Kirkebog 1814-1843, Copulerede

Kirkebog 1814-1843, Copulerede

Kirkebog Copulerede 1814-1838

Copulerede 1814-1838

Vielsesdag Gommen Bruden
1814
3. oktober Niels Søresen, 33 Aar, Tjenestekarl hos Gaardmand Peder Hansen enken Kirsten Nielsdatter, enke efter Niels Pedersen, 43 Aar, Husmandsenke i Vallensbæk
1815
  Anders Christophersen, 21 Aar enken Ellen Olsdatter, enke efter Morten Larsen i Vallensbæk
9. november Ole Christensen, 35 Aar, Tjenestekarl hos Præsten Karn Andersdatter, 19 Aar
1816
18. juni Morten Hansen, 47 Aar, Gaardmand i Hundie, Kildebrønde Sogn Kirsten Hansdatter, 25 Aar i Vallensbæk
1817
1. januar Rasmus Pedersen, Tjenestekarl hos Tranegilde Ingeborg Olsdatter, Inderste hos Huskone P. Andersen, Vallensbæk
31. juni Knud Nialusen, Smed i Vallensæk Kirsten Jensdatter, Datter af Gaardmand Jens Peitersen i Vallensbæk
16. februar Peder Olsen, Tjenestekarl, gaardudflytter peder andersen i Brøndbyvester Birthe Pedersdatter, Tjenestepige hos Kort Knudsen
18. marts Jens Christensen, 27 Aar, Forpagter i Herstedøster Ane Dorthea Langhoff, 25 Aar i Vallensbæk
26. november Hans Andersen, 57 Aar, Gaardmand i vallensbæk Ane Madsdatter, 46 Aar, tjenede ovennævnte
1819
8. januar Ole Pedersen, 28 Aar, Gaardmand i Vallensbæk, Søn af Gaardmand Peder Hansen i Vallensbæk Birthe Hansdatter, 26 Aar, Datter af Udflyttet Gaardmand Hans Olsen
1. juli Søren Nielsen, 28 Aar, Gaardmand i Eiby, Glostrup Amt Ane Kortsdatter, 21 Aar, Datter af Gaardmand Kort Knudsen i vallensbæk
10. december ungkarl Jørgen Povelsen, 39 Aar, i Vallensbæk Birthe Nielsdatter, 19 Aar, Datter af Husmand Niels Pedersen i Vallensbæk
1820
17. februar enkemand Anders Cortsen, 41 Aar, Gaardmand i Vallensbæk Anna Andersdatter, 28 Aar, Datter af Gaardmand Anders Andersen i vallensbæk
23. februar enkemand Peder Hansen, 63 Aar, Husmand i Vallensbæk Marie Broe, 29 Aar, Tjenestepige hos Gaardmand Christen Rasmussen
29. december ungkarl Carl Bentsen, 42 Aar, i Vallensbæk enken Lisbeth Hansdatter, 71 Aar, Husmandskone i Vallensbæk
1821
2. marts enkemand Ole Nielsen, 28 Aar, Gaardmand i Vallensbæk Ane Knudsdatter, 21 Aar, Tjener hos Trolovede
31. juli enkemand Anders Christophersen, 26 Aar, Gaardmand i Vallensbæk pigen Kirsten Cortsdatter, 22 Aar
16. marts ungkarl Jørgen Pedersen, 26 Aar, Tjenende hos Christen Rasmussen, Vallensbæk pigen Birthe Johannes datter, 21 Aar, Tjenende hos Christen Rasmussen, Vallensbæk
5. november Lars Cortsen, 31 Aar, Gaardmand i Vallensbæk pigen Apelone Pedersdatter, 34 Aar i Vallensbæk
1822
28. november Henrik Christensen, 51 Aar, Husmand, jernkræmer i Vallensbæk enken Kirstine Olsdatter, enke efter Morten Andersen, 40 Aar
1823
12. oktober ungkarl Ole Frederiksen, 27 Aar, Husmand og Skomager i Vallensbæk Karen Olsdatter, 28 Aar, Væverpige
