Afgangsliste 1844-1859

Afgangsliste 1844-1859

Kirkebog Afgangsliste 1844-1859

Afgangsliste 1844-1859

Afgangsdato Navn Alder Rejst fra Rejst til
1844
1. Februar 1844 Anders Hansen 18 Maler Jensen Hvissinge
7. Februar 1844 Pleiebarn Henrik Vallensbæk 3 Maaneder Pleiefader, Skomager Didriksen Kjøbenhavn
11. Februar 1844 Mette Hansdatter 25 Jens Andersen Vridsløsemagle
11. Februar 1844 Bagersvend Joh. Chr. Ole Flemming 41   Hersted
1. April 1844 Dorte Hansdatter Kjessing Næstved
7. April 1844 J. C. D. Flemming 41   Roeskilde
1. Maj 1844 Ane Cathrien Brysen 18 Pastor Stub Kjøbenhavn
1. Maj 1844 Karen Marie Christophersdatter 14 Lars Hansen Hvidovre
1. Maj 1844 Sidse Poulsdatter 30 Hans Olsen Vigerslev
1. Maj 1844 Ane Jensdatter 15 Forældrene Lidøe
1. Maj 1844 Johanne Olsdatter 18 Forældrene Riisby
1. Maj 1844 Birte Olsdatter 23 Forældrene Tranegilde
1. Maj 1844 Jørgen Hansen 49 Kjessing Brøndbyvester
1. Maj 1844 Kirsten Jeppesdatter 25 Peder Hansen Lidøe
1. Maj 1844 Margrete Nielsdatter 22 Anders Cortsen Herstedvester
1. Maj 1844 Smedesvend Søren Jacobsen 23 Lars Ekstrøm Kjøbenhavn, Krigstjeneste
1. Maj 1844 Ole Pedersen 20 Anders Cortsen Avedøre
1. Maj 1844 Karen Jensdatter 30 Degn Pechüle Brøndbyvester
1. Maj 1844 Peder Jensen 29 Søren Larsen Lidøe
1. Maj 1844 Lars Henrik Hansen 15 Moderen, Enke Ursline Hansen Kjøbenhavn Og Norge
28. Juli 1844 Rasmus Pedersen 22 Maler Jensen Kjøbenhavn
1. Juli 1844 Søren Jacobsen 26 Pastor Stub Brøndbyvester
12. August 1844 Peter Johan Wiikberg 40 Anders Andersen Kjøbenhavn
1. November 1844 Kirsten Nielsdatter 18 Sognefoged Anders Cortsen Brøndby
1. November 1844 Maren Nielsdatter 29 Cornelius Madsen Ishøj
1. November 1844 Morten Jørgensen 20 Ole Hansen Brøndbyvester
1. November 1844 Søren Pedersen 30 Ole Hansen Bøndbyvester
1. November 1844 Jørgen Knudsen 26 Ole Hansen Kjøbenhavn, *for *at *Søge Tjeneste
1. November 1844 Niels Poulsen 34 Cort Hansen Kjøbenhavn, *for *at *søge Tjeneste
1. November 1844 Lars Olsen 16 Knud Cortsen Harrestrup
1. November 1844 Niels Magnussen 19 Cornelius Madsen Brøndbyvester
1. November 1844 Ole Pedersen 19 Kjessing Brøndbyvester
1. November 1844 Karen Nielsdatter 22 Anders Cortsen Vridsløse
1. November 1844 Sidse Klausdatter 17 Jens Andersen Thostrup
1. November 1844 Peder Povelsen 23 Peder Hansen Eiby, Glostrup
1. November 1844 Mads Jørgensen 16 Lars Cortsen Brøndbyøster
1. November 1844 Caroline Vilhelmine Thorlund 23 Knud Cortsen Brøndbyvester
1. November 1844 Ane Hansdatter 15 Smed Ekstrøm Glostrup
1. November 1844 Ole Larsen 32 Knud Cortsen Nybølle *ved Lidøe
1. November 1844 Maren Rasmusdatter 36 Peder Hansen Vigerslev
1. November 1844 Henning Hansen 34 Knud Cortsen Thostrup Valdby
1. November 1844 Ane Pedersdatter 20 Stedforædre Lars Olsen Glostrup Præstegaard
1. November 1844 Stine Margrete Hansdatter 33 Kjessing Hjortespring
1. November 1844 Lars Nielsen 20 Lars Nielsen Daastrup Herstedøster
1. November 1844 Søren Pedersen 15 Ole Hansen Tranegilde
1845
1. Januar 1845 Niels Pedersen 42 Anders Cortsen Brøndbyvester
15. Februar 1845 Johanne Olsdatter 19 Forædrene Ole Frederiksen Brøndbyvester
1 nov 1844 Anders Jensen 26 Jens Andersen Høiethostrup
16. April 1845 Niels Clausen 18 Moderen, Claus Nielsens enke Hundie
16. April 1845 Cathrine Marie Carstensen 27 Kjessing Kjøbenhavn
18. April 1845 Inger Jensdatter   Forældrene, Indsidder Jens Hansen Brøndbyvester
1. Maj 1845 Væver Niels Pedersen 21 Væver Peder Pedersen Herstedvester
1. Maj 1845 Maren Nielsdatter 24 Jens Andersen Reerslev
1. Maj 1845 Lars Nielsen 26 Kort Hansen Brøndbyvester
1. Maj 1845 Ester Rasmusdatter 15 Lars Nielsen Daastrup Brøndbyvester
1. Maj 1845 Bodil Frederiksdatter 25 Pastor Stub Kjøbenhavn
1. Maj 1845 Juliane Marie Thorlund 22 Moderen Kjøbenhavn
1. Maj 1845 Kirsten Nielsdatter 25 Forldrene Niels Christophersen Brøndbyvester
1. Maj 1845 Jens Larsen 32 Kjessing Thorstrup Valdby
30. Maj 1845 Mads Pedersen 22 Cornelius Madsen Kjøbenhavn, i Kongens Tjeneste
30. Maj 1845 Inger Eriksdatter 15 Forældrene, Husmand Erik Hansen Brøndbyvester
13. Juni 1845 Johanne Frederikke Sørensen 20 Kjessing Kjøbenhavn
juni 1845 Bartholine Andrea Andersdatter 19 Pechüle Kjøbenhavn
juni 1845 Peder Pedersen 21 Cornelius Madsen Lidø
16. August 1845 Margrete Larsdatter 30 Kjessing Vigerslev
16. August 1845 Juliane Marie Thorlund 22 Moderen, Thorslunds Enke Kjøbenhavn
16. August 1845 Pede Auhen 27 Cornelius Madsen Kjøbenhavn
1. November 1845 Ebele Hansdatter 15 Lars Ekstrøm Vridsløsemagle
1. November 1845 Ole Madsen 26 Kjessing Thostrup Valdby
1. November 1845 Niels Hansen 37 Ole Hansen Brøndbyøster
1. November 1845 Peder Nielsen Helsinge 26 Cornelius Madsen Brøndbyvester
1. November 1845 Espen Jensen 17 Cornelius Madsen Harrestrup
1. November 1845 Hans Pedersen 20 Jens Andersen Brøndbyvester
1. November 1845 Inger Henriksdatter 20 Peder Hansen Lidøe
1. November 1845 Jens Frederiksen 24 Lars Cortsen Vridsløselille
1. November 1845 Ane Hansdatter 20 Faderen, Hans Christophersen Kjøbenhavn
1. November 1845 Henriette Vilhelmsdatter 20 Knud Cortsen Glostrup
