Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling


20. april 2023

Generalforsamling på Korsagergård torsdag d. 20. april 2023 kl. 19.00.
Mere om dette arrangement i næste medlemsinformation.

Jeg minder om, at der ved den kommende generalforsamling vil blive brug for nye bestyrelsesmedlemmer. Flere at de nuværende har været med i så mange år, at de gerne vil overlade deres plads til nye og yngre personer, så er der medlemmer der kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet, hører jeg meget gerne derom.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i 2022.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 2022 til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingentsatser for det kommende regnskabsår (2024).
5. Indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Hans Christensen, Hanne Laurberg Olesen og Hanne Karoline Pedersen.
8. Valg af en bestyrelsessuppleant.
På valg er: Carsten Rishøj Olsen – ønsker ikke genvalg.
9. Valg af en revisor og revisorsuppleant.
På valg er: Revisor Niels Jørgensen.
Revisorsuppleant Anette Eriksen er på valg.
10. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er foreningen, som sædvanlig, vært ved en mindre buffet (pålæg, ost og rødvin/hvidvin).
Hertil er tilmelding nødvendig - senest mandag d. 17. april 2023 til
Ingolf Mathiesen – tlf. 40 16 44 60 eller e-mail: ingolf1942@outlook.dk

Generalforsamlingen indledes med et indlæg med titlen
”Hovedbanegården før 1900”.
Det er vores sekretær Hans Christensen (meget ivrig jernbanemand) der vil vise og fortæller om Københavns hovedbanegård før år 1900.

View full calendar

webmaster

    Lukket for kommentarer.