11. december ungkarl Peiter Jenssen, 28 Aar, Tjenestekarl hos Vallensbæk, Søn af Husmand Jens Peitersen i Vallensbæk Maren Pedersdatter, 31 Aar i Forældrene, Datter af Gaardmand Peder Hansen i Vallensbæk
12. december ungkarl Niels Christophersen, 26 Aar, Tjenestekarl hos Vallensbæk, Søn af Gaardmand BRODER Annders Christophersen i Vallensbæk Inger Pedersdatter, 21 Aar, Datter af Gaardmand Peder Hansen i Vallensbæk
1824
12. februar enkemand Søren Lars Nielsen, 62 Aar, Sognegoged i Brøndbyvester pigen Ellen Cortsdatter, 18 Aar i Forældrene, Datter af Gaardmand Cort Knudsen i Vallensbæk
19. september enkemand Jens Nielsen, 54 Aar, Husmand i Vallensbæk pigen Bodil Larsdatter, 42 Aar i Vallensbæk
10. december ungkarl Hans Pedersen, 53 Aar, i Vridsløselille Sophie Eriksdatter, 31 Aar, Datter af Husmand Erik Nielsen
16. november ungkarl Emanuel Viet, 24 Aar, Tjenestekarl hos Skillingskroen v. Kjøge, Søn af Forpagter præstegaarden Anders Hansen i Maren Nielsdatter, 26 Aar, Tjener hos Stedfaderen
9. december ungkarl Christopher Nielsen, 21 Aar, Indsidder i Vallensbæk, Søn af Kromand Niels Knudsen i pigen Karen Andersdatter, 29 Aar, Tjener hos Faderen, Datter af Husmand Anders Christensen i Vallensbæk
1825
25. marts ungkarl Christen Nielsen, 35 Aar, i Vridsløselille, Herstedvester Sogn, Søn af Selveiergaardmand Niels Christensen i Vridsløselille pigen Anna Andersdatter, 22 Aar, Datter af Anders Pedersen i Vallensbæk
23. maj ungkarl Christen Nielsen, 26 Aar, Tjener fogede Birthe Andersdatter, 24 Aar, Tjenestepige hos Gaardmand Christen Rasmussen
27. juni ungkarl Søren Jonasen, 31 Aar, i Risby, Herstedvester (Vacc. 10 Juni 1805) pigen Sidse Andersdatter, 36 Aar i Karen Pedersdatter
30. april ungkarl Rasmus Olsen, 26 Aar, Hjulmand i Ledøie pigen Ellen Nielsdatter, 24 3/4 Aar i Vallensbæk
18. december ungkarl Peder Sørensen, 31 Aar, Tjenestekarl hos Gaardmand Lars Cortsen pigen Margrethe Olsdatter, 26 Aar, Tjenestepige hos Gaardmand Lars Cortsen
27. december ungkarl Jens Frederiksen, 36 Aar, i Herstedvester enken Boel Larsdatter, 43 Aar i Vallensbæk
26. november ungkarl Oled Pedersen, 32 Aar, Gaardskarl i Kjøbmand Kornerup, Roskilde pigen Abelone Jensdatter, 32 Aar hos Faderen, Datter af Husmand Jens Petersen i
1826
1. januar ungkarl Rasmus Hansen, 25 Aar, Møller i Kildebrønde jomfrun Caroline Birgitte Elisabeth Svendsen, 29 Aar i Onkel, Degnen Pechüle (Vacc. 1812), Datter af Præst *afd. Svendsen i Vallensbæk
4. juni ungkarl Niels Eriksen, 30 Aar, Forpagter af Præstegaarden i Brøndbyvester Abelone Cortsdatter, 20 Aar, Tjener hos Gaardmand Anders Jensen
10. november ungkarl Jens Nielsen, 27 Aar, Tjener hos Gaardmand Hans Andersen pigen Anne Jensdatter, 23 Aar, Tjener hos Udflyttet Anders Hansen, Datter af Gaardmand Jens Hansen i Harrestrup, Herstedøster Sogn
1828
