Kirkebog 1814-1843, Begravede

Kirkebog 1814-1843, Begravede

Kirkebog begravede 1814-1843

Begravede 1814-1843

Dødsdag Begravelsesdag Navn Alder
1814 – Mænd
13. Januar 1814 18. Januar 1814 Dødfødt  
10. Marts 1814 17. Marts 1814 Husmand Niels Pedersen *den Yngre 43 Aar,
4. Maj 1814 6. Maj 1814 Peder Olesen, Søn af Jordbruger Ole Nielsen 3 Uger,
13. Juni 1814 19. Juni 1814 Husmand, Skomager Peder Pedersen 72 Aar,
17. Juni 1814 23. Juni 1814 Undertagsmand Hans Rasmussen hos Hans Peitersen 75 Aar,
18. November 1814 22. November 1814 Niels Andersen, Søn af Sognefoged Anders Pedersen 2 Aar,
18. November 1814 22. November 1814 Hans Pedersen, Søn af Sognefoged Anders Pedersen 1 Dage
30. November 1814 4. December 1814 Dødfødt, Søn af Jordbruger Peder Andersen og Moderen Marie Hansdatter  
1815 – Mænd
2. April 1815 11. April 1815 Gaardmand Morten Larsen 41 Aar,
3. Juli 1815 7. Juli 1815 Pleiesøn Peder Jørgensen. I slægt med Gaardmand Hans Nielsen Og Margrethepetersdatter (Hans Nielsen er hans Morbroder) 20 Aar,
1816 – Mænd
5. Februar 1816 11. Februar 1816 Almisselem Niels Larsen 69 Aar,
13. Marts 1816 17. Marts 1816 Husmand, Tærsker og graver Diger Niels Jensen fra Præstegaardens Grund 62 Aar,
25. April 1816 28. April 1816 Morten Jensen, Søn af Husmand Jens Larsen og Moderen Maren Holgersdatter 3/4 Aar,
19. September 1816 22. September 1816 Morten Andersen, Søn af Gaardmand Anders Christophersen og Moderen Ellen Olsdatter 3 Uger,
15. December 1816 24. December 1816 Tøjkræmmer Mads Norman hos Sognefoged Anders Pedersen 60 Aar,
1817 – Mænd
4. Januar 1817 7. Januar 1817 Søren Nielsen, Søn af Tærskemand Niels Sørensen og Moderen Benthe Svendsdatter 3,75 Aar,
7. August 1817 10. August 1817 Dødfødt, Søn af Husmand Niels Jørgensen og Moderen Kirsten Hansdatter  
?? oktober ?? oktober Peder Rasmussen, Søn af Rasmus Pedersen og Moderen Ingeborg Olsdatter 11 Uger,
1818 – Mænd
12. April 1818 17. April 1818 Almisselem Niels Nielsen 79 Aar,
4. Juli 1818 9. Juli 1818 Husmand Morten Andersen 43 Aar,
1819 – Mænd
7. April 1819 12. April 1819 Husmand, Væver Peder Frandsen 66 Aar,
14. April 1819 18. April 1819 Anders Pedersen, Søn af Jordbruger Peder Andersen 13 Dage
1821 – Mænd
30. December 1820 7. Januar 1821 Hans Jacosen, Søn af Husmand Jacob Hansen og Moderen Anna Andersdatter 3/4 Aar,
7. Januar 1821 13. Januar 1821 Niels Skoning. efter sigende fra Brønshøi ca. 60 Aar,
16. Marts 1821 22. Marts 1821 Husmand, Arbeidsmand Jens Bentsen 62 Aar,
19. Marts 1821 25. Marts 1821 Husmand, pensioneret Soldat Adam Ferber 69 Aar,
10. Juli 1821 15. Juli 1821 Tjente Rasmus Hansen hos Moderen 41 Aar,
1822 – Mænd
27. Januar 1822 29. Januar 1822 Aftægtsmad Niels Thorsen 65 Aar,
20. Februar 1822 25. Februar 1822 Tærsker Lars Pedersen  
16. Februar 1822 24. Februar 1822 Hans Pedersen hos Hans Peitersen, Søn af Peder Arentsen fra Hans Peitersen og Moderen Birthe Hansdatter 1 Aar,
12. Maj 1822 16. Maj 1822 Gunder Olsen, Stifsøn af Husmand Ole Jensen 21 ½ Aar,
31. Maj 1822 7. Juni 1822 Christen Andersen, Søn af Sognefoged Anders Pedersen 25 Aar,
24. November 1822 1. December 1822 Husmand Jens Jensen 53 Aar,
21. December 1822 26. December 1822 Hjulmand Enkemand Ole Andersen 60 Aar,
1823 – Mænd
14. Januar 1823 19. Januar 1823 Carl Walling født på Fødselsanstalten. I slægt med Hans Peitersen (Fosterfader) 10 Dage
24. Marts 1823 27. Marts 1823 Skomager Peder Nielsen 77 Aar,
26. Maj 1823 1. Juni 1823 Dødfødt, Søn af Jordbruger Peder Albrechtsen fra Vallensbæk Mark og Moderen Kirsten Nielsdatter  
25. September 1823 1. Oktober 1823 Knud Hansen hos Forældrene, Søn af Gaardmand Hans Olsen og Moderen Esther Cortsdatter 20 Aar,
1824 – Mænd
10. Marts 1824 14. Marts 1824 Husmand Ole Pedersen 76 Aar,
24. Marts 1824 1. April 1824 Væver Ole Pedersen 53 Aar,
24. Maj 1824 27. Maj 1824 Peder Larsen, Søn af Smed Lars Egstrøm 14 Dage
1. Juni 1824 7. Juni 1824 Husmand Anders Larsen 78 Aar,
29. Juli 1824 1. August 1824 Niels Christophersen. hos Moderen som er Ugift, opholder sig ved Forældrene 23 Uger,
16. September 1824 21. September 1824 Har været Smed Jens Larsen 71 Aar,
1825 – Mænd
8. Januar 1825 16. Januar 1825 Dødfødt, Søn af Husmand Ole Christensen  
