Kirkebog 1878-1891, Begravede

Kirkebog 1878-1891, Begravede

Kirkebog begravede 1878-1891

Begravede 1878-1891

Dødsdag Begravelsesdag Navn
1878 – Mænd
31. December 1877 8. Januar 1878 Smed Jens Rasmussen fra Vallensbæk, 51 Aar. (fraskilt)
20. Januar 1878 28. Januar 1878 Niels Peder Nielsen, 1 Aar 5 Mdr. Far var Gaardmand Christoffer Nielsen
30. Maj 1878 5. Juni 1878 Dødfødt. Far var Arbeidsmand Niels Jensen og Mor var Ane Hansen
27. August 1878 3. September 1878 Christian Ovesen, 3 Dage. Far var Mælkeforpagter Ovesen
24. December 1878 30. December 1878 Hans Peder Andersen, 13 Mdr. Far var Jordbruger Anders Andersen fra Vallensbæk
1879 – Mænd
21. Februar 1879 28. Februar 1879 Dødfødt. Far var Jordbruger Dirck Bracker fra Vallensbæk Mark
8. Juli 1879 13. Juli 1879 Husmand og Arbeidsmand Lars Andersen fra , født i Brøndbyvester, 57 Aar
2. September 1879 7. September 1879 Arbeidsmand Peiter Knudsen fra Indsidder, født i Vallensbæk, 56 Aar
31. Oktober 1879 7. November 1879 Jordbruger Dirck Gertsen Bracker fra Vallensbæk Mark, født i Taarnby, Amager, 34 Aar 6 Mdr
1880 – Mænd
21. Februar 1880 27. Februar 1880 Jordbruger Hans Jeppesen fra Vallensbæk Mark, født i Ørslev *ved Vordingborg, 66 Aar
29. Februar 1880 7. Marts 1880 Lars Christian Villumsen, født i Vallensbæk, 1 Uge 14 Dage. Far var Jordbruger Lars Villumsen fra Vallensbæk
8. Juli 1880 14. Juli 1880 Cort Olsen, 4 Aar 9 Mdr. Far var Gaardeier Kort Olsen fra Vallensbæk
20. August 1880 27. August 1880 Poul Christian Poulsen, født i Vallensbæk, 11 Aar. Far var Arbeidsmand Hans Poulsen fra Vallensbæk
1881 – Mænd
10. Marts 1881   *fhv. Gaardeier, St. Magleby Tønnes Petersen fra Datter, 64 Aar. Datter Jordbruger Brackers enke. (Liget flyttet til St. Magleby)
19. Marts 1881 27. Marts 1881 Lars Pedersen, 3 Mdr. Mor var Pige Cathrine Pedersdatter fra Vallensbæk
14. April 1881 23. April 1881 Peder Jens Pedersen, 7 Dage. Far var Husmand Jørgen Pedersen fra Vallensbæk
13. Juli 1881 28. Juli 1881 Husmand Holm Christoffersen fra Vallensbæk, 68 Aar
25. Juli 1881 29. Juli 1881 Johan Frederik Johansen, 2 Aar 1 Mdr. Far var Tjenestekarl Hans Johansen fra Vallensbæk
26. August 1881 29. August 1881 Poul Christian Poulsen, 3 Dage. Far var Arbeidsmand Hans Poulsen fra Vallensbæk
29. August 1881 3. September 1881 Gaardmand Christoffer Nielsen fra , født i Vallensbæk, 53 Aar
1882 – Mænd
6. April 1882 13. April 1882 Arbeidsmand Peder Nielsen fra Husmand Hans Christensen, født i Rye ved Roeskilde, 59 Aar. (Bopæl: ellers Herstedøster)
1. Maj 1882 6. Maj 1882 Smedesvend Søren Pedersen fra , født i Vridsløselille, 72 Aar. Ugift
3. November 1882 10. November 1882 Carl Vilhelm Pedersen, 23 Dage. Far var Jordbruger Johannes Pedersen
1883 – Mænd