8. januar ungkarl Lars Nielsen, 47 Aar, i Herstedvester enken Kirsten Hansdatter, 52 Aar
20. juni ungkarl Jørgen Nielsen, 28 Aar, Grenader ved 2. livregiment i Vallensbæk pigen Johanne Cathrine Hansdatter, 28 ½ Aar, Tjener hos Stedmoder Anne Madsdatter
16. oktober ungkarl Niels Jensen, 24 Aar (Vacc. 1. juli 1808), Søn af Gaardmand Jens Olsen i Vallensbæk Ane Kirstine Olsdatter, 20 Aar (Vacc. 3. September 1810), Datter af Gaardmandsenke Mette Olesdatter i Vallensbæk
16. oktober ungkarl Jens Andersen, 32 Aar, Gaardmand i Vallensbæk pigen Ebele Cortsdatter, 18 Aar, Tjener hos Moderen (Vacc. 5. august 1812)
1829
9. januar enkemand Lars Jespersen, 40 Aar, *afs. Soldat, Husmand i Vallensbæk enken Bodil Jacobsdatter, 39 Aar, Tjener hos Corts enke i Vallensbæk
9. juni ungkarl Peder Nielsen, 28 Aar, Tjener hos Faderen (Vacc. 20. juli 1805), Søn af Gaardmand Niels Pedersen i Herstedvester pigen Gunild Rasmusdatter, 22 Aar, Tjener hos Gaardmand Niels Pedersen (Vacc. 11. juli 1808), Datter af Rasmus Nielsen i Vallensbæk
8. juli ungkarl Jens Nielsen, 34 Aar enken Ane Kirstine Olsdatter, enke efter Mads Nielsen, 36 Aar (Ikke fuldbyrdiget)
11. december ungkarl Hans Pedersen, 28 Aar, Tjener hos Jørgen Pedersen, Tranegilde (Vacc. 1808) pigen Bodil Isaaksdatter, 28 Aar, Tjener Faderen i Vallensbæk, Datter af Husmand Isak Jensen i Vallensbæk
1830
18. februar ungkarl Rasmus Jensen, 28 Aar, Tjener hos Vallensbæk (Vacc. 8. Juli 1825), Søn af Husmand Jens Rasmussen i Brøndbyvester pigen Ane Hansdatter, 28 Aar, Tjener Anders Cortsen i Vallensbæk
5. november ungkarl Niels Larsen, 23 Aar, Tjener hos Ane Kirstine Olsdatter, Vallensbæk enken Ane Kirstine Olsdatter, enke efter Husmand Claus Nielsen, 37 Aar (Gommer er fra Roeskilde. Bruden har holdt skifte)
26. november ungkarl Niels Christensen, 34 Aar, Gaardmand i Eiby (Vacc. 26. juni 1828) pigen Ane Hansdatter, 34 Aar, Datter af Gaardmand Hans Olsen i Vallensbæk
26. december ungkarl Anders Jensen, Tjener hos Herstedvester, Søn af Husmand Jens Olsen i Risby pigen Birthe Larsdatter, 27 Aar i Vallensbæk, Datter af Husmand Lars Nielsen i Vallensbæk
1831
29. januar ungkarl Peder Hansen, 27 Aar, Tjener hos Hedegaarden, Roskilde (Vacc. 3. september 1810), Søn af Husmand Hans Pedersen i Ishøi Mark pigen Margrethe Pedersdatter, 23 Aar i Faderen, Datter af Jordbruger Peder Andersen i Vallensbæk Mark
1. marts ungkarl Lars Hansen, 24 Aar, Tjener hos Jens Olsen, Vallensbæk (Vacc. 3. September 1810) pigen Kirsten Andersdatter, 21 Aar i Faderen, Datter af Sognefoged Anders Pedersen i Vallensbæk
30. september ungkarl Lars Mortensen, 22 Aar, Tjener hos Gaardmand Anders Christophersen (Vacc. 11. sept 1810), Søn af Stedfader Lars Mortensen i Vallensbæk pigen Ane Hansdatter, 26 Aar (Vacc. 16. Okt 1806), Datter af Gaardmand Hans Olsen i Vallensbæk
1832
