1600-tallet er en særdeles omskiftelig periode i Øresundsregionens historie.

De fyrstelige pragtbyggerier Under Christian 4.(1588-1648) bliver udvidet med bl.a. Rosenborg Slot, nye byer bliver grundlagt og København udvikler sig til residenshovedstad. Riget er stadigvæk et valgkongedømme, kongen må underskrive en håndfæstning og regere i samråd med adelen, men mange træk peger i retning af den centraliserede og bureaukratiske enevælde, der bliver indført i 1660. 
Dagligdagen er præget af at staten, og hermed også den protestantiske statskirke, der forsøger at regulere en lang række forhold omkring den enkeltes levevis, eksempelvis vedrørende ægteskab og samliv. Fattigdommen er udbredt i de laveste sociale lag, prostitutionen er omfattende, men afvigerebliver ikke gerne tålt. Antallet af hekseprocesser vokser og kulminerer i 1600-tallets første halvdel.

I 1657-58 indtræffer katastrofen, set med danske øjne, for alvor. Store dele af de danske landområder bliver løbet over ende og ved Roskilde-freden i 1658 må Danmark afgive Skånelandene til Sverige. Et halvt år senere vender svenskekongen tilbage, men København bliver undsat af hollænderne, som nu er dansk alliancepartner. Der bliver atter
sluttet fred i København i 1660. 

Vi har følgende historier fra Vallensbæk til dig: