Kirkebog 1779-1814, Begravede

Kirkebog 1779-1814, Begravede

Kirkebog begravede

Begravede 1779-1814

Dødsdag Begravet Navn Alder
1779
  5. Søndag efter Trinitatis Dødfødt pige, datter af Albrecht Olsen  
12. juli 16. juli Gaardmand Christen Nielsen, født i Taastrup Valby, efterlod 8 levende Børn 49 år
14. september 19. september Gaardmand Anders Nielsen, født i Brøndbyvester, gift med Inger Adsesdatter (1. Kone Inger Hansdatter), efterlod 1 Søn og 2 Døtre 57 år
1780
  2. Søndag efter Hellig 3 Konger Barbara, datter af Jens Holmstrøn  
  1. Søndag i Fasten Birthe, datter af Hugger Anders Hansen  
  2. Søndag efter Trinitatis Margrethe, datter af Husmand Hans Jørgen Mortensen  
  6. oktober Johanne Pedersdatter føft i Virum, datter af Hjulmand Peder Jensen og Kirsten Larsdatter, Virum, gift med Gaardmand Hans Nielsen, var gift i 30 Aar, fik 1 Søn og 4 Døtre  
  28. november Birthe Sørensdatter, enke, født 18. Maj 1717 i Vallensbæk, datter af Gaardmand Søren Tønnesen og Karen Pedersdatter, gift med Degn Peder Hansen Bennechen, Glostrup, Gift som 28 Aar. Enke i 6 Aar, deraf 3 i Glostrup  
1781
  21. januar Morten Pedersen, søn af *afg. Peder Hansen, han tiente hos Hr. Birch Glostrup 14 år
  28. januar Klokker Niels Hansen  
  4. februar Dødfødt dreng, søn af Gaardmand Rasmus Pedersen  
  8. marts Peder, søn af Gaardmand Lars Mortensen 1 år 3 mdr
  20. maj Svensk Smed Alexander  
  28. september Kirsten, datter af Jens Holmstrøm 6 mdr
  28. september Hans, søn af Lars Nielsen 3 år
  22. september Spinde Ellen  
  28. december Hans, søn af Hans Rasmussen  
1782
17. februar 22. februar Gaardmand, Sognefoged Christen Nielsen 63 år 3 mdr 3 uger
9. maj 6. post Paaske Maren, datter af Skræder Hans Larsen 8 dage
2. marts 7. marts Johanne, datter af Lars Mortensen 6 mdr
17. maj Penterkost Mogens, søn af Lars Nielsen 11 år
3. juni 7. juni Gaardmand Lars Andersen 38 år 2 mdr
25. juni 30. juni Husmand Peder Olsen 69 år 3 mdr
8. oktober 13. oktober Indsidder Ole Larsen 92 år
1783
  4. marts Dødfødt dreng, søn af Lars Nielsen  
    Hustru, gift med Husmand Niels Nielsen 54 år
  Trinitatis Maren Jørgensdatter, Enke, gift med Ole Larsen 80 år
  7. post Trinitatis Jacob, søn af Husmand Peder Jensen 4 år 5 mdr
  21. Post Trinitatis Stedsøn Anders Larsen (stedfader Christopher Pedersen) 1 år
1784
  1. Søndag i Fasten Peder, søn af Husmand Hans Jørgen Mortensen 1 dage
  1. april Knud Jochumsen, 27 24 år
  19. post Trinitatis Hans Hansen 80+ år
  21. post Trinitatis Karen Jacobsdatter, gift med Husmand Peder Jensen 38 år
1785
  1. Søndag i Advent Anders Christensen (stedfader Foged Johan Jørgensen) 5 år 5 mdr
  Jubilie Karen Jensdatter, enke, gift med Husmand Niels Hansen 79 år
  Jubelie Anne, datter af Husmand Peder Jensen 8 mdr
  Langfredag Anne, datter af Snedker Hans Øepaal 4 mdr
  4. post Trinitatis Kirsten Jensdatter, gift med Husmand Gunder Hansen 46 år
  3. post Trinitatis Bodil, datter af Bodil Nielsdatter, Barnet Uægte 14 dage
  3. post Trinitatis Dødfødt dreng, søn af Christopher Christensen  
  3. post Trinitatis Dødfødt dreng, søn af Niels Nielsen, Holder til med sig Hustru i Husmand Michel Nielsens Hus  
  16. post Trinitatis Karen Hansdatter, gift med Gaardmand Tønnes Larsen 56 år
  16. post Trinitatis Lars Olsen, søn af Hugger Ole Larsen 8 år
1786
  3. januar Johanne Albrechtsdatter, datter af Gaardmand Albrecht Olsen 17 år 6 mdr 11 dage
  Ffastelavns Søndag Anne Nielsdatter 25 år
  9. marts Kirsten Hansdatter, gift med Skomager Jochum Larsen 63 år
  23. marts Maren, datter af Smed Nicolai Jensen 10 år
  21. april Gaardmand Ole Jensen, Vallensbæk 48 år
  3. Søndag efter Paaske Gaardmand Peiter Pedersen 84 år -7 uger
  5. Søndag efter Paaske Bodil Pedersdatter, gift med Husmand Christian Atzersen 47 år
  5. Søndag efter Paaske Husmand, Hugger Anders Hansen 59 år 5 mdr 3 uger
  Trefoldighed Johanne, datter af Husmand Lars Nielsen 2 år 6 mdr
  Trefoldighed Giertrud, datter af Husmand Peder Jensen 5 år
1787
  3. Søndag i Advent Else Jørgensdatter, gift med Husmand Michel Nielsen ca. 30 år
  12. januar Birthe Jørgensdatter, enke 74 år
  30. januar Kirsten Stephansdatter, enke 38 år
  Palmesøndag Anders, søn af Gaardmand Niels Pedersen  
  Palmesøndag Dødfødt dreng, søn af Gaardmand Hans Rasmussen  
  25. maj Vilhelmine, datter af Præst Christopher Nyrups 1 uger
  14. juni *fhv. Gaardmand Hans Nielsen 74 år
  7. post Trinitatis Mette Pedersdatter, Uægte. i Huset hos Skomager Peder Nielsen 2 år
  20. post Trinitatis Kirsten, datter af Jens Larsen 1 år
  10. post Trinitatis Anders, søn af Husmand Lars Nielsen 6 år
  14. post Trinitatis Boel Cathrine Hansdatter i Præstegaarden 27 år
1788
21. januar Seagesima Petronella Henriche, datter af Sognepræst Nyrup 4 år 10 mdr
  1. februar Gaardmand Peder Hansen 55 år
  Fastelavnssøndag Anders, søn af Gaardmand Søren Andersen og Karen Andersdatter, Vridsløselille (Morfar Anders Sørensen, Vallensbæk) 47 uger
3. februar 8. februar Steddatter Kirsten Christensdatter, datter af Gaardmand, Sognefoged Johan Jørgen Andersen 12 år
10. maj 15. maj Johanne Schvanitz (Svigersøn Sognepræst Nyrup) 62 år
  15. maj Mette Nielsdatter, gift med Gaardmand Ole Hansen 49 år
  16. post Trinitatis Lars Mogensen, Ungkarl 32 år
  10. oktober Giertrud Olsdatter, gift med Husmand Ole Pedersen 63 år
  22. post Trinitais Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Pedersen  
  11. november Anna Hansdatter, datter af Gaardmand Niels Pedersen 41 år
  27. post Trinitatis Anders, søn af Gaardmand Niels Pedersen 4 uger
1789
  1. Søndag i Advent 1788 Christen, søn af Husmand Jens Larsen 6 uger
  30. december Dorthea Margrethe Holtzberger *f. Nerger 74 år
  24. januar Ukendt, søn af Peder Thomsen, Ukendt 5 uger
  5. Søndag i Fasten Peder, søn af Husmand, Smed Nicolai Jensen 8 mdr 6 dage
  25. juni Margrethe Nielsdatter, gift med Husmand Peder Pedersen 64 år
  23. post Trinitatis Karen Pedersdatter, enke 60 år
1790
  10. januar Maren Niesdatter, enke 79 år
  24. januar Peter Jespersen, søn af Sognepræst Christian Nyrup 9 uger 1 dage
  2. februar Inger Pedersdatter, gift med Gaardmand Albrecht Olsen 45 år
  Palmesøndag Husmand Niels Larsen 60-70 år
  5. post Trinitatis Ellen Kirstine Pedersdatter, gift med *den *gamle Hans Jørgensen ca. 80 år
  6. post Trinitatis Hans Jørgensen 90 år
  11. post Trinitatis Christen, søn af Husmand Peder Hansen 7 mdr
  7. september Degn Jochum Petersen Holtzberg 75 år
  16. post Trinitatis Else Margrethe, datter af Husmand Hans Jørgen Mortensen 1 år 4 mdr
  25. november Inger, datter af Husmand Anders Nielsen 4 uger
1791
  27. marts Dødfødt pige, datter af Niels Nielsen  
  4. post Trinitatis Else Hansdatter, gift med Husmand Hans Mortensen 54 år
  Trefoldighed Dødfødt, søn af Husmad Niels Pedersen  
  7. post Trinitatis Anne Larsdatter, gift med Husmand Niels Pedersen 29 år
5. august 9. august Petronette Henrike, datter af Sognepræst Nyrup 14 dage
  18. post Trinitatis Dødfødt, søn af Husmand Peder Jensen  
  19. post Trinitatis Margrethe, datter af Gaardmand Jens Petersen 1 år 6 mdr
  21. post Trinitatis Niels, søn af Husmand Niels Nielsen 5 år 3 mdr
1792
  3. Søndag i Advent 1791 Karen Hansdatter, datter af Husmand Peder Hansen 35 år
  3. Søndag i Advent 1791 Abelone, datter af Gaardmand Jens Peitersen 3 år
  3. Sønadg i Advent 1791 Kirsten, datter af Husmand Niels Christensen 1 år
  3. Søndag i Fasten Pernille Nielsdatter, gift med Husmand Niels Jacobsen 62 år
  9. Søndag efter Trinitatis Karen Hansdatter død af alderdom, gift med Indsidder Peder Bentsen 70 år
1793
  7. marts Kirsten Pedersdatter, gift med Husmand Jens Pedersen 64 år
  13. Søndag efter Trinitatis Sidse Christensdatter (Stedfader Gaardmand Jens Svendsen) 14 år
  5. oktober Degn Ib Christensen Broe 36 år
  20. Søndag efter Trinitatis Dødfødt dreng, søn af Husmand Niels Jacobsen  
1794
12. december 3. Advent Peder, søn af Husmand Morten Larsen 9 uger 5 dage
  4. Søndag i Advent Husmand, Skræder Niels Jacobsen død af Tærende Syge 62 år
  Søndag mellem Nytaar og helleig 3. Konger Husmand Michel Nielsen 54 mdr 54 uger
  2. februar Dødfødt dreng, søn af Smed Nicolai Jensen  
  2. marts Kirsten Svendsker 80 år
  2. Søndag i Fasten Husmand Lars Nielsen 58 år
  5. maj Husmand Niels Nielsen 60 mdr
  3. post Trinitatis Christen, søn af Ole Olsen, Brøndbyvester, Døde hos Husmand Niels Nielsen, Vallensbæk 4 uger
  4. post Trinitatis Ingebrog Hansdatter, gift med Husmand Gunner Hansen 42 år
  7. post Trinitatis Husmand Christian Atzersen 45 år
1795
  3. Søndag efter Paaske Hans Christian, søn af Gaardmand Christian Clausen, Herstedvester, Hos 41 år
  Pinsedag Morten, søn af Husmand Peder Hansen 12 år
  4. januar Kirsten, datter af Husmand Niels Nielsen 3 år
  18. januar Rasmus, søn af Ole Pedersen 1 år
  15. post Trinitatis Jens, søn af Peder Jensen 1 dage
  19. november Gaardmand Tønnes Larsen efter længere tids Sygdom 60 år
1796
  9. juni Husmand Gunner Hansen død af Vattersot 62 år
  20. juni Ane Hansdatter efter langvarig Sygdom, gift med Gaardmand Cort Knudsen 49 år
  14. Søndag efter Trinitatis Lars, død af Halssyge, søn af Husmand Anders Larsen 4 år
  14. Søndag efter Trinitatis Margrethe, datter af Husmand Niels Pedersen 8 dage
  25. Søndag efter Trinitatis Ukendt, datter af husmand Niels Nissen 11 mdr
  13. januar Kirsten, datter af Husmand Niels Kristensen 9 mdr
  8. post Trinitatis Dødfødt pige, datter af Gaardmand Hans Nielsen  
  1. september Hsmand Anders Olsen 63 år
1797
  Septuagesima Anders Jensen, Ungkarl 27 år
  3. Søndag efter Paaske Baltzar, søn af Husmand Peder Nielsen 3 år 6 mdr
  10. august Poul, søn af Jens Peitersen 14 dage
