Kirkebog 1892-1919, Begravede

Kirkebog 1892-1919, Begravede

Kirkebog begravede 1892-1919

Begravede 1892-1919

Dødsdag Begravelsesdag Afdøde
1892 – Mænd
1. Januar 1892 8. Januar 1892 Tjente Hans Peter Hansen fra Vallensbæk. 15 År . Søn af Husejer Lars Hansen fra Vallensbæk og Kirsten Andersdatter
1893 – Mænd
7. Januar 1893 15. Januar 1893 Kristian Hanberg. 6 Uger . Søn af Karen Marie Handberg fra vallensbæk strand
8. Januar 1893 16. Januar 1893 Arbejdsmand Morten Olsen fra Vallensbæk Mark, ugift. 78 År . Født i Tranegilde Mark. Søn af Gaardejer Ole Mortensen fra Tranegilde
10. Januar 1893 15. Januar 1893 Tjenestekarl Jens Sandgren fra Vallensbæk, ugift. 26 År . Født 15 jan 1867, Gødetøts Forsamling, Sverige
17. Februar 1893 24. Februar 1893 Gaardejer (aftægtsmand) Peder Hansen fra Vallensbæk, gift. 79 År . Søn af Gaardejer Hans Olsen fra Vallensbæk og Ester Kortsen. Gift med Benthe Kristensen
24. Februar 1893 2. Marts 1893 Købmand Jens Nielsen fra Vallensbæk, gift. 71 År . Født 2 mar 1821, Skaarup, Jylland. Søn af Gaardmand Niels Jensen og Ane Jacobsdatter. Gift med Ae Nielsen
17. April 1893 22. April 1893 Gaardejer og Sognefoged Kort Olsen fra Vallensbæk, gift. 55 År . Søn af Gaardmand Ole Hansen fra Vallensbæk og Kirsten Kortsdatter. Gift med Ane Margrethe *f. Hansen fra Herlev
30. Oktober 1893 6. November 1893 *fhv. Gaardmand Lars Jensen fra Taastrup-Valdby. 79 År . Søn af Gaardejer Jens Larsen fra Hvidovre og Ester Larsen
10. December 1893 18. December 1893 Gaardejer Anders Andersen fra Vallensbæk, enkemand. 68 År . Søn af Gaardejer Anders Kortesen fra Vallensbæk og Ane Andersen. Gift med Ellen Andersen
1894 – Mænd
8. Januar 1894 16. Januar 1894 Aftægtsmand Christian Hansen fra Avedøre, enkemand. 83 År . Født i Rødovre. Gift med Karen Frederiksen fra Vallensbæk
20. Februar 1894 27. Februar 1894 Husejer Anders Hansen fra Vallensbæk, gift. 66 År . Født i Sverrige. Gift med Ane Hansen
24. Februar 1894 2. Marts 1894 Fattiglem Hans Christiansen fra Thorslunde Fattiggaard, enkemand. 78 År .
5. Juli 1894 11. Juli 1894 *tidligere Smed Rasmus Pedersen fra Vallensbæk, ugift. 78 År . Født i Vridsløselille. Søn af Smed
18. Juli 1894 24. Juli 1894 broder Møller fra Kjøbenhavn. Afdøde en Slægtning til Kammerherreinde Berling, var som Dreng sat i Ordrup Latinskole og blevet Katolsk begravet. Højtidligheden udførtes af katolsk Præst i Faderens Have, derefter førtes liget til Kirkegaarden og i stilhed nedsattes. 21 År . Født i Vallensbæk. Søn af Proprietær Møller fra Vallensbæk og Johanne Henriette Hedvig Haderup
1895 – Mænd
13. Februar 1895 21. Februar 1895 Hans Jensen, Ophold hos Kristian Pedersen, ugift. 74 År . Født i Sengeløse. Søn af Husejer Jens Andersen og Birthe Kristensdatter
6. April 1895 13. April 1895 Søren Martin Sørensen fra Vallensbæk, ugift. 7 År . Søn af Snedker Hans Sørensen fra Vallensbæk og Birthe Jensen