3. Maj 1883 8. Maj 1883 Dødfødt. Far var Arbeidsmand Niels Jensen fra Vallensbæk
2. Juni 1883 7. Juni 1883 Tømrer Vilhelm Veber fra Husmand Hans Christiansen, Vallensbæk Strand, ca. 60 Aar
12. Juni 1883 18. Juni 1883 Hans Poulsen, 5 Mdr. Far var Arbeidsmand Hans Poulsen. (Tvilling)
1884 – Mænd
3. Februar 1884 10. Februar 1884 Tjenende Theodor Hessen fra Gaardeier Cort Cortsen, født i Fødselselstiftelsen, Kjøbenhavn, 28 Aar
2. Oktober 1884 7. Oktober 1884 Dødfødt, født i Utterslev. Far var Mælkeforpagter Niels Jensen fra Utterslev Mark og Mor var Ane *. Hansen. (begraves i Vallensbæk)
10. Oktober 1884 16. Oktober 1884 Røgter Anders Jensen fra Gaardmand Peder Hansen, 60 Aar
17. November 1884 23. November 1884 Arbeidsmand Søren Jensen fra , 73 Aar. Gift
7. December 1884 13. December 1884 Dødfødt. Far var Arbeidsmad Julius Hansen og Mor var Margrethe —
1885 – Mænd
29. December 1884 4. Januar 1885 Husmand Svend Hansen fra , 49 Aar. Gift
22. Februar 1885 1. Marts 1885 Hans Peder Poulsen, 5 Uger. Far var Arbeidsmand Hans Poulsen
13. Marts 1885 19. Marts 1885 Husmand, Arbeidsmand Vitus Hanberg fra Vallensbæk, 64 Aar 6 Mdr
13. Marts 1885 20. Marts 1885 Gaardmand Christian Hansen fra Vallensbæk, 75 Aar 9 Mdr. Enkemand
12. April 1885 20. April 1885 Husmand Anders Pedersen fra Vallensbæk Mark, 71 Aar
25. Maj 1885 31. Maj 1885 Lars Rasmus Larsen, 2 Dage. Far var Arbeidsmand Jens Larsen fra Vallensbæk
16. Juni 1885 24. Juni 1885 Johannes Poulsen, 5 Mdr. Far var Arbeidsmand Hans Poulsen
28. September 1885 4. Oktober 1885 Dødfødt. Far var Arbeidsmand Ole Peder Sørensen fra Vallensbæk og Mor var Marie Henriksen
  11. Januar 1885 Dødfødt. Far var Mælkeforpagter Niels Jensen fra Vallensbæk og Mor var Ane Hansen
22. November 1885 27. November 1885 Husmand, Skrædder Peder Andersen fra , 70 Aar
1886 – Mænd
28. Marts 1886 4. April 1886 Aftægtsmand Erik Rasmussen fra Vallensbæk, født i Vallensbæk, 65 Aar
20. Maj 1886 26. Maj 1886 Ukjendt. (Middelaldrene mandsperson fundet paa Vallensbæk Strand)
9. Juni 1886 14. Juni 1886 Anders Larsen, 10 Aar 6 Mdr. Far var Indsidder Lars Andersen
29. Juni 1886 3. Juli 1886 Væver Jens Olsen fra Vallensbæk, 47 Aar. Gift. (døde pludselg efter at have væltet med en Vogn)
6. Oktober 1886 13. Oktober 1886 Huseier Peder Pedersen fra Vallensbæk, 60 Aar. Gift
1887 – Mænd
22. Februar 1887 28. Februar 1887 Gaardeier Peder Larsen fra Vallensbæk, født i Vallensbæk, 64 Aar. Gift, Far var Lars Cortsen. (hængt i Celle 21, Kjbh Amts Arresthus)
3. Juni 1887 7. Juni 1887 Røgter Jens Jørgensen fra P. Hansen, Vallensbæk, 48 Aar. Ugift. (blev fundet hængt paa loftet over Kostalden)
25. Juli 1887 1. August 1887 Huseier Peder Olsen fra Vallensbæk, født i Tranegilde, 65 Aar. Gift, Far var Ole Mortensen
1888 – Mænd