17. Februar 1825 24. Februar 1825 Fæstehusmand Jens Nielsen fra Præstegardens Grund 56 Aar,
12. Marts 1825 17. Marts 1825 Anders Christensen 75 Aar,
9. Juli 1825 11. Juli 1825 Arbeidsmand og afskediget Soldat Jens Hansen 67 Aar,
29. September 1825 2. Oktober 1825 Tjenestedreng Peter Christiansen hos Anders Cortsen 16 Aar,
1826 – Mænd
19. Januar 1826 26. Januar 1826 Dødfødt, Søn af Anders Christensen  
18. Februar 1826 25. Februar 1826 Gaardmand Peder Hansen fra Vallensbæk Mark. Død af alderdom 70 Aar,
25. Februar 1826 1. Marts 1826 Tærsker Andreas Pedersen hos Anders Cortsen. Svensk af Fødsel 50 Aar,
16. August 1826 19. August 1826 Gaardmand Cort Knudsen. Død af alderdom, sygdom 77 Aar,
1827 – Mænd
12. Februar 1827 18. Februar 1827 Udtjent Sappeur Jacob Melcior. Død af brøstsyge 40 Aar,
14. Maj 1827 20. Maj 1827 Almisselem Niels Pedersen fra Vallensbæk Fattighus 67 Aar,
7. Juli 1827 12. Juli 1827 Hus og Arbeidsmand Niels Jørgensen 67 Aar,
11. August 1827 19. August 1827 Hus og Arbeidsmand Carl Bentsen. Svensk af Fødsel 60 Aar,
7. Oktober 1827 14. Oktober 1827 Anders Larsen, Søn af Smed Lars Ekstrøm fra Vallesbæk og Moderen Kirsten Knudsdatter 9 Aar,
22. November 1827 2. December 1827 Jørgen Clausen, Søn af Jordbruger Claus Nielsen og Moderen Ane Kirstine Olsdatter 11 Dage
1828 – Mænd
29. Januar 1828 5. Februar 1828 Aftægtsmand Johan Jørgen Andersen hos Svigersøn, Sognefoged Anders Pedersen. Død af brystsyge 68 Aar, 1 Mdr, 6 Dage
8. April 1828 14. April 1828 Gaardmand Hans Andersen. Død af brysthoste 64 Aar, 8 Mdr,
25. April 1828 2. Maj 1828 Peder Pedersen, Søn af Husmand Peder Olsen og Moderen Birthe Pedersdatter 9 Mdr, 22 Dage
6. Juli 1828 11. Juli 1828 Sognepræst Elias Fohlmann Finchenhoff 54 Aar,
7. September 1828 18. September 1828 Ole Clausen, Søn af Jordbruger Claus Nielsen fra Vallensbæk Mark 11 Aar,
13. September 1828 18. September 1828 Jordbruger Claus Nielsen fra Vallensbæk Mark 34 Aar, 3 Mdr,
29. Oktober 1828 1. November 1828 Husmand, Klokker Christen Nielsen 36 Aar,
1829 – Mænd
25. Februar 1829 1. Marts 1829 Husmand Enkemand Peder Hansen 76 Aar,
20. Februar 1829 1. Marts 1829 Pleiebarn under Vallensbæk Sogn Anders Pedersen, Søn af Husmand Anders Pedersen, pleiebarn hos Jakob Pedersen 1 Aar,
22. Marts 1829 27. Marts 1829 Peder Andersen, Søn af Gaardmand Anders Cortsen 6 Aar,
8. Juni 1829 10. Juni 1829 Arbeidsmand Jens Pedersen 50 Aar,
4. September 1829 9. September 1829 Jens Jensen, Søn af Husmand Jens Ingvordsen fra Vallensbæk og Moderen Ingeborg Jensdatter 19 Aar,
3. December 1829 6. December 1829 Claus Pedersen (uægte), Søn af Enke Ane Kirsteine Olsdatter 3 Uger,
1830 – Mænd
17. Februar 1830 21. Februar 1830 Johan Christensen (tvilling), Søn af Gaardmand Christen Mikkelsen 13 Aar,
15. Marts 1830 20. Marts 1830 Cort Andersen, Søn af Gaardmand Anders Christophersen og Moderen Kirsten Olsdatter 6 Aar,
24. Maj 1830 28. Maj 1830 Hans Jørgensen, Søn af Gaardmand Jørgen Nielsen og Moderen Johanne Cathrne Hansdatter 9 Aar,
26. Maj 1830 31. Maj 1830 Ole Olsen, Søn af Husmand Ole Frederiksen og Moderen Karen Olsdatter 20 Dage
23. September 1830 30. September 1830 Gaardmand Christen Rasmussen 47 Aar,
28. September 1830 10. Oktober 1830 Dødfødt, Søn af Indsidder, Arbeidsmand Jens Ingvordsen  
1831 – Mænd
25. Marts 1831 31. Marts 1831 Husmand Jørgen Nielsen 64 Aar,
26. Marts 1831 1. April 1831 Almisselem Rasmus Larsen hos Hans Olsen, forhen Tjenestekarl 80 Aar,
3. April 1831 10. April 1831 Solgte Træsleve Diderich Wilhelm Dichut 40 Aar,
8. Juli 1831 13. Juli 1831 Aftægtsmand Jens Peitersen 72 Aar,
12. August 1831 16. August 1831 Pens. Pr. Leutenant Erik Eriksen Meland hos Anders Andersen. Pensioneret fra Kronens Batteri, Ridder af Dannebrog 58 Aar,
22. August 1831 27. August 1831 Aftægtsmand Hans Nielsen 67 Aar,
24. August 1831 26. August 1831 Indsidder Christopher Nielsen hos Søren Jonasen. Død af tyfus 25 Aar,
26. August 1831 28. August 1831 Indsidder Enkemand Lars Jespersen fra Under Fattigvæsnet 43 Aar,
28. August 1831 2. September 1831 Aftægtsmand Isaak Jensen hos Hans Pedersen 67 Aar,
9. September 1831 11. September 1831 Aftægtsmand Niels Andersen hos Søren Larsen 60 Aar,
9. September 1831 15. September 1831 Snedker og Jordbruger Frederik Ludvig Preisler 30 Aar,
11. September 1831 15. September 1831 Fæstehusmand Jacob Pedersen 51 Aar,
15. September 1831 18. September 1831 Husmand Lars Nielsen 51 Aar,
17. Oktober 1831 23. Oktober 1831 Indsidder, Fattiglem Rasmus Pedersen 63 Aar,
2. December 1831 8. December 1831 Christopher Larsen, Søn af Husmand *afd. Lars Jespersen 2 Aar,
21. December 1831 26. December 1831 Tjenestekarl Ole Johansen fra Brønshøi hos Anders Pedersen 44 Aar,
24. December 1831 1. Januar 1832 Indsidder Hans Andersen hos Peder Larsen 54 Aar,
1832 – Mænd
28. Januar 1832 3. Februar 1832 21 Christen Hansen hos Faderen, Søn af Gaardmand Hans Olsen 21 Aar,
10. April 1832 15. April 1832 Pleiebarn Christen Hans, født 9. Marts 1831, Fødselstiftelsen, hos Jakob Pedersens enke, Søn af Ukendt og Moderen Tjenestepige Marthe Marie Christensdatter fra Vridsløselille 1 Aar,
24. April 1832 1. Maj 1832 Tjenestekarl Niels Christensen hos Christen Mikkelsen 70 Aar,
29. April 1832 6. Maj 1832 Jens Rasmussen (uægte), Moderen Tjenestepige Maren Jensdatter fra Vallensbæk 1 Aar,
1. Juni 1832 7. Juni 1832 Husmand, Væver Lars Nielsen 70 Aar,
21. Juli 1832 29. Juli 1832 Indsidder, Væver Jørgen Fr. Thorlund 48 Aar,
6. August 1832 12. August 1832 Tjenestekarl Niels Nielsen hos Jens Andersen 28 Aar,
28. August 1832 2. September 1832 Christen Nielsen, Søn af Gaardmand Niels Christiansen og Moderen Inger Pedersdatter 4 Mdr, 8 Dage
15. Oktober 1832 21. Oktober 1832 Udøbt, Søn af Husmand Magnus Eriksen og Moderen Ellen Espensdatter 3 Uger,
23. December 1832 30. December 1832 Ole Rasmussen, Søn af Indsidder *afd. Rasmus Pedersen og Moderen Enke Ingeborg Olsdatter 5 Aar,
1833 – Mænd
6. Januar 1833 13. Januar 1833 Husmand Enkemand Niels Hansen 56 Aar,
9. Juni 1833 16. Juni 1833 Tjenestekarl Peder Nielsen, Søn af Husmand *afd. Niels Pedersen 25 Aar,
16. August 1833 21. August 1833 Undertagsmand Frederik Conrad Andersen hos Hans Hansen 75 Aar,
1834 – Mænd
9. Februar 1834 16. Februar 1834 Husmand, Skræder Jens Pedersen, Søn af Peder Peitersen, født 1784, Vallensbæk 50 Aar,
13. Februar 1834 23. Februar 1834 Frederik Joachim Gotlieb Luckmand, Søn af Indsidder og Væver Andreas P. Luckmand, født 28 jan. 1834, Vallensbæk 16 Dage
5. April 1834 13. April 1834 Lars Sørensen, Søn af Gaardmand Søren Larsen fra Vallensbæk og Moderen Sidsel Hansdatter, født 1831, Harrestrup, Herstedvester Sogn 3 Aar, 14 Dage
20. Maj 1834 25. Maj 1834 Hans Olsen, Søn af Husmand Ole Pedersen, født 18 april 1823, Vallensbæk 11 Aar,
12. Juni 1834 19. Juni 1834 Gaardmand Anders Christophersen fra Vallensbæk, Søn af Gaardmand Christopher Pedersen og Moderen Kirsten Hansdatter, født 1795, Vallensbæk 39 Aar,
31. Oktober 1834 13. November 1834 Skomager Svend Nielsen, født i Sverige. Boet 8 Aar i Vallensbæk 60 Aar,
1835 – Mænd
6. Januar 1835 15 Ukendt. Af Bondestand som skjønnes af Dragten, fundet druknet i Vejleaaen 6 januar ca. 30 Aar,
9. Maj 1835 15. Maj 1835 Husmand, Væver Ole Jørgensen, Søn af Husmand Jørgen Jensen fra Østeregisborg, født 22 sept 1771, Østeregisborg ca. 65 Aar,
18. November 1835 22. November 1835 Jens Magnusen, Søn af Husmand Magnus Eriksen og Moderen Ellen Espensdatter, født 26 okt 1835, Vallensbæk under 4 Uger,
1836 – Mænd
30. Marts 1836 4. April 1836 Peder Olsen, Søn af Gaardmand Ole Christensen fra Vallensbæk og Moderen Margrethe Hansdatter, født 4 marts 1834, Vallensbæk 2 Aar,
23. April 1836 29. April 1836 Edvard Frederik Joachim Luckmand, Søn af Læredsvæver Johan Andreas Philip Luckman fra Maren Sophie Magdalene Thorslund, født 16 febr 1835, Vallensbæk 1 Aar,
14. Maj 1836 20. Maj 1836 Jordbruger Hans Pedersen hos Forældrene, Søn af Jordbruger Peder Andersen og Moderen Marie Hansdatter, født 31 marts 1812, Vallensbæk 24 Aar,
6. September 1836 12. September 1836 Gaardmand Enkemand Anders Pedersen hos Aftægtsmand, født 1769, Ledøie, gift med *afd. Johanne Christensdatter. Konen Døde 1825 67 Aar,
1837 – Mænd
30. Januar 1837 5. Februar 1837 Husmand Jens Larsen, født 1771, Thorslundemagle, boet 38 Aar i Vallensbæk 66 Aar,