28. december ungkarl Christian Mikkelsen, 34 Aar, Tjenestekarl hos Kjøbenhavn (Vacc. 3. nov 1832) Kirsten Bendtsdatter, 23 Aar i Moderen (Vacc. 30 nov 1822), Datter af Sara Isaaksdatter i vallensbæk
27. december ungkarl Povel Jensen, 33 Aar, Tjenende hos Knud Cortsen, Vallensbæk (Vacc. 22. okt 1832) pigen Sidse Larsdatter, 35 Aar i Faderen (Vacc. 24. dec. 1832), Datter af Husmand Lars Nielsen i Vallensbæk
1833
6. august Lars Pedersen, 23 Aar, Tjenestekarl hos Sognefogeden Mads Andersen (Vacc. 22. juli 1814) pigen Ane Pedersdatter, 31 Aar, Tjener hos Sognefogeden Mads Andersen (Vacc. 13. aug 1808)
16. oktober ungkarl Johan Andreas Phillip Luckman, 29 Aar, i Thorslunds enke (Vacc. 5. juni 1818), Søn af Indsidder, Væver *afg. Thorlund i pigen Maren Sophie Magdalene Thorlund, 20 Aar (Vacc. 4. aug 1814)
24. oktober ungkarl Anders Hansen, 31 Aar, Tjenende hos Gaardmand Lars Mortensen (Vacc. 16. okt 1806) Ellen Larsdatter, 22 Aar i Faderen (Vacc. 12. aug 1812), Datter af Lars Egstrøm i
1834
12. maj ungkarl Ole Hansen, 39 Aar, Tjenestekarl hos Anders Cortsen, Vallensbæk (Vacc. 1. marts 1834), Søn af Aftægtsmand Hans Olsen i Vallensbæk pigen Sidse Olsdatter, 30 Aar i Forældrene (Vacc. 13. juli 1815), Datter af Væver Ole Jørgensen i Vallensbæk
11. juli ungkarl Poul Hansen, 32 Aar, Tjeneste i 4 Aar hos Catrineberg pigen Ane Pedersdatter, 19 Aar i Forældrene (Vacc. 1820), Datter af Jordbruger Peder Andersen i Vallensbæk (Gommen født 1802 i Himminge, Vollerslev Sogn, Konfirmeret 1816, Bruden Konfirmeret 1830)
14. oktober ungkarl Ole Hansen, 30 Aar (Vacc. 14. sep 1834), Søn af Hans Olsen i enken Kirsten Cortsdatter, enke efter Anders Christophersen, 35 Aar
1835
6. september ungkarl Niels Andersen, 29 Aar, Skræder i Vallensbæk (Vacc. 1. juli 1808), Søn af Aftægtsmand Anders Andersen i Vallensbæk pigen Ane Nielsdatter, 26 Aar i Moderen (Vacc. 3. sept 1810), Datter af Husmandsenke Kirsten Hansdatter i Vallensbæk
30. juni ungkarl Lars Jensen, 37 Aar, Skræder i Vallensbæk, Søn af Husmand Jens Larsen i Valensbæk pigen Kirsten Pedersdatter, 34 Aar (Vacc. 3. juli 1813 – Bruden født, døbt og konfirmeret i sognet)
18. september ungkarl Søren Jensen, 27 Aar, Tjenestekarl hos Gaardmand Lars Mortensen, Vallensbæk (Vacc. 10. sept 1810) pigen Maren Pedersdatter, 24 Aar, Tjenestepige hos Gaardmand Knud Cortsen, Vallensbæk (Vacc. 12. aug. 1812)
1836
14. januar ungkarl Jens Peter Hansen, 23 Aar, i Hundie (Vacc. 29. aug 1815), Søn af Husmand Hans Jensen i Hundie pigen Ane Jensdatter, 24 Aar i Moderen (Vacc. 12. aug 1812), Datter af Husmand, Skræder *afd. Jens Pedersen og Ane Andersdatter i Vallensbæk
26. marts ungkarl Chrisen Pedersen, 24 Aar, Tjener hos Gaardmand Lars Mortensen, Vallensbæk (Vacc. 3. juli 1814), Søn af Husmand, Smed BRODER Jens Pedersen i Thostrup Valdby (Gommen er født i Thostrup Valdby) pigen Maren Olsdatter, 21 Aar, Tjener hos Hans Nielsens Enke, Vallensbæk (Vacc. 29. maj 1817), Datter af Indsidder Ole Nielsen i Risby