  5. november Dødfødt dreng, søn af Husmand Niels Nissen  
  26. november Christian, søn af Husmand Jørgen Jørgensen 4 uger
1798
  3. Søndag i advent 1797 Ellen, datter af Gaardmand Niels Thorsen 2 år 9 mdr
  Septuagesima Henrik Holstener, Var hos Gaardmand Hans Olsen paa Marken 60 år
  22. februar Mads Nielsen, omkom i et Vandhul (stedfader Frands Larsen, Taastrup  aldby) 15 år
  3. Søndag i Fasten Husmand Hans Jørgen Mortensen 48 år
    Ane Nielsdatter 66 år
  Bededag Jens, søn af Jens Bentzen 6 uger
  1. juni Mad. Zem, Hos Degnen Dahm 80 år
  17. juni Dødfødt dreng, søn af Ellen Christophersdatter, Uægte  
  26. juni Johanne Cathrine Nielsdatter, gift med Gaardmand Anders Sørensen 65 år 7 mdr
  14. post Trinitatis Birthe, Enke, gift med Niels Larsen 82 år
  15. post Trinitatis Ane Jensdatter, gift med Husmand Anders Larsen  
  15. post Trinitatis Præst Hr. Frimodt 35 år
  19. post Trinitats Ane, datter af Husmand Anders Larsen 7 uger
  15. post Trinitatis Johanne Cathrine, datter af Husmand Peder Andersen  
  20. post Trinitatis Ane, datter af Husmand Niels Pedersen  
  2. november Gaardmand Christopher Pedersen 44 år 4 mdr
29. november 4. december Sidse Jørgensdatter, Hos Jens Svendsen 8 år 4 mdr
1799
4. februar 10. februar Poul, søn af Gaardmand Jens Peitersen 2 uger 3 dage
11. marts 18. marts Gaardmand Lars Mortensen 79 år
14. marts 17. marts Peder Bentzen 77 år
20. april 28. april Birthe Adsersdatter, datter af Husmand Jørgen Jørgensen 22 år
15. juni 20. juni Gaardmand Ole Hansen, enkemand 69 år
7. august 11. august Husmand Peder Jensen 53 år
21. august 25. august Fattiglem Søren Larsen 73 år
10. august 15. august Bodil Jensdatter, gift med Ole Larsen 60 år
10. august 15. august Christen, søn af Husmand Anders Larsen 5 uger
1800
10. januar 12. januar Rasmus, søn af Husmand Jens Bentsen 14 uger
20. januar 26. januar Baltzer, søn af Husmand Peder Nielsen 1 år
19. april 27. april Anders, søn af Jens Larsen 10 uger 2 dage
18. november 23. november Ane, datter af Husmand Erik Nielsen 27 uger
1801
10. januar 15. januar Tideman Andersen 46 år
17. januar 22. januar Karen, gift med Niels Hansen 56 år
9. februar 15. februar Christen, søn af Husmand Anders Larsen 10 mdr
8. juli 12. juli Christen, søn af Husmand Anders Larsen 5 dage
31. juli 6. august Gaardmand Niels Pedersen 67 år
25. september 2. oktober Degn Ivar Samuel Dahm 55 år
15. september 20. september Ane, datter af Husmand og Daglønner Jens Nicolaisen 10 dage
1. oktober 4. oktober Ukendt, gift med Niels Pedersen 38 år
29. oktober 1. november Kirsten Kittendal (svigersøn Ole Persen)  
1802
12. december 20. december Ane, datter af Gaardmand Hans Olsen Senior 3 år
6. februar 14. februar Knud, søn af Gaardmand Cort Knudsen 10 uger
3. marts 7. marts Maren Pedersdatter, Tjener hos Gaardmand Peder Hansen 29 år
30. maj 6. april Jens, søn af Husmand, Skræder Erik Nielsen 17 uger
15. august 20. august Ane Andersdatter, gift med Gaardmand, Foged Johan Jørgen Andersen 65 år
12. september   Niels, søn af Anders Pedersen 5 dage
1803
  25. januar Dødfødt dreng, søn af Jens Nicolaisen  
25. februar 7. marts Andreas, søn af Daglønner Johan Andreasen, Hundige og Amme Karen Mathiasdatter, Kjøbenhavn 23 uger
  17. marts Ole, søn af Niels Nissen  
19. juni 24. juni Margrethe Pedersdatter, enke, gift med Gaardmand Lars Mortensen  
23. juni 26. juni Margrethe, datter af Gaardmand Jens Olsen 6 mdr
14. juli 17. juli Bodil Rasmusdatter, gift med Husmand Ole Pedersen ca. 50 år
14. september 18. september Kirsten Hansdatter (Søn hugger Ole Andersen) 67 år
1804
9. januar 15. januar Almisselem Birthe Timans 76 år
4. februar 12. februar Lars, søn af Husmand Anders Jensen 3 år 7 mdr
19. marts 29. marts Husmand Niels Hansen 60 år
24. marts 30. marts Anne Mogensdatter, enke, gift med Lars Nielsen  
13. marts 22. marts Anne Nielsdatter, gift med Husmand Jørgen Nielsen, Tranegilde, kom til Sognet 14. Dage før sin Død. Hos sin Søn Husmand Niels Jørgensen 72 år
9. maj 13. maj Skræder Erich Nielsen ca. 39 år
13. juni 17. juni Lars Nielsen, søn af Husmand Niels Pedersen 8 år 6 mdr
14. juni 17. juni Sophie Marie *udsat *fra Opfostningshuset 2 år 6 mdr
28. juli 2. august Almisselem Bodil, gift med Erich Andersen 62 år
13. marts 13. marts Anne, datter af Husmand Anders Larsen 1 år 3 uger
18. november 25. november Ellen Andersdatter, gift med Husmand Niels Nielsen 65 år
27. december 30. december Tjenestekarl Niels Larsen hos Anders Cortsen 63 år
28. december 30. december Husmand, Smed Nicolai Jensen 61 år
1805
26. januar 3. februar Husmand Jens Larsen Schaaning 64 år
3. februar 8. februar Kirsten Jensdatter (Søn Gaardmand Jens Peitersen) 75 år
24. marts 31. marts Hans, søn af Husmand Lars Nielsen 5 år 6 mdr
11. april 15. april Margrethe Andersdatter, gift med husmand Peder Andersen 34 år
30. september 5. oktober Tjenestekarl Jørgen Larsen hos Niels Kortsen 35 år 6 mdr
31. oktober 10. november Johanne, datter af gaardmand Peder Hansen 1 år
6. november 1. december Johanne, datter af Husmand Anders Larsen 12 uger
1806
26. december 1. januar Hans, søn af Husmand Rasmus Nielsen, Udflytter og Maren Hansdatter 4 uger
31. december 6. januar Lars Pedersen, søn af Gaardmand Peder Hansen 8 år 4 uger
10. marts 13. marts Christen, søn af Gaardmand Christen Rasmussen 3 dage
19. marts 23. marts *Forhen Husmand Jochum Larsen (Stedsøn Gaardmand Niels Thorsen), har i mange Aar opholdt sig udenfor Sognet, blev Syg og Døde 14 Dage efter han kom tilbage 80 år
17. juni 22. juni Ane Andersdatter, gift med husmand, Jordbruger Peder Andersen 40 år
12. oktober 17. oktober Gaardmand Jens Svendsen 59 år
24. november 30. november Ane Larsdatter, enke, gift med Husmand Jens Larsen Skaaning 54 år
1807
14. juli 19. juli Karen Andersdatter, datter af Benthe Svendsdatter, Uægte 5 år
2. august 6. august *Fhv.Gaardmand, nu Indsidder Albrecht Svendsen 78 år 3 mdr
27. september 2. oktober Peder, søn af Gaardmand Anders Pedersen 1 år 6 mdr
15. november 22. november Ane, datter af Husmand Niels Hansen 37 uger
19. november 22. november Ane, datter af Gaardmand Jens Peitersen 1 år 3 mdr
1808
6. december 13. december Hans, død af tilfældig Sygdom, søn af Skomager Peder Nielsen, fundet Død paa Byens Mark 20 år 5 mdr
23. januar 28. januar Bodil Christensdatter, gift med Gaardmand Christen Rasmussen 30 år
12. juli 17. juli Kirsten, datter af Husmand Niels Nielsen 3 år 9 mdr