1. November 1845 Niels Sørensen 17 Kjessing Herstedvester
1. November 1845 Ane Nielsdatter 19 Maler Jensen Brøndbyvester
1. November 1845 Burchardt, Christine Caroline Nielsdatter 33 Kjessing Kjøbenhavn
1. November 1845 Bauer 37 Hendes Farbroder Kjøbenhavn
Hans Hustru (Bauer) Caroline Natalia Fritske 37
1. November 1845 Ellen Peitersdatter 16 Niels Christophersen Vigerslev
1. November 1845 Bodil Pedersdatter 28 Ole Hansen Avedøre
1. November 1845 Erik Pedersen 20 Anders Cortsen Rødovre
1846
18. Januar 1846 Peder Sørensen 26 Peder Jørgensen Kjøbenhavn
1. Maj 1846 Morten Jensen 47 Cornelius Madsen Brøndbyvester
1. Maj 1846 Karen Pedersdatter 20 Vallensbæk Kjøbenhavn
1. Maj 1846 Jernbanearbeider Søren Pedersen 32   Brøndby
1. Maj 1846 Caroline Thorlund 25 Søren Larsen Brøndby
1. Maj 1846 Karen Sophie Sørensdatter 21 Pastro Stub Høveltegaard
1. Maj 1846 Lars Andersen 15 Anders Cortsen Kildebrønde
1. Maj 1846 Jens Jacobsen 33 Ole Hansen Kildebrønde
1. Maj 1846 Inger Cathrine Eriksdatter 15 Forældrene, Erik Hansen Brøndbyvester
1. Maj 1846 Ellen Knudsdatter 15 Forældrene Tranegilde
23. Juni 1846 Christian Johan Flemming 43 Syg paa Sognet Kjøbenhavn
23. Juni 1846 Carl Frederiksen 36 Hans Cortsen Kjøbenhavn
1. August 1846 Hans Pedersen 48 Berg Amager
25. Oktober 1846 Sara Eleonora Thorlund 17 Clemensen Kjøbenhavn
1. November 1846 Peder Nielsen 37 Cornelius Madsen Herstedvester
1. November 1846 Mette Andersdatter 23 Peder Hansen Brøndbyøster
1. November 1846 Jens Augustusen 16 Jens Andersen Brøndbyvester
1. November 1846 Kirsten Larsdatter 24 Lars Cortsen Islemark
1. November 1846 Hans Hansen 18 Anders Andersens enke Herstedøster
1. November 1846 Peder Nielsen 17 Jernbanen Brøndbyvester
1. November 1846 Johanne Pedersdatter 23 Søren Larsen Eiby
1. November 1846 Johanne Magnussen 23 Ellen Magnussen Kjøbenhavn
1. November 1846 Ane Marie Jensen 30 Lars Nielsen Brøndbyvester
1. November 1846 Elisabet Petersen 16 Pastor Stub Brøndbyvester
1. November 1846 Christen Nielsen 21 Søren Larsen Brøndbyøster
1. November 1846 Jens Nielsen 26 Lars Cortsen Brøndbyøster
1. November 1846 Ole Larsen 24 Anders Cortsen Ørsted
1. November 1846 Johanne Hansdatter 31 Berg Lyngby
1. November 1846 Kirsten Pedersdatter 26 Cort Hansen Ishøj
1. November 1846 Lars Nielsen 21 Peder Jørgensen Herstedøster
11. November 1846 Kirsten Sørensdatter Berg Kjøbenhavn
1. November 1846 Povel Madsen 32 Knud Cortsen Thostrup Valdby
1. November 1846 Rasmus Jeppesen 24 Berg Kjøbenhavn
1. November 1846 Kirsten Christophersdatter 28 Berg Høiethostrup
1847
16. Januar 1847 Birte Nielsdatter 28 Søren Larsen Brøndbyøster
13. Marts 1847 Niels Pedersen 23 Søren Larsen Frederiksberg
27. April 1847 Niels Clausen 20 Moderen, Niels Larsens enke Kjøbenhavn
1. Maj 1847 Mikkels Christiansen 15 Cornelius Madsen Avedøre
1. Maj 1847 Niels Hansen Gotfredsen 33 Berg Sorø Amt
1. Maj 1847 Karen Jensdatter 21 Cornelius Madsen Brøndbyvester
1. Maj 1847 Inger Cathrine Eriksdatter 15 Forældrene Hvissinge
1. Maj 1847 Johanne Magnusdatter 23 Forældrene Kjøbenhavn
1. Maj 1847 Ane Hansdatter 22 Forældrene Kjøbenhavn
1. Maj 1847 Alma Marie Nielsen 18 Berg Søllerødgaard
1. Maj 1847 Hans Henrik Hansen 14 Moderen Tranegilde
nov 1846 Bengta Carlsdatter, Gift med Indsidder, Arbeidsmand Søren Pedersen 27   Rødovre
1. Maj 1847 Ellen Larsdatter 40 Christen Jensen Brøndbyvester
maj 1847 Birte Sørensdatter 18 Søren Larsen Skovlunde
maj 1847 Juliane Marie Hillestrøm 27 Berg Christiansholm
maj 1847 Magrete Kirstine Jensdatter 24 Pastor Stub Kjøbenhavn
1. Oktober 1847 Niels Rasmussen 17 Faderen Rasmus Jensen Brøndbyvester
okt 1847 Hjulmand Johan Fleischer 38 Vallensbæk Købt Huus i Thostrup Valdby
Hans hustru (Johan Fleischer) Birthe Frederiksdatter 36
Deres Barn Marie Johansdatter 10
1. November 1847 Anders Larsen 22 Cornelius Madsen Ishøj
1. November 1847 Mette Rasmusdatter 21 Cornelius Madsen Kjøbenhavn
1. November 1847 Ane Marie Olsdatter 18 Anders Cortsen Kjøbenhavn
1. November 1847 Ane Kirstine Nielsen 15 Pastor Stub Kjøbenhavn
1. November 1847 Ane Hansdatter 25 Christen Hansen Kjøbenhavn
1. November 1847 Karen Larsdatter 24 Lars Kortsen Hvissing
1. November 1847 Christian Hansen 25 Lars Kortsen Glostrup
1. November 1847 Carl Frederiksen 35 Knud Cortsen Kjøbenhavn
1. November 1847 Niels Nielsen 27 Berg Kjøbenhavn
1. November 1847 Rasmus Nielsen 24 Berg Herstedvester
1. November 1847 Sidse Larsdatter 23 Berg Kjøbenhavn
1. November 1847 Christiane Heinrichsdatter 21 Peder Hansen Risby
1. November 1847 Lars Jensen 21 Lars Cortsen Eiby
1. November 1847 Jens Jensen 19 Lars Nielsen Assingløse, Ørsted
1. November 1847 Hans Larsen 17 Knud Cortsen Risby
1. November 1847 Rasmus Hansen 29 Ole Hansen Kjøbenhavn
1. November 1847 Knud Olsen 18 ½ Ole Hansen Ishøj
1. November 1847 Mette Hansdatter 22 Anders Kortsen Brøndbyvester
1. November 1847 Karen Marie Christophersdatter 17 Nørager Frederiksberg
1. November 1847 Hans Andersen 18 Jens Andersen Brøndbyvester
1. November 1847 Kirstine Marie Hansdatter 30 Kort Hansen Brøndbyvester
29. November 1847 Christian Gregersen 26 Berg Kjøbenhavn
6. December 1847 Sidse Jensdatter 18 Jens Andersen Vridsløse
1848
1. Januar 1848 Else Johansdatter 22 Peder Hansen Høiethostrup
1. Januar 1848 Ellen Knudsdatter 16 ?? Kjøbenhavns Valdby
1. Januar 1848 Margrethe Baltzersdatter 27 Jens Andersen Vridsløselille
11. Januar 1848 Karen Hansdatter 33 ½ Berg Kjøbenhavn
21. Januar 1848 Niels Andersen 23 Ole Hansen Forældrene, Thostrup Valdby
21. Januar 1848 Cathrine Pedersdatter 30 Forældrene, Peder Albrechtsen Kjøbenhavn
1. Maj 1848 Karen Andersdatter 22 Pastor Stub Brøndbyøster
1. Maj 1848 Sophie Vilhelmine Nielsen 16 Pastor Stub Glostrup
1. Maj 1848 Knud Larsen 24 Faderen, Lars Knudsen Kjøbenhavn
1. Maj 1848 Esther Rasmusdatter 18 Faderen, Rasmus Jensen Brøndbyvester
8. Maj 1848 Lars Rasmussen 14 Faderen, Rasmus Jensen Kjøge
5. Maj 1848 Anders Jensen   Knud Cortsen Brøndbyøster
5. Maj 1848 Peder Nielsen 26 Cornelius Madsen Rødovre
5. Maj 1848 Birte Andersdatter 21 Peder Hansen Brøndbyøster
16. Juli 1848 Karen Hansdatter 28 Cornelius Madsen Herstedvester
16. Juli 1848 Ane Truelsdatter 28 Lars Cortsen Vridsløsemagle
1. November 1848 Hans Christian Olsen 19 Lars Knudsen Kjøbenhavn
1. November 1848 Andrea Charlotte Eriksen 16 Pastor Stub Kjøbenhavn
1. November 1848 Anders Pedersen 21 Peder Hansen Kjøbenhavn
1. November 1848 Ole Madsen 29 Cornelius Madsen Høiethostrup
1. November 1848 Ellen Andersdatter 18 Peder Hansen Brøndbyøster
1. November 1848 Ane Margrethe Mogensdatter 34 Pastor Stub Kjøbenhavn
1. November 1848 Birte Cathrine Petrine Jespersen 17 Anders Andersens enke Klovtofte
1. November 1848 Karen Pedersdatter 19 Cornelius Madsen Tranegilde
1. November 1848 Henning Hansen 38 Knud Cortsen Vridsløselille
1. November 1848 Anders Sørensen 22 Lars Cortsen Kjøbenhavn
1. November 1848 Christen Hansen 22 Ole Hansen Hvissinge
1. November 1848 Peiter Knudsen 28 Ole Hansen Kjøbenhavn
1. November 1848 Hans Mortensen 53 Cornelius Madsen Vigerslev
1. November 1848 Anders Nielsen 15 Peder Hansen Tranegilde
1. November 1848 Anders Pedersen 19 ½ Berg Brøndbyvester
1. November 1848 Margrete Christensdatter 24 Plaiss enke Brøndbyvester
1. November 1848 Indsidder Jens Frederiksen 28 Anders Cortsen Hvissinge
1. November 1848 Jens Povel Povelsen 29 Berg Gladsaxe
6. December 1848 Sidse Mortensdatter 19 Lars Cortsen Lidø
maj 1848 Anders Larsen 30 Peder Hansen Asendrup
1849
2. Januar 1849 Sara Eleonora Thorlund 19 Moderen Kjøbenhavn
2. Januar 1849 Ane Marie Christensdatter 24 Cornelius Madsen Brøndbyvester
1. Maj 1849 Christen Sørensen 19 Faderen, Søren Jonasen Kjøbenhavn
1. Maj 1849 Kirstine Undstrøm 36 Pastor Stub Frederiksberg
1. Maj 1849 Emilie Breuning 15 Pastor Stub Frederiksberg
1. Maj 1849 Mette Kathrine Hansdatter 27 Cornelius Madsen Thostrup Valdby
1. Maj 1849 Peder Christensen 15 Anders Cortsens enke Kjøbenhavn
1. Maj 1849 Lars Nielsen 15 Moderen Tranegilde
1. Maj 1849 Ane Kirstine Olsdatter 19 Forældrene, Ole Pedersen Hvidovre
1. Maj 1849 Ane Hansdatter 01-maj Forældrene, Gl. Hans Pedersen Brøndbyvester
1. Maj 1849 Ane Nielsdatter 23 Forældrene, Gaardmand Niels Christophersen Kjøbenhavn
3. Maj 1849 Ane Pedersdatter 16 Skolelærer Hansen Kjøbenhavn
maj 1849 Ole Olsen 24 Forældrene, Husmand Ole Pedersen Vridsløselille
26. Maj 1849 Johann Rylander 44 Berg Kjøbenhavn
1. Juli 1849 Arbeidsmand, Skræder Søren Thomsen 31 Anders Christophersen Kjøbenhavn
1. Juli 1849 Johanne Magnusdatter 26 ?? Ourøe
1. Juli 1849 Cathrine Hansdatter 19 Cort Kortsen Risby
6. Oktober 1849 Hans Pedersen 46 Berg Kjøbenhavn
6. Oktober 1849 Ole Christensen 17 Didrik Ishøj
15. Oktober 1849 Madsine Gerhardine Frederikke Fossum 15 Knud Cortsen Kjøbenhavn
1. November 1849 Hans Christensen 19 Peder Hansen Brøndbyvester
1. November 1849 Kirsten Nielsdatter 22 Peder Hansen Kjøbenhavn
1. November 1849 Schmidt, Thorine Jacobine Vilhelmine 36 Berg Kjøbenhavn
1. November 1849 Peder Rasmussen 40 Berg St. Peder Stræde, Kjøbenhavn
1. November 1849 Inger Vilhelmsdatter 22 Knud Cortsen Bredgade, Kjøbenhavn
1. November 1849 Johanne Marie Hansdatter 25 Christian Hansen Kjøbenhavn
1. November 1849 Skomager, fhv. Husmand med 2 Sønner Didriksen Vallensbæk Kjøbenhan
1. November 1849 Inger Cathrine Eriksdatter 19 Knud Cortsen Brøndbyøster
1. November 1849 Ole Andersen 34 Jens Andersen Vridsløselille
1. November 1849 Kirsten Larsdatter 26 Anders Cortsens enke Islemark
1. November 1849 Abelone Hansdatter 15 Maler Jensen Tranegilde
1. November 1849 Lars Nielsen 27 Cornelius Madsen Herstedøster
1. November 1849 Jens Olsen 24 Lars Cortsen Kjøbenhavn
1. November 1849 Søren Nielsen 30 Skræder, Niels Andersen Herstedvester
1. November 1849 Søren Jensen 28 Anders Cortses enke Brøndbyvester
1. November 1849 Peiter Knudsen 28 Peder Larsen Kjøbenhavn
1. November 1849 Peder Carlsen 28 Johannes Jørgensen Vridsløselille
1. November 1849 Inger Sophie Nielsdatter 21 Ole Hansen Vridsløselille
13. November 1849 Jørgen Sørensen 16 Ole Hansen Kjøbenhavn
1. November 1849 Birgitte Hansdatter 45 Berg Kjøbenhavn
6. December 1849 Jens Peitersen 16 Knud Cortsen kjøbenhavn
1850
1. Januar 1850 Jens Andersen 53 Lars Knudsen Vridsløselille
15. Februar 1850 Jens Lindstrøm 29 Berg Kjøbenhavn
1. Marts 1850 Ellen Peitersdatter 20 Forældrene Kjøbenhavn
1nov 1850 Ane Marie Andersen 26 Fæster, Ras enke Rungsted, Hørsholm
1. April 1850 Marte Marie Johnsen 22 Berg Christianshavn
1. Maj 1850 Jomfru Bernbom, Dorthea 32 Berg Sophienborg ved Nyborg
  Fhv. gaardmand Lars Olsen Med hustru Maren Henriette Og Børn 46   Herstedøster
1. Maj 1850 Hans Olsen 16 Peder Larsen Tranegilde
1. Maj 1850 Marie Kirstine Johnsen 29 Pastor Stub Kjøbenhavn
1. Maj 1850 Hans Olsen Anders Cortsens enke
1. Maj 1850 Lars Truelsen 39 Berg Kjøbenhavn
1. Maj 1850 Peder Nielsen 20 Faderen, Niels Christophersen Brøndbyvester
1. Maj 1850 Ane Nielsdatter 24 Faderen, Niels Christophersen Brøndbyvester
1. Maj 1850 Søren Nielsen 20 Berg Ordrup
1. April 1850 Jørgen Nielsen 50 Søren ?? Brøndbyvester
Hans hustru (Jørgen Nielsen) Johanne Hansdatter 50 ½
Deres Barn Hans Jørgensen 19
Deres Barn Niels Jørgensen 14
15. Oktober 1850 Maren Luckmanns enke Med Børn 37   Kjøbenhavn
1. November 1850 Kirsten Hansdatter 27 Faderen, Hans Christoffersen Kjøbenhavn
1. November 1850 Lars Rasmussen 17 Cornelius Madsen Brøndbyvester
1. November 1850 Ellen Larsdatter 43 Peder Hansen Rødovre Mark
1. November 1850 Peder Nielsen 28 Cornelius Madsen Kjøbenhavn
1. November 1850 Inger Larsdatter 14 Knud Andersen Glostrup
1. November 1850 Niels Jensen Munk 40 Berg Kjøbenhavn
1. November 1850 Lars Andersen 29 Berg Thorslunde
1. November 1850 Lars Andersen 29 Berg Ishøj
1. November 1850 Jens Augustinusen 21 Jens Andersen Ishøj
1. November 1850 Ane Bentsen 17 Jens Andersen Kjøbenhavn
1. November 1850 Christopher Johnsen 22 Johannes Jørgensen Vridsløselille
1. November 1850 Johanne Kirstine Andersdatter 28 Plaiss enke Brøndbyvester
1. November 1850 Albrect Olsen 23 Cornelius Madsen Avedøre
1. November 1850 Hans Hansen 16 Faderen, Gaardmand Hans Hansen Kjøbenhavn
1. November 1850 Ole Pedersen 21 Lars Nielsen kjøbenhavn
1. November 1850 Caroline Amalie Brøns 23 Berg Kjøbenhavn
1. November 1850 Karen Hansdatter 29 Cort Hansen Brøndbyvester
1851
1. Februar 1851 Hans Hansen 17 Forældrene, Hans Kortsen Kjøbenhavn
18. Februar 1851 Anders Jacobsen 21 Cort Hansen Ishøj
4. Marts 1851 Niels Vestergaard Johansen 40 Rau Kjøbenhavn
18. Marts 1851 Lars Jørgen Hansen 34 *gl. Anders Andersen *til Fyen *som Soldat
15. Marts 1851 Ane Pedersdatter 20 Johannes Jørgensen Kjøbenhavn
1. Maj 1851 Emma Larsine Christine Larsdatter 16 Forældrene, Lars Knudsen Kjøbenhavn
11. April 1851 Ellen Jørgensdatter 20 Peder Hansen Glostrup
1. Maj 1851 Margrete Pedersdatter 17 Plaiss enke Høiethostrup
1. Maj 1851 Kirsten Hansdatter 21 Peder Larsen Kildebrønde
1. Maj 1851 Søren Nielsen 21 Pastor Stub Brøndby
1. Maj 1851 Anders Jensen 16 Knud Cortsen Tranegilde
1. Maj 1851 Peder Christian Pedersen 14 3/4 Moderen Tranegilde
1. Maj 1851 Ole Olsen 14 ½ Faderen Ole Hansen Tranegilde
10. Februar 1851 Niels Iversens Hustru Ane Hansdatter 25 Faderen, Hans Christoffersen Huusby *ved Veile
1. Maj 1851 Johanne Jensdatter 15 Moderen, Birthe Frederiksdatter Brøndbyvester
7. Juli 1851 Lars Nielsen 20 Christen Hansen Kjøbenhavn
feb 1851 Sophie Marie Frederike Stie 17 Lars Nielsen Vandløse
26. Maj 1851 Johanne Hansdatter 16 Stedfaderen, Peder Jørgensen Brøndbyvester
1. November 1851 Thora Adamine Nielsdatter 23 Knud Andersen Brøndbyøster
1. November 1851 Marie Christiane Philipsen 20 Pastor Stub Vexø
1. November 1851 Christopher Pedersen 26 Jens ?? Vridsløsemagle
1. November 1851 Peder Nielsen 29 Peder Jørgensen Lidø
1. November 1851 Karen Jensdatter 25 Cornelius Madsen Lidø
1. November 1851 Christiane Sørensdatter 22 Ole Hansen Smørumovre
1. November 1851 Frederik Vilhelm 18 Cort Hansen Greve
1. November 1851 Jørgen Jensen 26 Ole Hansen Frederiksborggade 24, Kjøbenhavn
1. November 1851 Inger Pedersdatter 16 Peder Larsen Vridsløselille
1. November 1851 Mette Hansdatter 25 Kort Hansen Vridsløselille
1. November 1851 Niels Jensen 14 Plaiss enke Vridsløselille
1. November 1851 Ebele Larsdatter 27 Peder Hansen Brøndbyøster
1. November 1851 Ellen Jensdatter 18 Peder Hansen Brøndbyøster
1. November 1851 Hans Andersen 24 Berg Brøndbyøster
1. November 1851 Hans Hansen 17 Faderen, Gaardmand Hans Hansen Kjøbenhavn
1. November 1851 Elsine Marie Haugaard 22 Berg Kjøbenhavn
1. November 1851 Hans Sørensen 33 Peder Larsen Kjøbenhavn
1. November 1851 Kirsten Larsdatter 28 Knud Andersen Lars Pedersen, Islemark
1. November 1851 Jens Aagesen 24 Johannes Jørgensen Herstedøster
1. November 1851 Niels Larsen 18 Peder Hansen Eiby
1. November 1851 Jens Nicolai Haundrup 37 Knud Cortsen Greve
1. November 1851 Christen Nielsen 27 Peder Larsen Roeskilde
1. November 1851 Jacobine Andersdatter 31 Anders Andersens enke Vridsløselille
14. November 1851 Peder Sørensen 15 Forældrfene, Indsidder Søren Jensen Klovtofte Mark
1. November 1851 Lars Nielsen 17 Anders Andersen Tranegilde
1852
10. Januar 1852 Ellen Larsdatter 27 Knud Andersen Brøndbyvester
14. Februar 1852 Maren Frederiksdatter 30 Pastor Stub Tranegilde
18. Januar 1852 Hans Tønnesen 20 Ole Hansen Brøndbyvester
16. Februar 1852 Jørgen Jensen 22 Peder Jørgensen Tranegilde
1. Marts 1852 Peder Christensen 18 Forældrene, Peder Christensen Brøndbyvester
mar 1852 Indsidder Jørgen Olsen 35 Broderen Jens Olsen Kjøbt Sted, Tranegilde
Hustru (Jørgen olsen) Karen Carlsdatter 27
Datter Johanne Jørgensdatter 1
25. April 1852 Caroline Martine Plau 40 Plaiss Enke Hirsholm
1. Maj 1852 Margrete Jensdatter 22 Peder Hansen Brøndbyøster
1. Maj 1852 margrete nielsdatter 17 Niels Christophersen Lidø
1. Maj 1852 Andrea Nicoline Kirstine Andersdatter 20 Peder Christensen Ballerup
1. Maj 1852 Elisabeth Christensdatter 41 Berg
1. Maj 1852 Niels Clausen 26 Moderen Brøndbyvester
1. Maj 1852 Maren Pedersdatter 15 Forældrene, Skomager Peder Christiansen Brøndbyvester
1. Maj 1852 Ane Johanne Larsdatter 16 Ole Hansen Vridsløse
1. Maj 1852 Kirsten Nielsdatter 18 Niels Christophersen Kjøbenhavn
20. Juli 1852 Anders Christiansen 27 Cort Madsen Vigersted *ved Sorø
11. September 1852 Ane Margrete Hansdatter 19 Forældrene, Peder Jørgensen Snaregade 9, Kjøbenhavn
11. September 1852 Maren Nielsdatter 31 Peder Larsen Reerslev
1. November 1852 Anders Nielsen 20 Niels Christensen Glostrup
1. November 1852 Hans Baltzersen 29 Pastor Stub Vridsløselille
1. November 1852 Sidse Marie Eliasen 23 Pastor Stub Roeskilde
1. November 1852 Bodil Pedersedatter 20 Pastor Stub Tranegilde
1. November 1852 Sven Peder Andersen 27 Peder Jørgensen Kjøbenhavn
1. November 1852 Peder Christensen 19 Peder Larsen Thostrup
1. November 1852 Karen Andersdatter 19 Jens Andersen Herstedøster
1. November 1852 Sidse Hansdatter 21 Peder Hansen Vridsløselille
1. November 1852 Lars Christensen 15 Jens Andersen Kjøbenhavn
1. November 1852 Peder Hansen 28 Cort Hansen Tranegilde
1. November 1852 Kirstine Marie Hansdatter 35 Cort Hansen Brøndbyvester
1. November 1852 Niels Nielsen 18 Ole Hansen Kjøbenhavn
1. November 1852 Abelone Jensdatter 15 Peder Hansen Brøndbyvester
1. November 1852 Johanne Marie Henriksen 24 Ziegler Brøndbyvester
1. November 1852 Villum Nielsen 16 Cornelius Nielsen Valdby
1. November 1852 Peder Pedersen 16 Povel Madsen Vesterbro
1. November 1852 Ane Sophie Rasmusdatter 21 Peder ?? Herstedøster
1. November 1852 Johanne Marie Jørgensdatter 14 Jørgen Pedersen Ballerup
1. November 1852 Kirsten Olsdatter 19 Povel Christensen Vridsløselille
1853
1. Maj 1853 Cathrine Marie Franck 52 Z?? Kjøbenhavn
1. Maj 1853 Kirsten Madsdatter Karup 25 Zeintner Hvidovre
1. Maj 1853 Hans Rasmussen 16 Knud Cortsen Høiethorstup
1. Maj 1853 Maren Pedersdatter 15 Niels Christophersen Lidø
1. Maj 1853 Maren Rasmusdatter 19 Cornelius Madsen Brøndbyvester
1. Maj 1853 Sidse Jensdatter 14 Faderen Jens Hansen Avedøre
5. Marts 1853 Ane Pedersdatter 22 Cort Hansen Gundsølille
1. Juli 1853 Rasmus Jensen 20 ?? Kjøbenhavn
21. August 1853 Henning Hansen 42 Knud Cortsen Avedøre
  Pranger Christen Petersen 48   Frederiksberg
Hans hustru ( christen petersen ) Kirsten Larsdatter 48
Deres barn Lars Christensen 12
Deres barn Karen Kirstine Kristensdatter 8
jun 1853 Mette Jensdatter 14 ½ Lars Hansen Forældrene i Ishøy
1. November 1853 Johanne Hansdatter 17 Forældrene Peder Jørgensen Herstedøster
1. November 1853 Margrete Pedersdatter 19 Pastor Stub Hundie
1. November 1853 Mette Andersdatter 19 Pastor Stub Hvidovre
1. November 1853 Ole Pedersen 28 Pastor Stub Brøndbyvester
1. November 1853 Jockum Jockumsen 38 Cornelius Madsen Hvidovre
1. November 1853 Ane Henriette Mortensen 22 Peder Hansen Vesterbro
1. November 1853 Esther Rasmusdatter 23 Jens Andersen Kjøbenhavn
1. November 1853 Hulda Petrea Sørensdatter 15 Peder Christensen Frederiksberg
1. November 1853 Kirstine Marie Nehmer 18 Knud Andersen Tranegilde
1. November 1853 Jens Hansen 20 Knud Andersen Tranegilde
apr 1853 Hans Pedersen 15 Cort Hansen Hvissinge
1. November 1853 Maren Hansdatter 20 Anders Andersen Tranegilde
okt 1852 Hansine Vilhelmine Høfer 15 Berg Storemagleby
nov 1852 Christen Jacobsen, gift med Maren Jensdatter 36 Anders Andersen Brøndbyvester
Maren Jensdatter, gift med Christen Jacobsen 28 Ole Hansen Brøndbyvester
1. November 1853 Peder Olsen 31 Johannes Jørgensen Herstedvester
1. November 1853 Maren Christiansdatter 25 Zøyler Vesterbro
1. November 1853 Jacobine Thora Frederikke Frideriksdatter 14 Cornelius Madsen Herstedøster
1. November 1853 Anders Hansen 17 Peder Hansen Skovlunde
1. November 1853 Ellen Nielsdatter 18 Johannes Jørgensen Brøndbyøster
1 nov 1852 Hans Jørgensen 23 Knud Cortsen Brøndbyvester
1854
1. Januar 1854 Ane Nielsdatter 27 Forældrene Niels Christoffersen Kjøbenhavn
nov 1853 Jens Jensen 32 Peder Larsen Vridsløselille
19. Marts 1854 Carl Christopher Vilhelm Christensen, ankommet 1.jan. 1854 17 Knud Andersen Tranegilde
22. Marts 1854 Ane Nielsdatter 27 Forældrene Niels Christophersen Kjøbenhavn
1. April 1854 Christen Andersen 23 Johan Fleischer Thostrup Valdby
1. Maj 1854 Karen Clausdatter 32 Moderen, Claus Nielsens Enke Kjøbenhavn