15. marts ungkarl Cort Hansen, 27 Aar, i Vallensbæk (Vacc. 1810), Søn af Gaardmand Hans Olsen i Vallensbæk pigen Bodil Christensdatter, 27 Aar i Vallensbæk (Vacc. 1810), Datter af Gaardmand *afd. Christen Rasmussen i Vallensbæk
2. december ungkarl Jens Jensen, 25 Aar, Tjenestekarl hos Gaardmand Knud Cortsen, Vallensbæk (Vacc. 7. juni1826, Kjøbenhavn), Søn af Jordbruger Jens Nielsen i Islemark (Gommen er konfirmeret i Brøndbyvester) pigen Kirsten Mortensdatter, 19 Aar, Tjenestepige hos Gaardmand Knud Cortsen, Vallensbæk (Vacc. 15. august 1819), Datter af Aftægtsmand SLÆGTNING Hans Olsen (Bruden er født i Hundie)
1837
4. april unglkarl Peder Christiansen, 20 Aar, Skomagerlærling i Jens Andersen, Vallensbæk (Vacc. 1. juni 1819), Søn af Jordbruger Christen Larsen i Islemark pigen Sidse Andersdatter, 24 Aar, Tjenestepige hos Gaardmand Christen Rasmussen (Vacc. 27. juni 1827 – Bruden født i Tranegilde 1813)
22. september ungkarl Anders Jensen, 33 Aar, Tjener hos Jens Larsens Enke, Vallensbæk (Vacc. 1808), Søn af Jordbruger BRODER Lars Jensen i Tranegilde pigen Christiane Marie  eimar, 25 Aar i Skomager Nielsens enke (Vacc. 1813 i Kjøbenhavn – Bruden er Døbt i Trinitatis Kirke Kjøbenhavn 1812. Konfirmeret i Helliggeist Kirke.)
19. december ungkarl Hans Jørgensen, 28 Aar, Tjenenstekarl hos Gaarmand Lars Cortsen (Vacc. 1810) pigen Inger Nielsdatter, 18 Aar, Tjenestepige hos Gaardmand Knud Cortsen (Vacc. 1819 – Bruden Konfirmeret i Sengeløse 1835)
13. oktober ungkarl Anders Sørensen, 20 Aar, Garder i Kjøbenhavn pigen Kirsten Nielsdatter, 25 Aar, Tjenende hos Gaardmand Anders Cortsen
1838
2. januar ungkarl Johan Chr. Fleischer, 27 Aar, Arbeidsmand i Vallensbæk (Vacc. 1810) pigen Birthe Frederiksdatter, 25 Aar, Tjenende hos Degnen (Vacc. 1827 – Bruden født i Taarnborg i Corsøer)
4. januar enkemand Anders Eriksen, 36 Aar, Husmand i Vallensbæk pigen Johanne Larsdatter, 40 Aar, Tjenende hos Gaardmand Hans Olsen (Bruden er født i Herstedøster 1797)
11. juni enkemand Hans Pedersen, 37 Aar, Husmand i Vallensbæk (Vacc. 1808) pigen Kirsten Jensdatter, 25 Aar, Tjenende hos Gaardmand Mads Andersen, Vallensbæk (Vacc. 1815 – Bruden er født i Smørum)
8. juni ungkarl Anders Andersen, 27 Aar, Gaardbestyrer i Moderen (Vacc. 12. aug 1812) pigen Ane Baltzersdatter, 21 Aar, Tjenende hos Gaardmand Jens Olesen, Vallensbæk (Vacc. 21. juni 1819), Datter af Jordbruger Baltzer Hansen i Vridsløselille
8. oktober ungkarl Jens Nielsen, 22 Aar, Tjenende hos Ledøie (Vacc. 8. maj 1817 i Balderup) pigen Karen Hansdatter, 22 Aar, Tjenende hos Christen Rasmussen Enke, Vallensbæk (Vacc. 1817 – Bruden er født i Reerslev1816)
Opdateret d. 5.3.2007
webmaster