Kirkebog 1860-1877, Begravede

Kirkebog 1860-1877, Begravede

Kirkebog begravede 1860-1877

Begravede 1860-1877

Dødsdag Begravelsesdag Navn
1860 – Mænd
4. Januar 1860 7. Januar 1860 Aftægtsmand Ole Bonnevendsen, der boede hos Husmand Anders Gebhard, Vallensbæk Mark, 88 Aar.
24. Marts 1860 1. April 1860 Peder Pedersen, 11 Mdr. Søn af Indsidder Peder Hansen
27. Juli 1860 3. August 1860 Husmand Hans Sørensen, 42 Aar, Født i Ledøie.
1861 – Mænd
19. Januar 1861 17. Januar 1861 56 Fattiglem, Skrædder Anders Jensen fra Fattighuset, 56 Aar, Født i Vallensbæk.
22. Februar 1861   Dødfødt. Søn af Husmand Lars Andersen
17. April 1861 23. April 1861 Hans Peder Hansen, 8 Uger. Søn af Indsidder Hans Hansen
13. Maj 1861 20. Maj 1861 Christen Eriksen, 9 Dage. Søn af Husmand Erik Pedersen
6. Juli 1861 12. Juli 1861 Aftægtsmand Jens Olsen, der boede hos Gaardmand Christian Hansen, 88 Aar 6 Mdr.
28. Oktober 1861 3. November 1861 9 Mdr gammel. Morfader, Steenhugger Hans Petersen
20. December 1861 28. December 1861 Gaardfæster Cort Hansen fra Vallensbæk, 53 Aar 6 Mdr, Født i Vallensbæk.
1863 – Mænd
17. Januar 1861 26. Januar 1861 Jordbruger Hans Rasmussen fra Vallensbæk Mark, 53 Aar.
2. Februar 1861 8. Februar 1861 Skrædder Niels Andersen fra Vallensbæk, 53 Aar.
13. Juli 1861 17. Juli 1861 Husmand, Forpagter Anders Hansen fra Vallensbæk, 60 Aar.
1864 – Mænd
23. Februar 1864 28. Februar 1864 Steenhugger Hans Pedersen fra Vallensbæk, 62 Aar.
28. Maj 1864 3. Juni 1864 Rasmus Eriksen, 6 Aar. Søn af Husmand Erik Pedersen fra Vallensbæk
19. Juni 1864 26. Juni 1864 Husmand, Smed Lars Ekstrøm fra Vallensbæk, 84 Aar.
29. Juli 1864 4. August 1864 Jens Larsen, 1 Aar. Søn af Sidse Olsdatter fra Vallensbæk
19. August 1864 23. August 1864 Husmand Anders Eriksen fra Vallensbæk, 78 Aar, forulykket i Mosen.
6. December 1864 12. December 1864 Husmand Peder Hansen fra Vallensbæk, 46 Aar.
1865 – Mænd
29. Januar 1865 7. Februar 1865 Gaardmand Peder Jørgensen fra Vallensbæk, 51 Aar.
13. April 1865 19. April 1865 Dagleier Jens Nielsn, 67 Aar.
24. April 1865 30. April 1865 Under Fattigvæsnet Anders Nielsen, 17 Aar.
18. Juli 1865 23. Juli 1865 Jens Peder Peitersen, 9 Mdr. Søn af tjenestekarl Peder Peitersen
10. Oktober 1865 15. Oktober 1865 Niels Peder Hansen, 22 Aar. Søn af Husmand Hans Christiansen fra *Ved Veilegaard
1866 – Mænd
6. April 1866 15. April 1866 Peder Hans Knudsen, 8 Dage. Søn af Gaardmand Knud Andersen fra Vallensbæk
15. Juli 1866 20. Juli 1866 Tjenestekarl Jens Nielsen fra Vallensæk, 31 Aar. Søn af Gaardmand Niels Jensen fra Vallensbæk
1867 – Mænd
11. Januar 1867 26. Januar 1867 Niels Peder Carl Larsen, 6 Dage. Søn af Pottehandler Lars Carlsen fra Vallensbæk
7. Juni 1867 14. Juli 1867 Husmand Ole Frederiksen fra Vallensbæk, 70 Aar, Født i Vallensbæk Mark.
8. Juni 1867 14. Juni 1867 Rasmus Martin Nielsen, 6 Mdr. Søn af Høker Peder Nielsen fra Vallensbæk og Ane Johanne Jensen
23. Juni 1867 27. Juni 1867 Morten Jørgensen, 13 Aar 9 Mdr. Søn af Jordbruger Jørgen Pedersen fra Vallensbæk Mark
31. August 1867 5. September 1867 Arbeider ved et Glasudsalg i Nyhavn Hans Hansen, 35 Aar.
1868 – Mænd
8. Maj 1868 14. Maj 1868 Morten Emil Ibsen, 16 Uger. Søn af Spækhøker Ibsen fra Frederiksberg og Johanne
12. Juni 1868 17. Juni 1868 Peder Christian Poulsen, 15 Dage. Søn af Høker Hans Poulsen fra Vallensbæk og Ane Marie —
14. August 1868 20. August 1868 Aftægtsmand Peder Andersen, der boede hos Sønnen Cort Jensen, Jordbruger, 72 Aar.
18. August 1868 22. August 1868 Hjulmand Johan Christian Fleicher, 57 Aar.
19. August 1868 25. August 1868 Frederik Ludvig Molberg, 9 Uger. Søn af Jordbruger Chr. Molberg og Maren Clausdatter
17. September 1868 22. September 1868 Aftægtsmand Peiter Jensen, der boede hos Sønnen, Husmand Peder Peitersen, 73 Aar 6 Mdr.
5. Oktober 1868 9. Oktober 1868 Gaardeier Knud Cortsen, 65 Aar.
1869 – Mænd
9. Januar 1869 16. Januar 1869 55 Snedker Jens Peder Steffensen, .
16. Januar 1869 26. Januar 1869 Udøbt, 3 Dage, Født i Fødselstiftelsen. Søn af Tjenestepige Maren Stine Jensen
19. April 1869 26. April 1869 Knud Peder Knudsen, 4½ Mdr. Søn af Gaardeier Knud Andersen fra Vallensbæk og Ellen Margrethe Sørensdatter
14. Juni 1869 21. Juni 1869 Aftægtsmand Ole Hansen, der boede hos Sønnen, Gaardeier Cort Olsen, 68 Aar, Født i Vallensbæk.
24. Juni 1869 2. Juli 1869 Høker Poul Hansen fra Vallensbæk, 67 Aar.
15. November 1869 19. November 1869 Arbeidsmand Jakob Sørensen, 67 Aar.
1870 – Mænd
15. Juni 1870 20. Juni 1870 Røgter Peiter Andersen, der boede hos Gaardeier Peder Hansen, 58 Aar 9 Mdr.
15. Juli 1870 19. Juli 1870 Almisselem Svend Larsen, 38 Aar, hjemmehørende i Smørum.
27. November 1870 1. December 1870 Enkemand Arbeidsmand Lars Andersen, 56 Aar.
1871 – Mænd
1. Januar 1871 8. Januar 1871 Rasmus Nielsen, 6 Aar 6 Mdr. Søn af Arbeidsmand Niels Sørensen fra Vallensbæk
14. Januar 1871 22. Januar 1871 Arbeidsmand Anders Christoffersen fra Vallensbæk, 62 Aar.
4. Marts 1871 10. Marts 1871 Hans Andersen, 1 Aar 3 Mdr. Søn af Pige Ane Dorthea Nielsen fra Vallensbæk
30. April 1871 7. Maj 1871 50 Arbeidsmand Joachim Frederik Dill, der boede hos Indsidder, 50 Aar.
17. Maj 1871 23. Maj 1871 Jens Peder Peitersen, 11 Mdr. Søn af Husmand Peder Peitersen
1872 – Mænd
20. April 1872 25. April 1872 Fattiglem Johan Christian Olsen Flemming, 70 Aar.
13. Maj 1872 18. Maj 1872 Hjulmand Anders Hansen, 80 Aar.
11. Maj 1872 17. Maj 1872 Hans Peder Jakobsen, 10. Søn af Jordbruger Jens Jakobsen
3. Juli 1872 8. Juli 1872 Aftægtsmand Lars Cortsen, der boede hos Sønnen, Gaardmand Peder Larsen, 82 Aar.
4. November 1872 9. November 1872 Aftægtsmand Hans Hansen, der boede hos Jordbruger Anders Andersen, Vallensbæk Mark, 74 Aar.