1. Maj 1854 Sidse Pedersdatter 29 Plaiss enke Kjøbenhavn
1. Maj 1854 Sidse Hansdatter 25 Zeuler Kjøbenhavn
1. Maj 1854 Karen Jacobsdatter 17 Zeyler Kjøbenhavn
1. Maj 1854 Hans Thomsen 22 Præsten Ishøj
1. Maj 1854 Ellen Jensdatter 14 Johan Fleischer Hundie
2. Maj 1854 Karen Jensdatter 37 Zeyler Lellinge
1. Juni 1854 Sara Eleonora Thorlund 24 Moderen Vesterbro
1. Maj 1854 Nanna Thora Jensen 22 Zeyler Isle Mølle
1. Juli 1854 Jens Nielsen 15 Peder Christophersen Vesterbro 45
14. September 1854 Peder Hansen 30 Knud Andersen Eiby
1. November 1854 Søren Valdby 24 Peder Jørgensen Herstedvester
1. November 1854 Anders Larsen 17 Cornelius Madsen Harrestrup
1. November 1854 Christian Andersen 16 Knud Andersen Brøndbyvester
1. November 1854 Anders Jeppesen 17 Peder Hansen Brøndbyvester
1. November 1854 Hans Jensen 37 Knud Andersen Ishøj
1. November 1854 Kirstine Marie Nehmer 19 Skolelærer Hansen Ishøj
1. November 1854 Jens Jensen 21 Peder Andersen Avedøre
1. November 1854 Ane Zebbesdatter Jørgensen Roeskilde
1. November 1854 Ane Pedersen 20 Cornelius Madsen Avedøre
1. November 1854 Hans Pedersen 27 Lars Knudsen Vridsløselille
1. November 1854 Peder Hansen 20 Knud Cortsen Slesvig, Husum Amt
1. November 1854 Peder Nielsen 24 Forældrene, Niels Christoffersen Slesvig, Husum Amt
1. November 1854 Bodil Hansdatter 15 Knud Andersen Lidøe
1. November 1854 Lars Larsen 16 Knud Cortsen Brøndbyvester
1. November 1854 Rasmus Hansen 28 Jørgensen Valby Ishøj
1. November 1854 Rasmus Povelsen 19 Cornelius Madsen Herstedøster
1. November 1854 Niels Pedersen 29 Peder Hansen Kjøbenhavn
1. November 1854 Kirsten Jørgensdatter 18 Peder Hansen Vridsløselille
1. November 1854 Johanne Olsdatter 28 Forældrene, Husmand Ole Frederiksen Brøndbyvester
1. December 1854 Kirsten Hansdatter 21 Ole Hansen Kjøbenhavn
1. December 1854 Margrete Nielsdatter 19 Forældrene Niels Christoffersen Kjøbenhavn
1. December 1854 Hans Hansen 20 Forældrene Hans Hansen Kjøbenhavn
10. December 1854 Svenn Peter Andersen 29 Christian Hansen Sverrig
1855
7. Februar 1855 Petronella Andersdatter 17 Knud Cortsen Vigerslev
8. Februar 1855 Jacobine Thora Frederikke Pedersdatter 16 Forældrene Peder Jensen Kjøbenhavn
5 dec 1854 Hans Pedersen 25 Povel Hansen Ishøj
hans hustru (Hans Pedersen ) Johanne Marie — 23
Deres Barn Barn ½
11. Marts 1855 Niels Iversen 32 ?? Kjøbenhavn
1. April 1855 Hans Hansen 21 Forældrene Hans Hansen Kjøbenhavn
1. Maj 1855 Bodil Hansdatter 16 Forældrene, Jordbruger Hans Rasmussen Herstedøster
1. Maj 1855 Ane Marie Jensen 17 Jørgensen Danstrup, Asminderød
1. Maj 1855 Marie Fleischer 17 Moderen Kjøbenhavn
1. Maj 1855 Peder Nielsen 25 Forældrene Niels Christensen Glostrup
6. Juli 1855 Kirsten Larsdatter 37 Jørgensen Mariendal
jul 1855 Bødkersvend Jacob Dyfort Pedersen M. Hustru     Gjentofte
19. Juli 1855 Mads Jensen 26 Jørgensen, St. Vejlegaard Rødovre
26. September 1855 Niels Jensen 24 Berentzen Amager
28. August 1855 Maren Jørgensdatter 34 Berentzen Vigerslev
1. November 1855 Thulin Christensen 26 Berentzen Kjøbenhavn
1. November 1855 Ohlson O. Gunnar 29 Berentzen Kjøbenhavn
1. September 1855 Daniel Pedersen 40 Jens Andersen Eiby
1. November 1855 Niels Mortensen 23 Berentzen Kjøbenhavn
1. November 1855 Anders Johnson 32 Berentzen Kjøbenhavn
1. November 1855 Ida Andrea Jacobsen 18 Præsten Kjøbenhavn
1. November 1855 Svend Jens Peder Jørgensen 20 Lars Ekstrøm Vordingborg
1. November 1855 Thomas Hansen 25 Peder Larsen Sengeløse
1. November 1855 Hans Andersen 37 Peder Larsen Vridsløse
1. November 1855 Hans Andersen 37 Peder Larsen Vridsløse
1. November 1855 Kirsten Olsdatter 16 Ole Hansen Tranegilde
1. November 1855 Jens Pedersen 26 Cort Hansen Kjøbenhavn
1. November 1855 Jens Larsen 21 Knud Cortsen Kjøbenhavn
1. November 1855 Ane Pedersdatter 19 Anders Andersen Kjøbenhavn
1. November 1855 Petronella Andersdatter 20 Knud Cortsen Brøndbyvester
1. November 1855 Peder Andersen 15 Cornelius Madsen Tranegilde
1. November 1855 Jacobine Thora Frederikke Pedersdatter 16 Niels Christensen Tranegilde
1. November 1855 Ane Holte 16 Lars Hansen Avedøre
1. November 1855 Lars Hansen 20 Anders Andersen Herstedvester
1. November 1855 Maren Jensdatter 17 Knud Andersen Vridsløse
1. November 1855 Peder Hansen 21 Ole Hansen Amager
1. November 1855 Anders Hansen 19 Knud Cortsen Amager
1. November 1855 Jens Povelsen 17 Knud Cortsen Tranegilde
1. November 1855 Jens Pedersen 48 Peder Larsen Herslev
1. November 1855 Peer Ohlsen 24 Anders Andersen Gjentofte
1. November 1855 Karen Larsdatter 21 Skolelærer Hansen Glostrup
1. November 1855 Margrete Nielsdatter 20 Niels Christoffersen Kjøbenhavn
12. November 1855 Niels Nielsen 18 Forældrene, Skræder Niels Andersen Kjøbenhavn
1. November 1855 Peder Larsen 15 Niels Christoffersen Tranegilde
15. Oktober 1855 Poul Nielsen 29 Peder Jørgensen Tranegilde
1. November 1855 Hans Rasmussen 16 Knud Andersen Brøndbyvester
1. November 1855 Anders Hansen 15 Cornelius Madsen Ishøj
20. November 1855 Ida Henriette Weber 19 Uhrmager Hansen Charlston i Lousianne
1. November 1855 Johanne Petrine Nielsdatter 19 Peder Jørgensen Kildebrynde
28. December 1855 Emilie Vilhelmine Johansen 19 Berentz Kjøbenhavn
28. December 1855 Bengta Bengtsdatter 20 Berentz Kjøbenhavn
29. December 1855 Johanne Eriksen 34 Berentz Kjøbenhavn
1856
2. Februar 1856 Caroline Elisabeth Gibech 25 Berentz Kjøbenhavn
17. Marts 1856 Niels Andersen 21 Berentz Lars Sørensen, Brøndby
9. April 1856 Per Bengtson 35 Berentz Kjøbenhavn
9. April 1856 Ole Simonsen 39 Berentz Kjøbenhavn
14. April 1856 Ane Mikkelsdatter 27 Berentz Kjøbenhavn
15. April 1856 Uhrmager Hans Frederik Hansen 38   Glostrup
Hans hustru (Hans Hansen) Louise Emilie *f. Valeur 25
Deres Barn Sophie Johanne Hansen 4 1/4
Deres Barn Ida Johanne Hansen 1 ½
15. April 1856 Indsidder Ole Pedersen 29 Lars Ekstrøm Ishøj
Hans hustru ( Ole Pedersen ) Ane Hansdatter 29
aug 1855 Anna Zebbesdatter 28 Jørgensen, St. Veilegaard Mariendal, Frederiksberg
1. Maj 1856 Bengt Bengtson 35 Christian Hansen Kjøbenhavn
1. Maj 1856 Sidse Jensdatter 17 Stedfaderen, Peder Jensen Avedøre
1. Maj 1856 Chirstine Jensdatter 30 Pastor Stub Kjøbenhavn
1. Maj 1856 Erica Charlotte Bjørkmann 18 Berentz Kjøbenhavn
1. Maj 1856 Johanne Christina Balvig 39 Skolelærer Hansen Kjøbenhavn
1. Maj 1856 Peder Hansen 21 Forældrene Peder Jørgensen Kjøbenhavn
1. Maj 1856 Troels Jensen Berentz Kjøbenhavn
1. Maj 1856 Rasmus Mathiesen 31 Berentz Kjøbenhavn
1. Maj 1856 Inger Kirstine Andreasdatter 14 Forældrene Andreas Gebhard Brøndbyvester
28 jul 1855 Anders Pedersen 33 Peder Christensen Rødovre
10. Juni 1856 Svend Jøns Landgreen 29 Lars Ekstrøm Kjøbenhavn
22. Juni 1856 Marie Fleischer 18 Forældrene Kjøbenhavn
1. August 1856 Hans Peder Nielsen 34 Berendz Kjøbenhavn
1. August 1856 Elisabeth Kirstine Clementsen 27 Berendz Kjøbenhavn
13. August 1856 Ane Kirstine Rasmusdatter 33 Berendz Kjøbenhavn
22. August 1856 Gudmundur Christiansen 28 Berendz Kjøbenhavn
1. September 1856 Troels Nielsen 29 Berenz Kjøbenhavn *og Sverrig
9. Oktober 1856 Åke Nielsson 20 Berendz Kjøbenhavn *og Sverrig
12. Oktober 1856 Grovsmed Jens Jørgen Vestergaard 25 Lars Ekstrøm Kjøbenhavn
21. Oktober 1856 Indsidder Morten Olsen 29 Jens Olsen Brøndbyvester
Hans hustru ( Morten Olsen) Ane Peitersdatter 25
Deres barn Ane Mortensdatter 2
Deres Barn Kirsten Mortensdatter 1/4
1. November 1856 Niels Larsen 18 Cornelius Madsen Brøndbyvester
1. November 1856 Peder Andersen 32 Pastor Stub Sundsøre
1. November 1856 Lars Andersen 51 Jens Andersen Brøndbyvester
1. November 1856 Niels Jørgensen 20 Cornelius Madsen Kjøbenhavn
1. November 1856 Anders Nielsen 19 Cort Hansen Vridsløselille
1. November 1856 Ane Jensdatter 27 Knud Cortsen Brøndbyvester
1. November 1856 Ane Jørgensdatter 20 Knud Cortsen Eiby
1. November 1856 Lars Olsen 28 Cort Hansen Christen Hansen, Tranegilde
1. November 1856 Sidse Nielsdatter 22 Peder Hansen Herstedøster
1. November 1856 Karen Christiansdatter 21 Christen Hansen Kjøbenhavn
1. November 1856 Niels Pedersen 31 Knud Andersen Kjøbenhavn
1. November 1856 Peder Larsen 64 Jens Andersen Datter i Hvidovre
23. November 1856 Lars Nielsen 23 Lars Nielsen Hvidovre
12. December 1856 Hans Pedersen 23 Berg *og Cort Hansen Nykjøbing i Odsherred
1. November 1856 Peder Hansen 32 Knud Andersen Tranegilde
Hans hustru (Peder Hansen) Birte Pedersdatter 21
1857
11. Januar 1857 Ane Albrechtsdatter 20 Peder Larsen Thorslunde
1. Februar 1857 Niels Johannesen 30 Birch Thorup, Frederiksborg Amt
19. April 1857 Hans Jønsson 24 Jens Andersen Kjøbenhavn
27. April 1857 Johanne Christine Jønsdatter 26 Degn Hansen Kjøbenhavn, Sverrig
1. Maj 1857 Hans Nielsen 15 Jens Andersen Glostrup
1. Maj 1857 Maren Pedersdatter 19 Cornelius Madsen Hvidovre
1. Maj 1857 Karen Sørensdatter 18 Peder Hansen Vridsløsemagle
1. Maj 1857 Peder Nielsen 18 Christian Hansen Kjøbenhavn
1. Maj 1857 Anders Larsen 15 Forældrene Lars Andersen Thostrup Valdby
1. Maj 1857 Svenn Pehrson 19 Store Veilegaard Kjøbenhavn
1. Maj 1857 Peder Peitersen 27 Forældrene Vridsløse
10. Juni 1857 Peder Hansen 30 Store Veilegaard Kjøbenhavn
13. Juni 1857 Ane Margrete Christiansen 20 Store Veilegaard Kjøbenhavn
18. Juli 1857 Petronelle Nielsdatter 22 Store Veilegaard Kjøbenhavn
  Niels Andersen 23 Store Veilegaard Kjøbenhavn
23. August 1857 Indsider Søren Hartvigsen 29 Jens Olsen Vesterbro, ?? No. 65
Hans hustru ( Søren Hartvigsen) Sidse Christophersdatter 41
Deres Pleiebarn Frederik Emil Busch 9
Deres pleiebarn Carl Julius Christensen 3
Deres pleiebarn Niels Peder Andersen 6
23. September 1857 Petrine Amalie Petersen 17 Store Veilegaard Kjøbenhavn
6. Oktober 1857 Indsidder Augustinus Frandzen Med Hustru Peder Christensen Lille Værløse
1. November 1857 Lars Olsen 24 Knud Andersen Christianshavn
1. November 1857 Christen Pedersen 30 Knud Andersen Sengeløse
1. November 1857 Karen Nielsdatter 27 Cornelius Madsen Kjøbenhavn
1. November 1857 Lars Nielsen 35 Cornelius Madsen Kjøbenhavn
1. November 1857 Ingrid Hakonsdatter 24 Peder Hansen Kjøbenhavn
1. November 1857 Kirstine Hansen 18 Peder Hansen Brøndbyøster
1. November 1857 Søren Valdby 27 Ole Hansen Tranegilde
1. November 1857 Peder Hansen 19 Peder Larsen Ledø