14. juli 17. juli Johanne Larsdatter, datter af Husmand, Væver Lars Nielsen 1 år 3 mdr
12. juli 24. juli Abrecht Pedersen, søn af Peder Albrecthsen og Kirsten Nielsdatter 14 dage
8. august 14. august Karen født på Fødselstiftelsen, datter af Benthe Svendsdatter, Uægte 5 år 4 mdr
26. oktober 3. november Gaardmand Ole Olsen 60 år
29. oktober 8. november Maren Pedersdatter, gift med Gaardmand Niels Thorsen 42 år
1809
29. marts 3. april Hyrde, indsidder, Almisselem Ole Larsen, enkemand 71 år
16. april 21. april Esther Andersdatter, 20, datter af Gaardmand Anders Hansen og Abelone Knudsdatter 20 år
  4. maj Soldat Jens Nielsen, 4. Norske Livregimet druknet i Vejleaaen 26 år
19. maj 23. maj Peder, søn af husmand, Væver Ole Pedersen 5 år
28. maj 30. maj Søren, søn af Husmand, Væver Ole Pedersen 2 år
27. maj 30. maj Niels, søn af Husmand, Væver Ole Pedersen 10 år
3. juni 11. juni Ellen, datter af Husmand, Smed Lars Egstrøm og Kirsten Knudsdatter 10 år 2 dage
1810
13. december 20. december Klaus, søn af Jordbruger, Udflytter Peder Madsen og Johanne Andersdatter 1 dage
18. februar 22. februar Birthe Pedersdatter, datter af Husmand, Jordforpagter Anders Jensen 44 år
10. april 19. april Almisselem Kirsten, enke efter Ingvard Madsen, gift med Svend Nielsen 70 år
14. maj 17. maj Major Anthon Clemens 73 år
16. juni 21. juni Benthe Andersdatter, datter af Gaardmand Anders Pedersen og Johanne Pedersdatter 11 år 9 mdr
1811
24. januar 31. januar Anders Sørensen, enkemand 78 år 6 mdr
22. marts 28. marts Hans, søn af Husmand, Jordbruger Peder Andersen og Marie Hansdatter 6 mdr
2. april 7. april Kristian Karl, født på Fødselstiftelsen, Kjøbenhavn (pleiefader Skræder Niels Pedersen), Uægte 11 år
1. juni 6. juni Niels Ludvig, søn af Mette Marthe Nielsdatter, Ugift Fruentimmer fra Risby, tienende Degnen 7 uger 4 dage
1812
7. august 11. august Dorthe Pedersdatter, datter af Husmand, Væver Peder Frandsen og Ingeborg Andersdatter 23 år 6 mdr
31. august 3. september Sophie Larsdatter, enke, gift med Ballerup Lars Hansen, Kom hertil for 3 Aar siden, til huse hos Husmand peder Andersen 61 år
5. september 10. september Dorthe, datter af Sognefoged Anders Pedersen og Johanne Christensdatter, Vallensbæk 11 uger
16. november 22. november Indsidder Hans Mortensen, Hos Skomager Peder Nielsen 85 år
1813
12. januar 17. januar Tjenestekarl hos Fogeden Niels Nielsen Bødstrup 74 år
4. juli 6. juli Margrethe Elisabeth Amalie Bøvig, død af skarlagensfeber, datter af Tømrer Johan Heinrich Bøvig, *fra Holsten og Johanne Frederikke *f. Lindemann 6 år
23. juli 30. juli Jordbruger, Kromand Ole Hansen, Vejlehuset død af Svindsot 42 år
27. oktober 31. oktober Kirsten Olsdatter, gift med Husmand, Hugger Ole Andersen 54 år
24. december 28. december Tjenestepige Bente Svendsdatter hos Husmand Niels Nissen 33 år
1814
  8. januar Dødfødt dreng født 4. januar, søn af Sognefoged Anders Pedersen og Johanne Christensdatter  
10. marts 17. marts Husmand Niels Pedersen *den Unge 43 år
31. marts 8. april Ane Nielsdatter, datter af Husmand *afg. Unge Niels Pedersen 15 år 6 mdr
4. maj 6. maj Peder Olsen, søn af Jordbruger Ole Nielsen 3 uger
12. maj 19. maj Karen Olsdatter, gift med Væver Ole Pedersen 39 år
Opdateret d. 28.2.2007
webmaster