1873 – Mænd
29. April 1873 4. Maj 1873 Tjenestekarl Bengt Johan Nielsen fra Storeveilegaard, 30 Aar, Født i Sverrig.
10. Juni 1873 15. Juni 1873 Fattigforsørgelse Jens Ingvordsen, 76 Aar.
1875 – Mænd
4. Marts 1875 14. Marts 1875 Aftægtsmand Søren Jonasen, 81 Aar.
12. Marts 1875 1. Marts 1875 Fattiglem Hans Hansen, 82 Aar.
25. Marts 1875 2. April 1875 Skomager Lars Andersen, 31 Aar.
15. Marts 1875 15. Maj 1875 41 Smedesvend Hans Christian Rosendahl, 41 Aar.
12. December 1875 19. December 1875 Peder Martin Pedersen, 3 Aar. Søn af Indsidder Peder Niels Pedersen fra Vallensbæk
20. December 1875 24. December 1875 Hans Peder Hansen, 1 Aar. Søn af Indsidder Lars Hansen fra Vallensbæk
1876 – Mænd
28. December 1875 1. Januar 1876 Anders Pedersen, 8 Mdr. Søn af Indsidder Peder Niels Pedersen fra Vallensbæk
28. Februar 1876 3. Marts 1876 Hans Peder Knudsen, 3 Aar. Søn af Peder Knudsen
30. April 1876 4. Maj 1876 Niels Peder Andersen, 5 Aar 6 Mdr. Søn af Tjenende Bodil Andersen, Pleiefader var Husmand Lars Andersen
30. Juli 1876 3. August 1876 Martin Johan Johansen, 1 Dage. Søn af Soldat Hans Johansen fra Vallensbæk og Ellen Andersdatter
29. September 1876 3. Oktober 1876 Carl Olsen, 5 Mdr. Søn af Klokker Søren Olsen
1877 – Mænd
3. Januar 1877 10. Januar 1877 Hans Peder Andersen, 4 Aar 6 Mdr. Søn af Jordbruger Anders Andersen fra Vallensbæk og Mette Hansdatter
2. April 1877 4. April 1877 Dødfødt, . Søn af Arbeidsmand Hans Poulsen fra Vallensbæk og Ane Marie *f. Rasmussen
3. April 1877 10. April 1877 Jens Christian Olsen, 3 Mdr. Søn af Gaardmand Cort Olsen fra Vallensbæk
2. Juni 1877 8. Juni 1877 Arbeidsmand, Husmand Andreas Gebhard fra Vallensbæk, født i Jylland, 70 Aar
13. Juni 1877 16. Juni 1877 Tjenestedreng Niels Peder Jensen fra Forpagter Christensen, Vallensbæk, 16 Aar. (dræbt ved Vaadeskud)
2. Juli 1877 8. Juli 1877 *fhv Klokker Vallensbæk Hans Christophersen fra , 84 Aar. Datter fra Sundbyvester
3. Oktober 1877 10. Oktober 1877 Smed Jens Knudsen fra Vallensbæk, 60 Aar
29. Oktober 1877 4. November 1877 Johannes Frederik Lundberg, 1 Uge 10 Dage. Far var Snedkersend Martin Peter Lundberg fra Kjøbenhavn og Mor var Frederikke Sophie Molberg
3. December 1877 9. December 1877 Frederik Hans Peder Frederiksen, 4 Mdr. Far var Sadelmager Frederiksen fra Vallensbæk
1860 – Kvinder
20. Januar 1860 30. Januar 1860 Anne Kathrine Pedersen, 9 Mdr. Datter af Pige Maren Pedersdatter
22. Marts 1860 1. April 1860 Margrethe Pedersen, 11 Mdr. Datter af Indsidder Peder Hansen
13. April 1860 20. April 1860 Ane Marie Poulsdatter, 10 Aar 11 Mdr. Datter af Jordbruger Poul Hansen
18. Juni 1860 24. Juni 1860 Marie Pedersen, 1 Aar 6 Mdr. Datter af Indsidder Peder Jakobsen
10. Juli 1860 15. Juli 1860 Ane Larsdatter, 51 Aar. Gift med Husmand Christen Jensen
8. Oktober 1860 15. Oktober 1860 Ane Kirstine Nielsdatter, 9 Uger. Datter af Skrædder Niels Andersen