1. November 1857 Niels Rasmussen 28 Anders Andersen Herstedvester
1. November 1857 Ebele Larsdatter 33 Ole Hansen Brøndbyøster
1. November 1857 Johan Peder Pedersen 40 Knud Andersen Høiethostrup
1. November 1857 Maren Pedersdatter 15 Knud Andersen Brøndbyøster
1. November 1857 Morten Olsen 43 Peder Olsen Høiethostrup
1858
1. Januar 1858 Olivia Dorthea Georgine Andresen 18 Moderen Kjøbenhavn
1nov 1857 Ole Nielsen 20 Knud Andersen Kjøbenhavn
2. Februar 1858 ?? Josephine Petrea Heidemann 16 Müller Kjøbenhavn
18. Marts 1858 Carl Valdenas Kielsen 21 Müller Kjøbenhavn
27. April 1858 Margrete Nielsdatter 23 Forældrene Niels Christophersen Kjøbenhavn
1. Maj 1858 Jens Pedersen 30 Müller Kjøbenhavn
1. Maj 1858 Johanne Larsdatter 16 Moderen Ursuline Hansen Tranegilde
1. Maj 1858 Bodil Andersen 15 Forældrene, Skomager Niels Andersen Hvidovre
1. Maj 1858 Ane Pedersen 22 Knud Andersen Kjøbenhavn
1. Maj 1858 Marie Pedersdatter 27 Müller Frederiksberg
1. Maj 1858 Hans Larsen Johansen Fur Müller Kjøbenhavn
16. Maj 1858 Jacobine Pedersen 18 Forældrene Peder Jacobsen Frederiksberg
1. Maj 1858 Maren Hansen 14 Forældrene Hans Pedersen Brøndbyøster
1. Maj 1858 Ane Marie Jensen 14 Stedfaderen Peder Pedersen Avedøre
28. Juni 1858 Svend Hansen 22 Moderen Ursuline Brøndbyvester
9. Juli 1858 Lars Larsen Peder Larsen Hersted
22. August 1858 Hakon Pedersen 26 Peder Larsen Kjøbenhavn
1. Oktober 1858 Søren Andersen 15 Peder Christensen Kjøbenhavn
21. September 1858 Niels Sørensen 40 Christen Hansen Kjøbenhavn
1. November 1858 Jørgen Sørensen 19 Peder Larsen Kjøbenhavn
1. November 1858 Bodil Hansdatter 18 Forældrene Hans Rasmussen Herstedøster
1. November 1858 Johanne Hansdatter 22 Forældrene Peder Jørgensen Kjøbenhavn
1. November 1858 Bodil Jørgensen 18 Cort Hansen Kjøbenhavn
1. November 1858 Ane Nielsen 22 Ole Hansen Herstedvester
1. November 1858 Margrete Pedersen 20 Plaiss enke Brøndbyvester
1. November 1858 Mette Jacobsen 24 Lars Hansen Brøndbyvester
1. November 1858 Maren Jensdatter 20 Knud Andersen Thostrup Valdby
1. November 1858 Hans Andersen 17 Anders Andersen Kjøbenhavn
1. November 1858 Ane Albrechtsdatter 22 Peder Larsen Avedøre
1. November 1858 Nicoline Jensen 18 Skolelærer Hansen Ishøj
1. November 1858 Ole Hansen 16 Cornelius Madsen Hvidovre
20. Oktober 1858 Maren Andersdatter 23 Müller, Store Veilegaard Tranegilde
1. November 1858 Ole Hansen 17 Knud Andersen Brøndbyvester
1. November 1858 Christen Andersen 17 Peder Hansen Kjøbenhavn
1. November 1858 Niels Jensen 20 Peder Olsen Vandløse
1. November 1858 Hans Nielsen 23 Jens Andersen Herstedøster
1. November 1858 Frederik Dill 37 Knud Cortsen Skovlunde
9. December 1858 Ellen Rasmussen 17 Broder, Niels Rasmussen Kjøbenhavn
9. December 1858 Maren Kirstine Nielsen 21 Pastor Stub Kjøbenhavn
1859
nov 1858 Abelone Jensdatter 22 Peder Larsen Brøndbyvester
13. Januar 1859 Birte Hansdatter 16 Cort Hansen Ishøj
19. Februar 1859 Mette Kirstine Thomsen 23 Müller Kjøbenhavn
1. Marts 1859 Abelone Nielsen 17 Forældrene, Skræder Niels Pedersen Kjøbenhavn
16. Marts 1859 Indsidder, Arbeidsmand Hans Jønsson 26   Herstedvester
Hans hustru (Hans Jønsson) Johanne Jensdatter 22
Deres Barn Jens Peter Hansen 1
23. April 1859 Sadelmager F. A. A. Nielsen 32   Brøndbyvester
Hans hustru (F. Nielsen) Gjertrud Pedersdatter 27
Deres Barn Amalie Margrete — 3
Deres Barn Peter Benke — 1  
26. April 1859 Indsidder Niels Jørgensen 23   Brøndbyvester
Hans hustru (Niels Jørgensen) Ellen Nielsdatter 25
Deres barn Johanne Kirstine Jørgensen 11 maaneder
1. Maj 1859 Jens Jensen 28 Müller, Store Veilegaard Vesterbro
1. Maj 1859 Anders Nielsen 24 Anders Andersen Kjøbenhavn
15. Maj 1859 Ellen Christophersen 42   Brøndby
15. Maj 1859 Mette Kirstine Thomsen 24 Müller, Store Veilegaard Kjøbenhavn
15. Maj 1859 Skoeflikker Hans Henrik Hansen 26   Lidøe
Hans hustru (Hans Hansen) Johanne Sophie ?? 24
1. August 1859 Jens Christiansen 24 Knud Cortsen Kjøbenhavn
24. September 1859 Anders Christian Poulsen 20 Jordbruger Olsen Birkerød
30. September 1859 Ole Nilsson 33 Peder Larsen Kjøbenhavn
  Lars Nielsen 22 Peder Hansen Kjøbenhavn
  Rasmus Nielsen 39 Skolelærer Hansen Kjøbenhavn
  Peder Hansen 24 Ole Hansen Sengeløse
  Maren Jensdatter 20 Ole Hansen Ishøj Sogn
  Søren Rasmussen 35 St. Veilegaard Gjentofte
  Lars Frederiksen 14 Pastor Langberg Vridsløse
  Hans Nielsen 30 St. Veilegaard Kjøbenhavn
  Anders Jensen 29 St. Veilegaard Sønnerborg
  Charlotte Louise ?? 23 St. Veilegaard Kjøbenhavn
  Karen Andersdatter 26 St. Veilegaard Glostrup
  Niels Sørensen 24 Knud Cortsen Herstedvester
  Ane Kirstine Pedersen 17 Cornelius Madsen Brøndbyvester
  Jens Andreas Andersen 17 Knud Cortsen Herstedvester
  Jens Sørensen 25   Brøndby
  Jens Christensen 31 Søren Frandsen Ledøe
  Birte Kirstine Larsdatter 15 Cort Jensen Thostrup
  Sidse Jensdatter 20 ?? Brøndbyvester
  Maren Jensdatter 21 ?? ??
  Peder Nielsen 21 Anders Andersen Brøndby
  Christiane Henriksdatter 18 P. Jørgensen Herstedvester
  Ellen Jensdatter 20 Jens Jørgensen Kjøbenhavn
Opdateret d. 16.3.2007
webmaster