9. Februar 1837 19. Februar 1837 Skomager, Indsidder enkmand Henrik Schou hos Peder Pedersen. Enkemand siden 1832 60 Aar,
18. Februar 1837 26. Februar 1837 Peder Jensen, Søn af Skomager Jens Andersen og Moderen Sidse Pedersdatter, født 10 juni 1836, Vallensbæk 9 Mdr,
3. April 1837 9. April 1837 Indsidder Christian Mikkelsen hos enke Sara Isaaksdatter, født født på Fødselstiftelsen 39 Aar,
28. April 1837 4. Maj 1837 Anders Larsen, Søn af arbeidsmand Lars Andersen, født 11marts 1837, Vallensbæk 7 Uger,
17. Maj 1837 23. Maj 1837 Aftægtsmand Enkemand Anders Hansen hos Sønnen Jens Andersen, født 4 december 1757, Hvidovre 80 Aar,
31. Maj 1837 8. Juni 1837 Jordbruger Anders Andersen fra Vallensbæk Mark, født 1772, Vallensbæk 65 Aar,
1838 – Mænd
5. Februar 1838 11. Februar 1838 Gaardmand Christen Mikkelsen, født i Holsten, hjembragt fra Hospitalet 42 Aar,
3. Marts 1838 11. Marts 1838 Jordbruger Niels Larsen fra Vallensbæk Mark *ved Stranden, Søn af Lars Nielsen fra Valore, Eiby Sogn *v Kjøge, født 1807, Valore, Eiby Sogn ved Kjøge, hentet paa Hospitalet 5. Marts 31 Aar,
23. April 1838 29. April 1838 Skomager Jens Andersen, født 1800, Herstedvester 38 Aar,
25. Juli 1838 29. Juli 1838 Dødfødt, Søn af Tjenestekarl Anders Jensen og Moderen Larsdatter Ane Cathrine  
4. Oktober 1838 9. Oktober 1838 Gaardmand, Sognefoged Mads Andersen, Søn af Gaardmand, Sognefoged *Afd Anders Pedersen, født 4 Marts 1801, Vallensbæk. Faderen døde 6. sept. 1836 37 Aar, 7 Mdr,
5. November 1838 11. November 1838 Dødfødt, Søn af Indsidder Anders Jensen og Moderen Christiane Marie Veimar  
1839 – Mænd
21. April 1839 28. April 1839 Christen Nielsen, Søn af Gaardmand Niels Christophersen og Moderen Inger Pedersdatter, født 11 august 1838, Vallensbæk 3/4 Aar,
4. Juli 1839 10. Juli 1839 Husmand, Smed Knud Nilausen, født 1796, Thorslundemagle 43 Aar,
14. November 1839 19. November 1839 Frederik J. Fleischer, Søn af Indsidder Christian Fleischer og Moderen Birthe Frederiksdatter 3 Dage
1840 – Mænd
21. Februar 1840 1. Marts 1840 Dødfødt, Søn af Husmand, Væver Anders Eriksen og Moderen Johanne Larsdatter  
5. Marts 1840 15. Marts 1840 Niels Hansen, Søn af Hans Pedersen fra Frederiksberg og Moderen Inger Nielsdatter, født 23 maj 1838, Brøndbyvester. Moderen opholdt sig hos sin Moder Mette, Niels Pedersens Snke 2 Aar,
11. November 1840 15. November 1840 Hans Andersen, Søn af Husmand Anders Eriksen og Moderen Karen Hansdatter, født 23 december 1830, Vallensbæk 10 Aar,
1841 – Mænd
1. Marts 1841 7. Marts 1841 Lars Hansen, Søn af Gaardmand Hans Pedersen og Moderen Karen Jørgensdatter, født 17 juni 1839, Vallensbæk 1,75 Aar,
9. Marts 1841 14. Marts 1841 Hans Christoffersen (uægte), Søn af Christoffer Hansen og Moderen Tjenestepige Maren Pedersdatter, født 13 april 1840, Vallensbæk 11 Mdr,
24. Marts 1841 30. Marts 1841 John Larsen, Søn af Smed Lars Ekstøm og Moderen Kirsten Knudsdatter, født 9 Juni 1813 28 Aar,
12. August 1841 19. August 1841 Husmand, Arbeidsmand Magnus Eriksen, født 1788, Skjerninge, Sjælland 53 Aar,
29. August 1841 5. September 1841 Christen Hansen (uægte), Moderen Birthe Christiansdatter, født 18 dec 1839, Vallensbæk 1 Aar, 9 Mdr,
14. December 1841 21. December 1841 Gaardmand Hans Pedersen, født 1796, 46 Aar,
16. December 1841 23. December 1841 Gaardmand Rasmus Christensen, født august, 1810 31 Aar,
1842 – Mænd
9. Marts 1842 13. Marts 1842 Frederik Jacob Petersen, Søn af Husmand Peder Jacobsen og Moderen Johanne Thorlund, født 29 december 1841, Vallensbæk. Død af sygdom 2 Mdr,
8. April 1842 15. April 1842 Aftægtshusmand Ole Jensen, født 1765, Brøndbyvester 77 Aar,
30. Juli 1842 3. August 1842 Indsidder Peder Sørensen, født 1794, Soderup, Fløng Sogn. G. 1835 med Margrethe Olsdatter, Vallensbæk 48 Aar,
1843 – Mænd
15. Januar 1843 20. Januar 1843 Fattiglem Hans Jensen, født 1809, Værløse 33 Aar,
22. Februar 1843 2. Marts 1843 Husmand, Tømmer Hans Jensen, født 1762, Konfirmeret Thorslunde 1776 , Baldersbrønde. Kom til Sognet 1793 81 Aar,
25. Juli 1843 1. August 1843 Gaardmand Hans OLsen, født 1775, Vallensbæk 68 Aar,
1. September 1843 5. September 1843 Peder Mortensen, Søn af Tømmermand Morten Hansen og Moderen Birthe Hansdatter, født 29 jan 1843, Vallensbæk 7/12 Aar,
1814 – Kvinder
31. Marts 1814 8. April 1814 Tjenestepige Ane Nielsdatter hos Forældrene 15 ½ Aar,
12. Maj 1814 19. Maj 1814 gift Karen Olsdatter, gift med Ole Pedersen 39 Aar,
8. Juni 1814 14. Juni 1814 Enken Johanne Pedersdatter, gift med Jens Svendsen 76 ½ Aar,
4. September 1814 11. September 1814 Pleiebarn Caroline –, født i Kjøbenhavn. I slægt med Huskone Birthe Kristensdatter, Vallensbæk 1 ½ Aar,
1815 – Kvinder
21. Marts 1815 24. Marts 1815 Enken Elisabeth Broe, gift med 67 Aar,
  2. April 1815 Dødfødt, Datter af Gaardudflytter Hans Olsen og Moderen Inger Andersdatter  
19. Juli 1815 25. Juli 1815 Enken Inger Andersdatter, født 1737, Glostrup, gift med Ole Olsen 78 Aar,
2. August 1815 7. August 1815 Ane Andersdatter, Datter af Gaardmand Anders Cortsen og Moderen Kirsten Hansdatter 1 Aar,
25. December 1815 27. December 1815 Kirsten Hansdatter, gift med Anders Kortsen 49,25 Aar,
1816 – Kvinder
2. Februar 1816 4. Februar 1816 Inger Andersdatter, Datter af Udflytterjordbruger Anders Andersen og Moderen Ane Hansdatter 1 Aar, 8 Uger,
    Dorthe Andersdatter. Ingen yderlige oplysninger  
2. Maj 1816 5. Maj 1816 Ellen Rasmusdatter, Datter af Husmand Jens Rasmusen og Moderen Karen  
14. Juni 1816 16. Juni 1816 Kirsten Rasmusdatter, Datter af Jordbruger Rasmus Nielsen fra Vallensbæk Mark og Moderen Maren Hansdatter 2 ½ Aar,
29. Juli 1816 2. August 1816 Kirsten Ibsdatter, gift med Jens Larsen 63 Aar,
1817 – Kvinder
30. Marts 1817 4. April 1817 Kirsten Jensdatter, Datter af Husmand Jens Nielsen og Moderen Ellen Pedersdatter 6,75 Aar,
7. Maj 1817 13. Maj 1817 Ellen Madsdatter, gift med Hans Andersen 53 Aar,
9. Maj 1817 15. Maj 1817 Ellen Christensdatter, gift med Anders Larsen 58 Aar,
30. September 1817 2. Oktober 1817 Mette Marie Meinert, Datter af *Afd. Johan Meinert 13 Uger,
1818 – Kvinder
22. April 1818 26. April 1818 Inger Andersdatter, Datter af Jordbruger Anders Andersen fra Vallensbæk Mark 10 Mdr,
6. Maj 1818 10. Maj 1818 Ane Kirsine Johansdatter, Datter af Indsidder Johan Svendsen fra Gjentofte og Moderen Maren Henriksdatter 10 Mdr,
5. Februar 1818 8. Februar 1818 Enken Mette Olsdatter, gift med Niels Nissen 51 Aar,
16. September 1818 20. September 1818 Ellen Pedersdatter, gift med Jens Nielsen 51 Aar,
17. December 1818 20. December 1818 Dødfødt, Datter af Gaardmand Anders Christophersen  
1819 – Kvinder
21. Januar 1819 24. Januar 1819 Kirsten Jensdatter, gift med Peder Hansen 46 Aar,
25. Marts 1819 28. Marts 1819 Marian Holm (uægte) 33 Aar,
17. April 1819 25. April 1819 Ane Andersdatter  
22. November 1819 28. November 1819 Kirsten Hansdatter, gift med Peder Andersen 70 Aar,
1820 – Kvinder
13. Januar 1820 21. Januar 1820 Anna Drthea Langhoff, gift med Christensen 29 Aar,
16. Marts 1820 23. Marts 1820 Husmandskone Anna Jacobine Krabbe. er fraskilt fra sin Mand Husmand Jørgen Nielsen for 2 Aar siden 54 Aar,
18. April 1820 april Kirsten Mogensdatter Skoning hos Husmand Peder Hansen 56 Aar,
19. Maj 1820 25. Maj 1820 Birthe Cortsdatter, Datter af Gaardmand Corts Knudsen 5 ½ Aar,
31. August 1820 7. September 1820 Karen Tønnesdatter, gift med Ole Nielsen 29 Aar,
3. Oktober 1820 8. Oktober 1820 Kirsten Povelsdatter (uægte), hos Husmand Ole Andersen 8 Aar,
1821 – Kvinder
2. Januar 1821 7. Januar 1821 Anna Larsdatter, Datter af Smed Lars Ekstrøm 6 Aar,
10. Januar 1821 14. Januar 1821 gift Marie Sophie Clemens Modest, gift med Pechüle 28 Aar,
4. April 1821 9. April 1821 Enken Birthe Christensdatter, gift med Nicolai Jensen 76 Aar,
21. Maj 1821 25. Maj 1821 Ellen Olsdatter, gift med Anders Christophersen 39 Aar,
1822 – Kvinder
11. Februar 1822 17. Februar 1822 Birthe Nielsdatter, gift med Jørgen Poulsen 21 Aar,
4. Marts 1822 10. Marts 1822 Kirsten Andersdatter, Datter af Gaardmand Anders Cortsen og Moderen Ane Andersdatter ½ Aar,
17. Februar 1822 24. Februar 1822 Birthe Jyrgensdatter, Datter af Indsidder Jørgen Poulsen 12 Dage
22. Marts 1822 24. Marts 1822 Enken Ane Dorthea Morland Valentin, gift med Adam Ferber 74 Aar,
18. September 1822 22. September 1822 Ane Rasmusdatter, Datter af Husmand Rasmus Sundbye og Moderen Ingeborg Olsdatter 2 Aar,
1823 – Kvinder
29. April 1823 3. Maj 1823 Dødfødt, Datter af Gaardmand Ole Nielsen  
19. December 1823 26. December 1823 Enken Ellen Hansdatter, gift med Jens Bentsen 68 Aar,
19. April 1823 27. April 1823 Dødfødt, Datter af Smed Lars Egstrøm  
5. August 1823 10. August 1823 Ellen Nielsdatter, gift med Ingvord Madsen. Bemeldt hendes Mand bortgaaet fra hende for 15 aar side, vides ikke hvor han opholder sigenten levende eller Død 68 Aar,
7. December 1823 14. December 1823 Ane Jensdatter hos Faderen, Datter af Husmand Jens Nielsen 22 Aar,
1824 – Kvinder
30. Juni 1824 4. Juli 1824 Husmand peder olsen Ane Pedersdatter ca. 90 Aar,
26. Oktober 1824 31. Oktober 1824 Karen Jacobsdatter hos Forældrene 9 Mdr,
3. December 1824 9. December 1824 Kirsten Larsdatter 6 ½ Aar,
1825 – Kvinder
30. Marts 1825 tirsdagen 5. April Johanne Christensdatter, gift med Anders Pedersen. Død af brystsyge 51 Aar, 8 Mdr,
4. Maj 1825 tirsdagen 5. april Anna Larsdatter, Datter af Gaardmand Lars Cortsen. Død af krampeslag 1,25 Aar,
7. Maj 1825 12. Maj 1825 Mette Christophersdatter og Moderen almisselem Bodil Jacobsdatter 1 Aar, 7 Mdr,
20. Juli 1825 24. Juli 1825 Aftægtskone Birthe Hansdatter hos Johannes Jørgensen 76 Aar,
17. September 1825 21. September 1825 Julie Wilhelmine Modest Pechüle, Datter af Degn Pechüle 7 Aar, 10 Mdr,
1826 – Kvinder
19. Januar 1826 26. Januar 1826 Karen Andersdatter, gift med Ole Christophersen. Død af barsel 28 Aar, 1 Mdr, 3 Uger,
5. Februar 1826 12. Februar 1826 Anne Rasmusdatter, Datter af Rasmus pedersen Indsidder, Arbeidsmand og Moderen Ingeborg Olsdatter 9 Mdr, 13 Dage
11. Oktober 1826 15. Oktober 1826 Ellen Jensdatter, Datter af Landpost Jens Ingvordsen og Moderen Ingeborg Jensdatter 16 Uger,
11. Oktober 1826 15. Oktober 1826 Elsebeth Marie Larsdatter og Moderen Dorthe Marie Broe 24 timer
13. Oktober 1826 18. Oktober 1826 Enken Dorthe Marie Broe, gift med *afd. Peder Hansen. Døde 2. Dagen efter at hav givet Fødsel til et Pigebarn, der kun levede 24 Timer 57 Aar, 7 Mdr,
25. Oktober 1826 29. Oktober 1826 Johanne Larsdatter, Datter af Husmandog Arbeidsmand Lars Jespersen og Moderen Birthe Larsdatter 1 Aar, 8 Mdr,
1827 – Kvinder
11. Marts 1827 18. Marts 1827 Enken Ingeborg Elsberg *f. Odsby, gift med Elsberg 66 Aar,
1. Maj 1827 7. Maj 1827 Esther Nielsdatter, gift med Jens Olsen. Død af brystsyge 53 Aar, 3 Mdr, 1 Uger,
23. Juli 1827 29. Juli 1827 Boel Larsdatter, gift med Jens Frederiksen. Død af tæring 45 Aar,
13. November 1827 18. November 1827 Aftægtskone Karen Olsdatter hos Jordbr. Anders Andersen 81 Aar,
1828 – Kvinder
17. Maj 1828 21. Maj 1828 Birthe Larsdatter, gift med Lars Jespersen. Død af skarlagensfeber 38 Aar,
27. Maj 1828 30. Maj 1828 Kirsten Pedersdatter, gift med Peder Larsen. Død af skarlagensfeber 24 Aar,
21. Juni 1828 25. Juni 1828 Almisselem Enken Kirsten Holm *f. Holtsberg, gift med Simon Nielsen Holm. Død af alderdom, skrøbelighed 73 Aar,
9. Juli 1828 14. Juli 1828 Indsidder Kirsten Hansdatter hos Fader Hans Olsen, gift med Morten Hansen. Manden var forhen Gaardmand i Hundie. Død af skarlagensfeber 36 Aar,
20. November 1828 23. November 1828 Kirsten Pedersdatter, Datter af Husmand Peder Olesen 6 Aar,
29. September 1828 5. Oktober 1828 Johanne Hansdatter (uægte), gift med Birthe Larsdatter 3 Mdr,
31. Oktober 1828 3. November 1828 Maren Nielsdatter. Ringer og Husmand Christen Nielsen 36 Aar,
10. December 1828 14. December 1828 Enken Ingeborg Andersdatter, gift med Peder Frantsen 75 Aar,
1829 – Kvinder
4. Juni 1829 8. Juni 1829 Johanne –, Datter af Jenestekarl Laust Hansen fra Tranegilde og Moderen Kirsten Andersdatter. Moderen er Sognefoged Anders Pedersens Datter. Død af uægte 7 Uger,
1830 – Kvinder
14. Januar 1830 19. Januar 1830 Enken Johanne Hansdatter hos Gaardmand Christen Rasmussen, gift med Johannes Olsen 69 Aar,
2. Marts 1830 7. Marts 1830 Bodil Jacobsdatter, gift med Lars Jespersen 40 Aar,
17. Februar 1830 21. Februar 1830 Kirsten Marie Christensdatter, Datter af Christen Mikkelsen 20 timer, tvilling
19. Oktober 1830 24. Oktober 1830 Hanne Sophie — (uægte), Moderen Tjener Kirstine Olsdatter, født på Fødselsanstalten 13 Uger,
29. November 1830 8. December 1830 Karen — (uægte), Moderen Tjenestepige Kirsten Bentsdatter, født på Fødeslstiftelsen 32 Uger,
17. December 1830 26. December 1830 Aftægtskone Johanne Pedersdatter hos Husmand Hans Hansen, gift med Frederik Andersen 73 Aar,
27. December 1830 2. Januar 1831 Wilhelmine Nathalia Nielsdatter, Datter af Husmand Niels Tuker og Moderen sophie wilhelmine — 5 Aar,
1831 – Kvinder
6. Januar 1831 16. Januar 1831 Enken Elisabeth Hansdatter, gift med Carl Bentsen 83 Aar,
31. Januar 1831 6. Februar 1831 Ane Marie Christophersdatter. I slægt med Lars Jespersen 9 Aar,
12. April 1831 17. April 1831 ugift Cathrine Bisgaard. I slægt med Jordbruger Voigt 76 Aar,
7. Maj 1831 15. Maj 1831 Ane Sophie Nielsdatter, Datter af Husmand Niels Larsen og Moderen Ane Kirstine Olsdatter 14 Dage
27. Juni 1831 3. Juli 1831 Ane Kirstine Andersdatter, Datter af Gaardmand Anders Cortsen 2 Mdr,
14. August 1831 18. August 1831 Enken Birthe Hansdatter, gift med Ole Pedersen 54 Aar,
18. September 1831 23. September 1831 eke Ellen Poulsdatter, gift med Jens Peitersen 60 Aar,
18. September 1831 23. September 1831 Karen Nielsdatter, gift med Lars Nielsen 67 Aar,
1. Oktober 1831 7. Oktober 1831 Mette Hansdatter, Datter af Gaardmand Hans Olsen 26 Aar,
29. Oktober 1831 6. November 1831 Johanne Rasmusdatter, Datter af Indsidder *afg. Rasmus Pedersen og Moderen Ingeborg Olsdatter 2 Aar,
25. November 1831 1. December 1831 Enken Karen Pedersdatter, gift med Anders Christensen 77 Aar,
2. December 1831 8. December 1831 Almisselem Enken Karen Nielsdatter hos Husmand Søren Jonasen, gift med Søren Due 74 Aar,
1832 – Kvinder
22. Januar 1832 26. Januar 1832 Ane Andersdatter hos Husmand Erik Hansen, gift med Ole Jensen 68 Aar,
26. Februar 1832 2. Marts 1832 Abelone Knudsdatter, gift med Anders Hansen 72 Aar,
20. Marts 1832 25. Marts 1832 Enken Karen Andersdatter, gift med Christopher Nielsen 39 Aar,
12. April 1832 19. April 1832 Ane Larsdatter, gift med Niels Hansen 57 Aar,
25. April 1832 30. April 1832 Karen Olsdatter, Datter af Husmand *afd. Ole Pedersen og Moderen *afd. Birthe Hansdatter 13 Aar,
23. August 1832 2. September 1832 Husmandskone fraskildt Ane Schow 62 Aar,
1833 – Kvinder
30. April 1833 6. Maj 1833 Maren Olsdatter, Datter af Gaardmand Ole Christensen og Moderen Margrethe Hansdatter 6 Aar,
26. December 1833 1. Januar 1834 Enken Giertrud Nielsdatter Fischer hos SvigerDatter Slagtermester Fossum, født i Sverige, gift med Christen Nielsen Fischer 76 Aar,
1834 – Kvinder
19. April 1834 25. April 1834 Maren Jensdatter, Datter af Skomager Jens Andersen, født 15 August 1833, Vallensbæk 8 Mdr,
21. Maj 1834 25. Maj 1834 Gerhardine Marcine Fossum, Datter af Slagtermester Fossum, født 1831, Vesterbro, Kjøbenhavn 3 Aar,
13. Juli 1834 18. Juli 1834 Abelone Pedersdatter, født 1778, Vallensbæk, gift med Anders Andersen 56 Aar,
8. November 1834 14. November 1834 Tjenestepige Margrethe Hansdatter (uægte), hos Knud Cortsen, født 1808, Ledøie 26 Aar,
10. December 1834 14. December 1834 Kirsten Andersdatter, Datter af Husmand Anders Hansen og Moderen Ellen Larsdatter, født 5. januar 1834, Vallensbæk 11 Mdr,
1835 – Kvinder
27. Juni 1835 3. Juli 1835 Johanne Andersdatter, Datter af Husmand Anders Olsen og Moderen Ane Jespersdatter, født 9 marts 1832, Brøndbyvester 3,25 Aar,
1836 – Kvinder
26. Februar 1836 3. Marts 1836 Birthe Andersdatter, Datter af Gaardmand *afd. Anders Christophersen og Moderen Kirsten Cortsdatter, født 19 oktober 1830, Vallensbæk. I slægt med Gaardmand Ole Hansen 5 Aar, 4 Mdr,
9. Marts 1836 14. Marts 1836 Tjenestepige Karen Larsdatter hos Husmand Poul Jensen, født 1791, Vallensbæk 44 Aar, 7 Mdr,
18. April 1836 24. April 1836 Ane Larsdatter, Datter af Husmand, Smed Lars Ekstrøm, født 15. maj 1821, Vallensbæk 15 Aar,
30. April 1836 8. Maj 1836 Dødfødt, Datter af Husmand, Skræder Niels Andersen og Moderen Ane Nielsdatter  
2. Maj 1836 8. Maj 1836 Birthe Larsdatter, født 28 oktober 1803, Vallensbæk, gift med Anders Jensen 33 Aar,
13. Juli 1836 18. Juli 1836 Eble Cortsdatter, født 29 november 1810, Vallensbæk, gift med Jens Andersen 26 Aar,