14. November 1860 20. November 1860 Abelone Cortsdatter, 52 Aar. Gift med Gaardmand Christian Hansen
24. November 1860 2. December 1860 Ane Kathrine Pedersdatter, 2 Aar 6 Mdr. Datter af husmand Peder Hansen
1861 – Kvinder
28. Maj 1861 2. Juni 1861 Mette Marie Jensen, 22 Dage. Datter af Søren Jensens Datter og
2. Juni 1861 9. Juni 1861 Dødfødt, . Datter af Husmand, Høker Hans Christoffersen
23. Juni 1861 30. Juni 1861 Hanne Elisabeth Matthiasen, 7 Mdr. Datter af Leier *af Hans Jeppesens Hus Hans Peter Matthiasen
1862 – Kvinder
9. Januar 1862 16. Januar 1862 Sidse Andersdatter, 72 Aar. Gift med Husmand Søren Jonasens
13. Januar 1862 21. Januar 1862 Aftægtskone Maren Hansdatter, 82 Aar, Født i Herstedvester. Sønnen er Jordbruger Hans Rasmussen
18. Februar 1862 23. Februar 1862 Karen Pedersdatter, 41 Aar 6 Mdr. Datter af Fattiglem, Jordbruger Peder Olsen
12. November 1862 18. November 1862 Enken Inger Larsdatter fra Farvergade 79, Frue Sogn, 90 Aar, Født i Ølby. Gift med Jens Larsen
25. December 1862 1. Januar 1863 Fattiglem paa Omgang Ingeborg Jensdatter, 69 Aar. Gift med Jens Ingvordsen
1863 – Kvinder
30. December 1862 6. Januar 1863 Maren Mortensdatter, ca. 57 Aar. Gift med Jordbruger Mads Larsen
4. Januar 1863 9. Januar 1863 Mette Kirstine Knudsen, 9 Mdr. Datter af Gaardmand Knud Andersen
19. Januar 1863 25. Januar 1863 Enken Elisabeth Nielsen, 82 Aar. Gift med Skomager Nielsen fra Vallensbæk
24. Januar 1863 31. Januar 1863 Pernille Jensdatter, der boede hos Datteren Mette, 69 Aar. Gift med Husmand Hans Sørensen
26. Januar 1863 1. Februar 1863 Datter Ane Andersdatter, 24 Aar. Datter af Forpagter Anders Hansen fra Vallensbæk
6. April 1863 11. April 1863 Høkerske Sidse Charlotte Susanne Thorlund *f. Fleming fra Vallensbæk, 69 Aar.
25. Maj 1863 29. Maj 1863 Gaardmandskone Karen Jørgensdatter, 55 Aar. Gift med Gaardmand Peder Jørgensen fra Vallensbæk
1864 – Kvinder
9. Februar 1864 15. Februar 1864 Ane Cathrine Hansdatter, 66 Aar, Født i Taastrup Valdby. Gift med Gaardmand Cornelius Madsen
29. Februar 1864 8. Marts 1864 Aftægtskone Abelone Pedersdatter, der boede hos Sønnen, Gaardmand Peder Larsen, 76 Aar.
7. Marts 1864 18. Marts 1864 Udøbt, 4 Dage. Datter af Gaardmand A. Place og Mette Nielsdatter
8. Marts 1864 13. Marts 1864 Birthe Kirstine Pedersen, 1 Aar, Født i Amagerbro. Datter af Møllersvend Peder Jørgensen
19. Marts 1864 25. Marts 1864 Kirsten Jensdatter, 73 Aar. Sønnen er Smed Jens Knudsen fra Vallensbæk
12. Juni 1864 16. Juni 1864 Ane Margrete Olsdatter, 53 Aar. Gift med Skrædder Peder Andersen fra Vallensbæk
21. Juni 1864 26. Juni 1864 Ane Kirstine Andersen, 13 Aar. Datter af Skrædder *afd. Anders Jensen fra Vallensbæk
2. August 1864 7. August 1864 Ellen Mine Molberg, 17 Dage. Datter af Indsidder Christian Molberg fra ved Stranden og Maren Clausdatter
15. December 1864 21. December 1864 Kirsten Corneliusdatter fra Thostrup Valdby, 25 Aar. Datter af Gaardeier Cornelius Madsen fra Thostrup Valdby
1865 – Kvinder
5. Februar 1865 12. Februar 1865 Maren Pedersen, 2 Aar. Datter af Husmand, Høker Peder Jakobsen
13. April 1865 19. April 1865 Enken Kirsten Nielsdatter, 78 Aar. Gift med Husmand Peder Albrechtsen
2. Juni 1865 8. Juni 1865 Mette Nielsdatter, 27 Aar. Datter af Gaardmand Andreas Place
4. Juni 1865 10. Juni 1865 Gjertrud Johanne Hansen, 2 Aar 6 Mdr. Datter af Jordbruger H. Jeppesen fra Vallensbæk
28. Juli 1865 2. August 1865 Aftægtskone Sophie Eriksdatter, der boede hos Væver Anders Pedersen, 73 Aar.
29. Juli 1865 2. August 1865 Ellen Jensdatter, 14 Aar. Datter af Smed Jens Knudsen fra Vallensbæk
28. Oktober 1865 3. November 1865 Margrete Pedersdatter, 4 Aar 6 Mdr. Datter af Indsidder Pederr Hansen fra Vallensbæk
1866 – Kvinder
22. April 1866 28. April 1866 Maren Peitersdatter, 46 Aar. Datter af Jordbruger Jens Olsen fra ved Stranden
1867 – Kvinder
2. Januar 1867 13. Januar 1867 Karen Marie Hansen, 13 Dage. Datter af Indsidder Hans Pedersen fra Vallensbæk
21. Februar 1867 28. Februar 1867 Enken Inger Pedersdatter, 64 Aar 6 Mdr. Datter af Gaardmand Niels Christoffersen fra Vallensbæk Mark
13. Marts 1867 17. Marts 1867 Pleiebarn Harriet Jakobine Hansen, 9 Mdr, Født i Fødselstiftelsen. Pleiefader, Arbeidsmand Svend Hansen fra vallensbæk
6. April 1867 12. April 1867 Aftægt Marie Elsabeth Andreasen, der boede hos Jordbruger Poul Hansen, Vallensbæk Mark, 86 Aar.
1868 – Kvinder
16. Januar 1868 24. Januar 1868 Enken Aftægtskone Ane Kirstine Olsdatter, der boede hos Svigersønnen, Christian Molberg, 78 Aar. Gift med Jordbruger Niels Larsen
1. Februar 1868 7. Februar 1868 Mette Kirstine Knudsen, 9 Mdr. Datter af Gaardmand Knud Andersen fra Vallensbæk og Ellen Margrete Sørensdatter
28. April 1868 3. Maj 1868 Enken Fattiglem Margrete Olsdatter, 75 Aar. Gift med Peder Sørensen
11. Maj 1868 17. Maj 1868 Dødfødt, . Datter af Husmand Jens Pedersen
19. Juli 1868 23. Juli 1868 Fattiglem Ellen Esbensdatter, 73 Aar. Gift med Anders Christoffersen
12. Oktober 1868 18. Oktober 1868 Karen Marie Andreasen, 1 Aar 6 Mdr. Datter af Arbeidsmand Jens Andreasen fra Vallensbæk
1869 – Kvinder
19. Januar 1869 26. Januar 1869 Tjenestepige Maren Stine Jensen, 25 Aar, død paa Frederiks Hospital.
11. Februar 1869 19. Februar 1869 Cecilie Mortensen, 39 Aar. Gift med Pottehandler Hansen fra Vallensbæk
9. Marts 1869 16. Marts 1869 Enken Aftægtskone Mette Hansdatter, 91 Aar. Gift med Gaardfæster Chr. Rasmussen
23. Juli 1869 28. Juli 1869 Enken Maren Pedersdatter fra Vallensbæk, 77 Aar. Gift med Husmand Peiter Jensen
23. Juli 1869 29. Juli 1869 Karen Hansdatter, 57 Aar. Gift med Husmand Vitus Handberg ved Stranden
1870 – Kvinder
1. Marts 1870 6. Marts 1870 Karen Marie Larsen, 6½ Mdr. Datter af Bodil Larsen fra Vallensbæk
22. April 1870 27. April 1870 Enken Ane Margrete Pedersdatter, 52 Aar. Gift med Husmand og Stenhugger Hans Pedersen fra Vallensbæk
16. Oktober 1870 22. Oktober 1870 Birte Johansdatter, 63 Aar. Gift med Husmand Lars Andersen fra Vallensbæk
15. December 1870 20. December 1870 Høker Enken Johanne Marie Pedersen *f. Larsen, 73 Aar.
1871 – Kvinder
27. December 1870 1. Januar 1871 Dødfødt, . Datter af Arbeidsmand Hans Jørgensen
6. Februar 1871 12. Februar 1871 Caroline Marie Poulsen, 3 Mdr. Datter af Arbeidsmand Hans Poulsen
21. Februar 1871 26. Februar 1871 Dorthea Jensdatter, 14 Aar 9 Mdr. Datter af Smed Jens Knudsen
11. Marts 1871 19. Marts 1871 Sidsine Charlotte Pedersdatter, 23 Aar 6 Mdr. Datter af Husmand Peder Jakobsen
27. April 1871 3. Maj 1871 Marie Lovise Andersen, 2 Aar 3 Mdr. Datter af Hjulmand Andersen fra Vallensbæk
1872 – Kvinder
7. Juli 1872 13. Juli 1872 Ane Margrete Knudsen, 12 Aar. Datter af Gaardmand Knud Andersen fra Vallensbæk
27. Juli 1872 1. August 1872 Ane Marie Larsen, 2 Mdr. Datter af Pige Bodil Larsdatter
29. Oktober 1872 4. November 1872 Abelone Jørgensdatter, 81 Aar 6 Mdr. Gift med Klokker Hans Christoffersen
1874 – Kvinder
20. Januar 1874 25. Januar 1874 Caroline Mariane Poulsen, 20 Dage. Datter af Arbeidsmand Hans Poulsen og Ane Marie *f. Rasmussen
24. Februar 1874 1. Marts 1874 Enken Birte Nielsdatter, 80 Aar 6 Mdr. Gift med Husmand Jens Frederiksen
25. Februar 1874 4. Marts 1874 Enken Christine Frederikke Olsen *f. Würtz, der boede hos Svigersøn, Hjulmand Andersen, 61 Aar. Gift med Murermester Olsen fra Helsingør
28. Februar 1874 6. Marts 1874 Enken Birte Hansdatter, 80 Aar. Gift med Husmand Ole Pedersen
30. Marts 1874 7. April 1874 Enken Maren Jensen, 56 Aar. Gift med Knud Cortsen
24. September 1874 29. September 1874 Birte Pedersen, 43 Aar. Gift med Arbeidsmand Hans Pedersen fra Vallensbæk
1876 – Kvinder
18. Marts 1876 26. Marts 1876 Jakobine Thora Frederikke *f. Pedersen fra Nørrebro, Kjøbenhavn, 38 Aar, død paa Frederiksberg Hospital. Gift med Murersvend H. Hald
14. Maj 1876 22. Maj 1876 Margrete Rasmussen, 51 Aar 6 Mdr. Gift med Gaardeier Christian Hansen
15. Maj 1876 21. Maj 1876 Pleiebarn Ane Marie Larsen, der boede hos Husmand Peder Pedersen, 10 Aar 6 Mdr.
22. Juni 1876 27. Juni 1876 Ane Marie Peitersen, 7 Dage. Datter af Husmand Peder Peitersen fra Vallensbæk
14. September 1876 19. September 1876 Enken Gjertrud Madsdatter fra Vallensbæk, 75 Aar. Gift med Husmand Hans Nielsen fra Brøndbyøster
1877 – Kvinder
27. December 1876 4. Januar 1877 Enken Karen Olsdatter, 81 Aar. Gift med Husmand Ole Frederiksen fra Vallensbæk
20. Marts 1877 25. Marts 1877 Neel Dircksen Backer, 5 Mdr. Datter af Jordbruger Backer fra Vallensbæk Mark
27. Juni 1877 1. Juli 1877 Haandarbeide og understøttes af Fattigvæsnet Ane Kirstine Olsdatter fra , født i Vallensbæk, 46 Aar
21. Oktober 1877 27. Oktober 1877 Maren Pedersen *f. Jensen, født i Ledøie, 52 Aar 6 Mdr. Gift
25. Oktober 1877 1. November 1877 Ane Jensdatter, 72 Aar 9 Mdr. Enke efter Husmand Jens Nielsen
Opdateret d. 28.2.2007
webmaster