22. Februar 1888 29. Februar 1888 Dødfødt. Far var Husmand O. P. Sørensen fra Vallensbæk
5. Juni 1888 12. Juni 1888 Oluf Johannes Pedersen, 9 Mdr. Far var Gaardmand Anders Pedersen fra Vallensbæk
25. Juni 1888 1. Juli 1888 Fattiglem Jørgen Olsen fra Ganløse, 81 Aar. Enkemand. (begravet Vallensbæk)
30. Oktober 1888 6. November 1888 Cort Christen Cortsen, 2 Aar 6 Mdr. Far var Gaardmand Christen Cortsen fra Vallensbæk
1889 – Mænd
28. April 1889 3. Maj 1889 Kristen Nielsen, 12 Aar. Far var Indsidder *afdøde Kristen Nielsen fra Vallensbæk. (Begravet paa Brøndbyvester Kirke)
15. Maj 1889 19. Maj 1889 Karl Pedersen, 5 Uger. Far var Huseier Lars Pedersen fra Vallensbæk
7. September 1889 12. September 1889 *fhv Gaardeier Kort Jensen fra Vallensbæk, 58 Aar. Gift, Far var Jens Andersen
1890 – Mænd
18. Januar 1890 25. Januar 1890 Gaardeier Knud Andersen fra Vallensbæk, 63 Aar. Gift, Far var Anders Cortsen fra Vallensbæk
28. Januar 1890 30. Januar 1890 Dødfødt. Far var Husmand Peder Niels Pedersen
27. Juli 1890 31. Juli 1890 Johannes Sørensen, 3 Uger. Far var Snedker Hans Sørensen
25. Juli 1890 31. Juli 1890 Fattiglem Jens Jensen fra , 80 Aar. Ugift
11. August 1890 17. August 1890 Kristian Pedersen, 3 Mdr. Far var Husmand Lars Pedersen
21. August 1890 26. August 1890 Fattiglem Lars Andersen fra Vallenbæk, 59 Aar. Gift
23. December 1890 30. December 1890 Fattiglem Jens Olsen fra Vallensbæk, 66 Aar. Enkemand
1891 – Mænd
26. Marts 1891 1. April 1891 Uhrmager Mikael Kristian Kristensen fra Vallensbæk, 24 Aar. Ugift
4. September 1891 9. September 1891 Smedesvend Lars Pedersen fra Vallensbæk, 28 Aar. Ugift. (Død paa Amtssygehuset i Ryesgade 3 Kjøbenhavn, begraves i Vallensbæk)
25. September 1891 27. September 1891 Dødfødt. Far var Indsidder Peter Sørensen fra Vallensbæk
5. Oktober 1891 12. Oktober 1891 Skomager Peter Christiansen fra Vallensbæk, 74 Aar. Enkemand
6. November 1891 14. November 1891 Fattiglem Ole Olsen fra Gandløse Forsørgelsesanstalt, 66 Aar. Enkemand. (begravet i Vallensbæk)
1878 – Kvinder
2. April 1878 7. April 1878 Neel Dircksen Backer, 6 Mdr. Far var Jordbruger Backer fra Vallensbæk Mark
21. Juli 1878 26. Juli 1878 Ellen Andersdatter, født i Vallensbæk, 55 Aar 9 Mdr. efter Gaardmand Anders Andersen
5. August 1878 9. August 1878 Ellen Kirstine Jensen, 1 Aar 6 Mdr. Far var Arbeidsmand Anders Andersen fra Vallensbæk og Mor var Dorthe Jensen
1880 – Kvinder
3. Februar 1880 10. Februar 1880 Johanne Larsdatter, født i Herstedøster, 82 Aar. Enke efter Husmand Anders Eriksen fra
25. Marts 1880 2. April 1880 Ane Cathrine Johansdatter, 83 Aar. efter Gaardmand Lars Hansen fra Vallensbæk Mark
7. Maj 1880 11. Maj 1880 Dødfødt. Far var Arbeidsmand Hans Poulsen fra Vallensbæk
24. Juni 1880 29. Juni 1880 Ane Lisbeth *f. Nielsen, født i Vindinge *v. Roeskilde, 61 Aar. efter Husmand Hans Christiansen fra *ved Stranden
1881 – Kvinder
14. April 1881 23. April 1881 Mette Jørgensdatter, 66 Aar. efter Husmand Erik Rasmussen fra Vallensbæk
13. Juli 1881 15. Juli 1881 Anna Methine Jensen, 1 Aar 6 Mdr. Far var Husmand Erik Jensen fra Vallensbæk
24. August 1881 29. August 1881 Dødfødt. Far var Arbeidsmand Hans Poulsen fra Vallensbæk. (for tidlig Født)
1882 – Kvinder
1. Januar 1882 6. Januar 1882 Urseline Caroline Hansen, 78 Aar. Enke
18. Januar 1882 22. Januar 1882 Dødfødt. Far var Klokker Søren Olsen
11. Juli 1882 15. Juli 1882 Abelone Pedersdatter, 50 Aar. efter Husmand *og Væver Ole Olsen fra
1883 – Kvinder
24. Januar 1883 31. Januar 1883 Sidse Olsdatter, 78 Aar 6 Mdr. Enke efter Husmand Ole Hansen fra Vallensbæk
22. Februar 1883 28. Februar 1883 Sidse Hansen *f. Pedersdatter, 77 Aar 9 Mdr. Enke efter Jordbruger Hans Hansen fra Vallensbæk
22. August 1883 27. August 1883 Maren Andersen *f. Johannesdatter, 71 Aar. efter Skrædder Peder Andersen fra Vallensbæk
25. August 1883 31. August 1883 Mette Larsdatter, 69 Aar. efter Husmand Niels Jensen fra Vallensbæk
1884 – Kvinder
16. Marts 1884 22. Marts 1884 Kirsten Olsdatter *f. Frederiksen, 59 Aar 6 Mdr. efter Hjulmand Jørgen Olsen fra Vallensbæk
22. Maj 1884 29. Maj 1884 Bodil Rasmussen *f. Pedersen, 66 Aar. efter Husmand Lars Rasmussen fra vallensbæk
6. Oktober 1884 26. November 1884 Karen Hansen *f. Frederiksdatter, 65 Aar. efter Husmand Christian Hansen fra Vallensbæk
19. November 1884 26. November 1884 Aftægt Johanne Olsen fra , 58 Aar. Ugift
4. December 1884 11. December 1884 Sidse Kirstine Andersen, 34 Aar. Ugift, Far var Gaardmand Anders Andersen fra Vallensbæk Mark
1885 – Kvinder
16. Januar 1885 22. Januar 1885 Bodil Hansen *f. Andersen, 68 Aar. Enke efter Hjulmand Anders Hansen fra Vallensbæk
3. April 1885 11. April 1885 Bodil Hansen *f. Christensdatter, 76 Aar. Enke efter Gaardmand Cort Hansen fra Vallensbæk
23. Maj 1885 30. Maj 1885 Kirsten Hansen *f. Cortsdatter, 85 Aar 6 Mdr. Enke efter Gaardeier Ole Hansen fra Vallensbæk
18. Juni 1885 24. Juni 1885 Ane Hansen *f. Pedersdatter, 70 Aar 6 Mdr. Enke efter Jordbruger Poul Hansen fra Vallensbæk
1886 – Kvinder
24. Januar 1886 31. Januar 1886 Ane Jensdatter, 56 Aar. Enke efter Husmand Frederik Dill fra
2. Februar 1886   Dorthea Margrethe Schrensen, 80 ? Aar. Ugift
18. Februar 1886 23. Februar 1886 Dødfødt. Far var Indsidder Christen Sørensen fra Vallensbæk
21. Marts 1886 28. Marts 1886 Tjenestepige Ellen Knudsen fra Gaardmand Jakob Sørensen, 15 Aar
17. Juli 1886 23. Juli 1886 Karen Pejtersdatter, 62 Aar. Enke efter Huseier Lars Andersen fra
1. September 1886 6. September 1886 Karen Olsen *f. Nielsen, 37 Aar. Enke efter Væver Jens Olsen fra Vallensbæk
28. Oktober 1886 3. November 1886 Abelone Hansdatter, 53 Aar. Enke efter Huseier Svend Hansen fra Vallensbæk. (Død St. Josefs Hospital)
25. December 1886 30. December 1886 Ane Pejtersdatter, 60 Aar. Ugift
1887 – Kvinder
25. Februar 1887 4. Marts 1887 Dødfødt. Far var Indsidder Julius Hansen fra Vallensbæk
26. Februar 1887 4. Marts 1887 Margrethe Poulsen, 31 Aar. efter Indsidder Julius Hansen fra Vallensbæk
7. April 1887 14. April 1887 Johanne Jensine Kristiansen, 31 Aar. efter Mejeriforpagter Anders Larsen fra Avdeøre. (Begraves i Vallensbæk)
15. Maj 1887 22. Maj 1887 Kristine Poulsen, 3 Mdr. Far var Husmand Hans Poulsen fra Vallensbæk
14. December 1887 19. December 1887 Dødfødt. Far var Indsidder Kristen Sørensen fra Vallensbæk
1888 – Kvinder
11. Marts 1888 18. Marts 1888 Kirstine Marie Andersen *f. ??, 72 Aar. Enke
20. Marts 1888 26. Marts 1888 Karen Johanne Pedersen, 5 Aar. Far var Smed Jens O. Pedersen fra Vallensbæk
14. Maj 1888 22. Maj 1888 Sidse Andersdatter, 74 Aar. efter Skomager Peder Kristiansen fra Vallensbæk
12. Juli 1888 19. Juli 1888 Hansine Kirstine Pedersen, 2 Aar 6 Mdr. Far var Jordbruger Johannes Pedersen fra Vallensbæk
19. August 1888 26. August 1888 Maren Jensen *f. Pedersen, 77 Aar. Enke efter Fattiglem Søren Jensen fra . (Død Frederiksberg, begravet Vallensbæk)
5. December 1888 9. December 1888 Kirsten Larsen, 65 Aar. efter Smed Jens Knudsen fra Vallensbæk
1889 – Kvinder
11. Marts 1889 18. Marts 1889 Maren Jensdatter, 76 Aar. Enke efter Væver Anders Pedersen fra Vallensbæk
18. April 1889 25. April 1889 Ane Kirstine Andersen, 36 Aar. efter Forpagter Anders Pedersen fra Vallensbæk
1890 – Kvinder
29. April 1890 6. Maj 1890 Kirsten Jensdatter, 64 Aar. efter Gaardeier Kort Nielsen fra Vallensbæk
12. Juni 1890 20. Juni 1890 Johanne Kristine Jørgensen *f. Clausenr, 90 Aar. Enke efter Jordbruger Johannes Jørgensen fra Vallensbæk
31. Oktober 1890 6. November 1890 Andrea Lovise *f. Olsen, 49 Aar. efter Hjulmand Andersen fra Vallensbæk
1891 – Kvinder
8. April 1891 4. April 1891 Karen Marie Molberg, 2 Aar 6 Mdr. Mor var Frederikke Sofie Molberg fra Vallensbæk
28. Maj 1891 4. Juni 1891 Ane Jensen, 79 Aar. efter Husmand Peter Petersen fra Vallensbæk
28. August 1891 1. September 1891 Kirstine Dorthea Petersen, 15 Dage. Far var Gaardejer Jens Jørgen Pedersen
6. Juni 1891 10. Juni 1891 Karen Kirstine Petersen, 12 Dage. Far var Murer Petersen fra Vallensbæk
11. November 1891 18. November 1891 Ane Kirstine Sørensen, 61 Aar. Enke efter Husejer Peter Petersen fra Vallensbæk Strand
28. November 1891 4. December 1891 Birthe Marie Olsen, 7 Aar. Far var Indsidder Ole Olsen fra Vallensbæk
Opdateret d. 28.2.2007
webmaster