8. September 1836 14. September 1836 ugift Abelone Hansdatter, Datter af Aftægtsmand Hans Olsen, født 1801, Vallensbæk. Død af slag 36 Aar,
1837 – Kvinder
2. Februar 1837 8. Februar 1837 Sidse Larsdatter, født 8 december 1797, Vallensbæk, gift med Poul Jensen 40 Aar,
5. Februar 1837 12. Februar 1837 Kirsten Larsdatter hos Hjemme, Datter af Husmand, Smed Lars Ekstrøm, født 9 april 1826, Vallensbæk 11 Aar,
21. Oktober 1837 29. Oktober 1837 Bodil Isaaksdatter, født 28 juni 1802, Vallensbæk, gift med Hans Pedersen 35 Aar,
1838 – Kvinder
27. Januar 1838 4. Februar 1838 Enken Ane Jørgensdatter fra Klokkerhuest, født Skillingskroen, Ølsemagle, gift med Christen Nielsen 76 Aar,
26. Februar 1838 5. Marts 1838 Birgitte Marie Finkenhoff, født i Roeskilde, enke 1828, gift med Elias Fohlman Finkenhoff 1784 Aar,
10. August 1838 15. August 1838 Enken Karen Andersdatter, født 1761, Vallensbæk, gift med Jens Jensen 77 Aar,
14. August 1838 19. August 1838 Enken Else Larsen Troelsdatter hos Slægtning Peder Pedersen, født 1758, Alsønderup, gift med Christen Larsen 80 Aar,
28. September 1838 7. Oktober 1838 Birthe Hansdatter, Datter af Husmand Hans Pedersen og Moderen Sophie Eriksdatter, født 21 maj 1825, Vallensbæk 13 Aar, 6 Mdr,
22. December 1838 30. December 1838 Enken Bodil Baltzersdatter, født 1761, Vallensbæk, gift med Peder Nielsen 77 Aar,
1839 – Kvinder
31. Januar 1839 10. Februar 1839 Maren Kirstine Jensdatter, Datter af Skomager *afd. Jens Andersen og Moderen Sidse Pedersdatter, født 7 december 1837, Vallensbæk 1 Aar, 7 Uger,
24. Februar 1839 2. Marts 1839 Enken Inger Andersdatter, født 1771, Vallensbæk, gift med Hans Olsen 68 Aar,
10. April 1839 16. April 1839 Aftægtsenke Enken Margrethe Peitersdatter, født 1756, Vallensbæk, gift med Hans Nielsen 84 Aar,
26. April 1839 4. Maj 1839 Ellen Andreasdatter, født i Harsyssel, Jylland, gift med Ole Bonavent. Død af selvmorder, hængte sig 49 Aar,
13. Maj 1839 20. Maj 1839 Dødfødt, Datter af Anders Andersen og Moderen Ane Baltzersdatter  
1. Oktober 1839 6. Oktober 1839 Enken Birgitte Hansen hos Meinung, født 1764, Rønne, Bornholm, gift med Jens Petersen 75 Aar,
21. December 1839 29. December 1839 Enken Lovise Sørensdatter, gift med Jacob Pedersen. Jacob Pedersen døde 1831 47 Aar,
1841 – Kvinder
18. April 1841 25. April 1841 Enken Maren Flemming (*f.Flye *eller Lye ) fra Vejlehuset, født 1761, *efter *sigende Slagelse, gift med Johan Flemming 80 Aar,
19. Oktober 1841 24. Oktober 1841 Ane Kirstine Andersdatter, Datter af Indsidder Anders Jensen og Moderen Christiane Marie Weimar, født 11 ferbuar 1840, Vallensbæk 1,75 Aar,
17. December 1841 21. December 1841 Enken Kirsten Jensdatter hos Husmand Hans Pedersen, født i Brøndbyvester, gift med Isaak Jensen ca. 85 Aar,
1842 – Kvinder
25. Februar 1842 4. Marts 1842 Mette Pedersen, Datter af Husmand Peder Albrechtsen og Moderen Kirsten Nielsdatter, født 6 oktober 1828, Vallensbæk 13 ½ Aar,
9. Maj 1842 16. Maj 1842 Bodil Andersdatter, Datter af Husmand Anders Pedersen og Moderen Maren Johannesdatter, født 31 maj 140, Vallensbæk 2 Aar,
29. Maj 1842 3. Juni 1842 Elisabeth Rasmusdatter, Datter af Indsidder Rasmus Hansen Frost og Moderen Maren Kirstine Larsdatter, født 8 marts 1836, Vallensbæk 6 Aar,
31. December 1842 7. Januar 1842 Atægtsenke Enken Ane Madsdatter, født 1776, Hvidovre, gift med Hans Andersen 66 Aar,
1843 – Kvinder
4. Januar 1843 7. Januar 1843 Birgitte Marie –, Datter af Skomager Didriksen 1 ½ time
20. Januar 1843 27. Januar 1843 Enken Lovise Margrethe Hensler, gift med Gabriel Hansen mellem 90 og 100 Aar
29. Januar 1843 3. Februar 1843 Almisselem Enken Sara Isaaksdatter, født i Baldersbrønde, gift med Jørgen Nielsen. I slægt med Bendt Pedersen 72 Aar,
15. Februar 1843 19. Februar 1843 Maren Hansdatter, Datter af Husmand Hans Pedersen og Moderen Kirsten Jensdatter 3 ½ Mdr,
16. Maj 1843 21. Maj 1843 Indsidder Enken Sophie Charlotte Jensdatter hos SvigerDatter Povel Jensen, født 1768, Kirkerup, gift med Lars Nielsen 75 Aar,
27. Juli 1843 28. Juli 1843 Aftægtskone Kirsten Nielsdatter, født 1769, Skaane, gift med Niels Sørensen. I slægt med Niels Pedersen 74 Aar,
Opdateret d. 28.2.2007
webmaster