Hans Pedersen Maren Albrechtsdatter
1755
Trolovet Tønnes Michelsen Margrethe Pedersdatter
Trolovet Søren Andersen Margrethe Hansdatter
Trolovet Peder Hansen Anna Nielsdatter
Trolovet Johan Herman Køfler Maria Catharina Svens
Trolovet Rasmus Iversen Stovenberg Anna Maria Børges
1756
Trolovet Niels Larsen Birthe Sørensdatter
1757
Trolovet Jens Pedersen Kirsten Pedersdatter
Viet 22. september Nilaus Rasmussen Margrethe Nielsdatter
Trolovet Christen Nielsen, Taastrup Valby Maren Larsdatter (enke efter Peder Pedersen)
1758
Viet 31. januar Abel Rosselin, Kjøbenhavn Anna Else Holst
Trolovet Peder Bentsen Margrethe Olufsdatter
Trolovet Lorentz Gige Anna Rosine Hofman
Trolovet Anders Pedersen Bente Marie Børgesdatter
Trolovet Niels Nielsen Lisbeth Michelsdatter
Trolovet Christen Rasmussen, Kjøbenhavn Maria Christensdatter
Trolovet Husmand Lars Nielsen, Glostrup Inger Hansdatter
1759
Trolovet Tønnes Larsen Karen Hansdatter
Viet 17. juni Peder Jensen Karen Pedersdatter
Trolovet Henrik Larsen, Ribe Giertrud Maria —
Trolovet Ole Jensen Birhe Pedersdatter
Trolovet Anders Nielsen Bodil Nielsdatter
Trolovet Andreas Niolaisen Maren Mortensdatter
Trolovet Frederik Sørensen Winge Maren Clausdatter
Trolovet Herman Friderich Henchel Maria Just Mechxmerhausen
1760
Trolovet Michel Nielsen Else Jørgensdatter
Viet 11. maj Christian Koch Mette Andersdatter
Trolovet Anders Nielsen Anne Hansdatter
Trolovet Johann Friderick Brinchmann Martha Cathrine Bruun
Trolovet Christen Christensen Anna Sophie Dambeck
Trolovet Skrædder Hans Hansen Else Sørensdatter
1761
Trolovet Gaardmand Ole Hansen Mette Nielsdatter
Trolovet Johan Christopher Kaspe Anna Dorthe Pedersdatter
Trolovet Ifver Pedersen Margrethe Jørgensdatter Lindberg
Trolovet Baltzar Nielsen Else Hansdatter
1762
Trolovet Anders Olsen Margrethe Nielsdatter
Trolovet Hans Michelsen, Brøndbyvester Anna Chatrine Jacobsdatter
Trolovet Anders Olsen Kirsten Hansdatter
Trolovet Christen Rasmussen, Kjøbenhavn Kirsten Svendsdatter
Trolovet Johan Christian Kaistner Maren Larsdatter
1763
Trolovet 13. marts Dragon Knud Pedersen Karen Pedersdatter
Viet 22. september Anders Nielsen Anna Hansdatter
Viet 13. december Jens Thomsen, Vridsløselille Kirsten Andersdatter
Trolovet 6. november Peder Pedersen, Brøndbyøster Margrethe Nielsdatter
Trolovet 27. december Gunder Hansen Kirsten Jensdatter
1764
Viet 9. februar Peder Albertsen, Vridsløselille Birthe Larsdatter
Viet 25. september Rasmus Jensen Johanne Andersdatter
Trolovet 11. november Bent Pedersen Kirsten Jensdatter
1765
Viet 25. august Anders Nielsen Inger Andersdatter
Viet 11. august Tord Olsen Windahl, Kjøbenhavn Anna Marie Møller
1766
Viet 10. maj Nicolay Godsche, Kjøbenhavn Anna Cathrine Hyltoft
Viet 24. februar Christian Assersen Bodil Perdersdatter
Viet 5. oktober Peder Jensen Anna Pedersdatter
1767
Viet 3. december Peder Nielsen Karen Rasmusdatter
Trolovet 28. december Johan Gottfred Heiman Maren Rasmusdatter
1768
Trolovet 31. juli Ulrich Ferdinand Hiordt Anna Dorthea Lindberg
Viet 1. juli Lars Nielsen Anne Mogensdatter
Trolovet 27. juli Peder Børgesen Enken Johanne *von Dehly *f. Gieldsen
1769
Viet 15. januar Peder Larsen Inger Larsdatter
Viet 12. juli Hans Hansen Elisabeth Emmerhoff
Viet 26. november Anders Svendsen, Tranegilde Abelone Christensdatter
1770
Viet 25. oktober Bent Pedersen Elen Hansdatter
Viet 17. december Ole Hansen, Ishøj Mette Nielsdatter (Enke efter Ole Hansen)
1771
Viet 3. november Ole Sørensen, Glostrup Margrethe Larsdatter
Viet 17. november Lars Knudsen, Ishøj Karen Larsdatter
Viet 20. oktober Anders Larsen, Soldat Mette Larsdatter
1773
Viet 28. juni Lars Sørensen, Brøndbyvester Birthe Christensdatter
Viet 26. oktober Ole Nielsen Johanne Andersdatter
Viet 7. oktober Jens Hansen, Kildebrønde Abelone Peitersdatter
Viet 16. december Cort Knudsen, Avedøre Ane Hansdatter (Enke efter Anders Nielsen)
1774
Viet 1. januar Peder Andersen Ingeborg Nielsdatter
Viet 16. januar Peder Jensen Abelone Jensdatter
1775
Viet 13. april Lars Hansen Maren Christensdatter
Viet 19. november Hans Jørgen Mortensen Margrethe Jacobsdatter
1776
Trolovet 14. januar Anders Madsen Maren Larsdatter
Viet 17. februar Hans Mortensen Else Hansdatter (Enke efter Baltzar Nielsen)
Viet 10. oktober Ole Nielsen Bodil Hansdatter
Viet 1. oktober Niels Hansen Karen Jørgensdatter
Viet 07. juli Jørgen Andreasen Karen Rasmusdatter
Viet 27. december Christian Enevoldsen Karen Sørensdatter
1778
Viet 10. januar Enkemand Hans Jørgen Mortensen Kirsten Jensdatter
Viet 8. oktober Peder Peitersen Ane Tønnesdatter
Viet 3. april Enkemand Jens Christiansen, Brøndbyvester Inger Catharina Pedersdatter
Viet 3. april Diderich Nicolay *von Frechelsen Inger Helene Lemvigh
Viet 30. december Lars Bertelsen Karen Pedersdatter
Opdateret d. 28.2.2007
webmaster