I den første tredjedel af 1700-tallet blev de sidste krige mellem nabolandene Sverige og Danmark-Norge afviklet. Krigene efterlod Øresundsregionen i stor armod, hvor en omfattende genopbygning blev nødvendig.

Det var også oplysningens tidsalder i Europa, hvor de enevældige despoter var tvunget til at være lydhøre over for kravene om ændringerne i produktion og produktionsforhold.

Vi har følgende historier fra Vallensbæk til dig: