Lægdsrulle 1812-1814

Lægdsrulle 1812-1814

Lægdsrulle 1812-1814

Lægdsrulle 1812-1814

NAVN ALDER HØJDE FADERS NAVN FØDESTED PAATEGNING
1812
Lars 20 63½” Kort Knudsen Vallensbæk Trainkudsk
Rasmus 34 62 3/4″ Hans Rasmussen Vallensbæk Rasmus overstreget, betalt 25 Rd
Niels 35 60 1/4″ Ole Nielsen Brøndbyvester N L R. 1808
Peder 22 66 3/4″ Kristoffer Nielsen Vallensbæk Kystmil.
Hans 21 68″ Kristoffer Pedersen Vallensbæk >Garder til Fods 1812
Kristen 27 61″ Anders Kristensen Vallensbæk Dr. Reg. 1808
Niels 26 62½” Lars Nielsen Vallensbæk Trainkudsk, til Aux Corpset 1815
Morten 22 66″ Lars Nielsen Vallensbæk Rytter
Anders 20 60″ Erik Nielsen Vallensbæk 1814 &1815
Kristoffer 21 65″ Jens Larsen Vallensbæk Soldat 1813, Ophold Lægd 8, Rødovre
Anders 26 61″ Peder Nielsen Vallensbæk Jæger til Fods, S1814
Ole 20 63½ Peder Hansen Vallensbæk Skøde 12 April 1813
Ole 31 64″ Hans Mikkelsen Tranegilde Ole Overstreget, Overdraget til Lægd 18
Hans 28 66 3/4 Jens Hansen Hundie Hans overstreget, 1805 Garder til Fods
Husmand paa 6 td. Land, efter Attest
Ole 19 633/4 Niels Thorsen Vallensbæk Soldat 1815, Gaardmand 1814
Anders 19 67″ Hans Jensen Vallensbæk Soldat 1815, N L R, for Aux 1814
Niels 32 Hans vides ikke   Rømt, ingen Oplysninger 1813,1814 og 1815
Søren 23 61″ Ole Andersen Skovlunde Trainkudsk til 1813
Hans 21 65″ Nikolai Jensen Vallensbæk 1812 Soldat N L R
Anders 22 67″ Lars Nielsen Vallensbæk ulægelig Benskade
Bendt 18 63″ Jens Bendtsen Vallensbæk Blodanbrok 1814
Niels 23 61″ Niels Nissen Brøndbyøster 1810 Soldat Dr. Reg
Peder 28 64″ Albert Nielsen Vridsløselille Trainkudsk, Gaardmand 1813
Jens 17 65″ Lars Nielsen Vallensbæk Tjenlig 1814 og 1815
Peder 17 63 3/4″ Anders Hansen Vallensbæk Tjenlig 1814 og 1815
Jørgen 17 60 3/4″ Ole Pedersen Væver Vallensbæk Jørgen overstreget, Uygtighed Casseret 1814
Peder 32 62½” Niels Hansen Vallensbæk Peder overstreget, Dragon 1808, afgaaet 1813
Fæste Januar 1813, Fæstebrevet brændt
Anders 16 64 3/4″ Kristoffer Pedersen Vallensbæk S. 1814, N L R 3/2, Betalt 50 Rbd
Peiter 16 60 1/4″ Jens Peitersen Vallensbæk  
Ingvord 36 62″ Mads Jensen Sønderød 1808 N L R
Niels 15   Erik Nielsen Vallensbæk  
Ole 15   Hans olsen Vallensbæk  
Hans 15   Peder Hansen Vallensbæk  
Niels 15   Jens Nielsen Vallensbæk Ulovlig bortgaaet, Opholdsted oplyst som Reerslev
Jens 14   Anders Hansen Vallensbæk  
Søren 14   Peder Andersen Vallensbæk  
Niels 14   Kristoffer Pedersen Vallensbæk  
Kristen 14   Anders Pedersen Vallensbæk  
Klaus 18   Niels Klausen Kjøge Kro Roeskilde 10. Lægd 182, Flyttet 1814
Knud 15   Nilaus Pedersen Thorslundemagle  
Niels 13   Jens Larsen Vallensbæk  
Lars 13   Jens Larsen Vridsløselille  
Jens 22 64½” Frederik Konrad Andersen Vridsløselille Kystmil
Niels 19 64 3/4″ Frederik Konrad Andersen Vridsløselille til Kjøbenhavn mod Caution
Ole 14   Frederik Konrad Andersen Vridsløselille  
Jens 12   Niels Thorsen Vallensbæk  
Kristen 12   Niels Kristensen Vallensbæk  
Poul 11   Jens Pedersen Vallensbæk  
Peiter 11   Jens Peitersen Vallensbæk  
Gunder 11   Ole Jensen Vallensbæk  
Johan Peder 38   Johan Konrad    
Schribler     Schribler Fridberg Johan overstreget, Casseret 29 Feb 1812
Peder 19 61 1/4″ Lars Pedersen Herstedøster Reserva Tabour 1813
Lars 28 61″ Hans Jørgen Mortensen Vallensbæk 1805 Soldat Dr. Reg.
Mads 10   Anders Pedersen Vallensbæk  
Niels 10   Ingvart Madsen Vallensbæk  
Søren 10   Lars Nielsen Vallensbæk  
Ole 10   Unge Hans Olsen Vallensbæk  
Jens 10   Jens Kristensen Vallensbæk  
Jacob 35 64½” Peder Albertsen Herstedvester Jacob overstreget, N L R 1810
Peiter 28 61½” Svend Peitersen Brøndbyvester Peiter overstreget, 1805 Soldat Kr. Regiment
Husmand paa 18 tdl. Flyttet til 11 Lægd 1815
Niels 8   Rasmus Nielsen Vallensbæk  
Anders 8   Hans Olsen Vallensbæk  
Jens 8   Ingvort Madsen Vallensbæk  
Ole 8   Jens Kristensen Vallensbæk  
Knud 8   Kort Knudsen Vallensbæk  
Ole Makkeprang 32 63½”   Rødby Gaaer ud 1814
Knud 7   Hans Olsen Vallensbæk  
Anders 7   u. Jens Larsen Vallensbæk  
Niels 7   Niels Pedersen Vallensbæk  
Peder 7   Jens Pedersen Vallensbæk  
Lars 6   Peder Hansen Vallensbæk  
Peder 16 63½” Jørgen Pedersen Brøndbyvester Tjeneste 1814 og 1815
Peder 34 61½” Mads Pedersen Herlev er ikke Vægter efter Lægdsmandens forklaring
Niels 5   Anders Andersen Vallensbæk  
Mads 7   Peder Madsen Herlev  
Anders 5   Peder Madsen Vallensbæk  
Jørgen 5   Ole Jørgensen Vallensbæk  
Peder 5   Jens Larsen Vallensbæk  
Peder 4   U Niels Pedersen Vallensbæk  
Peder 4   Gl. Hans Olsen Vallensbæk  
Peder 4   Anders Pedersen Vallensbæk  
Kristen 28 65″ Rasmus Andersen Gunsølille Kystmil.
Kort 3   Hans Olsen Vallensbæk  
Knud 3   Lars Engstrøm Smed Vallensbæk  
Anders 3   Anders Andersen Vallensbæk  
Hans 3   Lars Nielsen Vallensbæk  
Lars 2   Morten larsen Vallensbæk  
Albrect 2   Peder Albrectsen Vallensbæk  
Johan Kristian          
Johansen 2   Bend Smed Vallensbæk  
Hans 2   Rasmus Nielsen Vallensbæk  
Jørgen Kristoffer 2   Niels Jørgensen Synningegaard  
Bonde 4   Jørgen Nissen Katrineberg  
Rasmus 1   Kristen Rasmussen Vallensbæk  
Anders 1   Morten Andersen Vallensbæk  
Kristen 1   Hans Olsen Vallensbæk  
Thor 19 65 3/4″ Hans Thorsen Vallensbæk Thor overstreget, fra 11-41
Jørgen 15   Peder Jensen Brøndbyvester fra 11-51
Peder 14   Jens Kristiansen Brøndbyvester Peder overstreget fra 11-59
Søren 3   Jens Rasmussen Brøndbyøster fra 10-87
Rasmus 1   Jens Rasmussen Brøndbyøster  
Peiter     Anders Andersen Vallensbæk Døbt 4 August 1811
Anders     Anders Andersen Vallensbæk Døbt 12 Mar 1812
Hans     Peder Andersen Vallensbæk Døbt 2 April 1812
1813
Jens 28   Peder Pedersen Vallensbæk fra 8-31, Tienlig til Batteri kudsk
Johan Christian          
Olsen 9   Johan flouring Væver Ordrup fra 1-261
Kasper 20   Gobias Frederichsen Hirchholm fra 18-148
Jørgen     Niels Jørgensen Vallensbæk Døbt 26 Maj 1812
Søren Nielsen     Bendte Svendsdatter Vallensbæk Døbt 3 Februar 1813
Morten     Jens Larsen Vallensbæk Døbt 14 Februar 1813
Peder     Gl. Niels Pedersen Vallensbæk Døbt 18. April 1813
Indvold 34 63″ Peder Kristensen Over Draaby  
Christian Reinhard 33 62½   Kjøbenhavn Død ved Regdal
Niels Pedersen 37 683/4″   V. Helsinge Soldat 1814
1814
Frederik Gotlieb     Karen Marie    
Frederiksen     Mærker Vallensbæk Døbt 1 juni 1813
John     Lars Egstrøm Smed Vallensbæk Døbt 14 Juni 1813
Niels     Peder Albretsen Vallensbæk Døbt 26 December 1813
Peder     U Hans Olsen Vallensbæk Døbt 18 Januar 1814
Lars     Jens Larsen ?? Fra Roskilde 24-97. Er af Faderen forført uden Tilldelse hvorfor han straffes. Faderen er flygtet 
Peder     Ole Nielsen Vallensbæk Døbt 17 April 1814, Død M. 1815
Niels 27 62 1/4″ Rasmus Pedersen Himlingøie S 1814, N L R Fra Præstø 8-30

Retur


Opdateret d. 7.3.2010

webmaster

Skriv et svar