8. Marts 1895 13. Marts 1895 Ole Peder Sørensen fra Vallensbæk. ½ År . Søn af Husmand Ole Peder Sørensen fra Vallensbæk og Marie Henriksen
12. December 1895 19. December 1895 Gaardejer Jacob Sørensen fra Vallensbæk, gift. 64 År . Født 5 feb 1831, Risby. Søn af Gaardejer Søren Pedersen fra Risby og Sidse Thomasdatter. Gift med Ane Olsen
1896 – Mænd
11. Januar 1896 20. Januar 1896 Partiklier Mikkel Olsen fra Vallensbæk, ugift. 68 År . Søn af Gaardmand Kristen Mikkelsen Vestertorp fra Vallensbæk og Kathrine Johansdatter
1. Juni 1896 9. Juni 1896 Aftægtsmand Lars Hansen fra Vallensbæk Mark, enkemand. 90 År . Født i Hvidovre. Gift med Kathrine Johansdatter
18. Oktober 1896 23. Oktober 1896 Skomager Anders Pedersen fra Vallensbæk, gift. 44 År . Født i Vallensbæk. Søn af Skomager Peter Kristiansen fra Vallensbæk og Sidse Andersen. Gift med Abelone *f. Mortensen
25. November 1896 2. December 1896 Handelsmand Peter Petersen fra Valensbæk, gift. 30 År . Født i Vallensbæk. Søn af Indsidder Peter Hansen fra Vallensbæk og Karen Hansdatter. Gift med Karen *f. Andersen
1897 – Mænd
24. Januar 1897 28. Januar 1897 Dødfødt. Søn af Indsidder Niels Kristensen fra Vallensbæk og Marie Elisabeth *f. Pedersen
29. Januar 1897 5. Februar 1897 Laurits Kort Pedersen. 2 År . Søn af Gaardejer Jens Jørgen Pedersen fra Vallensbæk og Ester Kirstine Larsen
15. Februar 1897 23. Februar 1897 Anders Peder Andersen fra Vallensbæk Mark. 17 År . Søn af Jordbruger Anders Andersen fra Vallensbæk og Mette Hansen
19. April 1897 22. April 1897 Dødfødt. Søn af Husejer Niels Jensen fra Vallensbæk og Anna Kirstine Jensen
23. Juli 1897 30. Juli 1897 Indsidder Peter Hansen fra Vallensbæk, gift. 79 År . Født paa Laaland. Søn af Karen Hansdatter
1898 – Mænd
26. November 1898 3. December 1898 Søren Peder Sørensen fra Vallensbæk. 2 År . Søn af Indsidder Jørgen Kristian Sørensen fra Vallensbæk og Boline Hansine Sørensen
28. August 1898 31. August 1898 Dødfødt. Søn af Indsidder Niels Kristian Kristensen fra Vallensbæk og Elisabeth Marie Kristensen
1899 – Mænd
21. Januar 1899 30. Januar 1899 Jordbruger Niels Hansen fra Vallensbæk, ugift. 63 År . Født i Vallensbæk. Søn af Jordbruger Hans Rasmussen og Ane Madsdatter
21. Februar 1899 28. Februar 1899 Studiosus juris Dan Henrik Regret Hoff fra Værnedamsvej 8, Kjøbenavn, ugift. 22 År . Søn af Skibskaptain *afdøde Malthe Sehested Hoff fra Bangkok i Siam og Margrete Elisabeth Kouss Lie
5. September 1899 10. September 1899 Dødfødt. Søn af Arbejdsmand Hans Peder Nielsen fra Vallensbæk og Sofie *f. Nielsen
8. November 1899 16. November 1899 *fhv. Gaardejer Kort Nielsen fra Vallensbk, enkemand. 67 År . Født 7 maj 1832, Vallensbæk. Søn af Gaardejer Niels Jensen og Abelone Kortsdatter. Var gift med *afdøde Kirsten Jensdatter
8. November 1899 15. November 1899 Mælkeforpagter Salomon Ovesen fra Vallensbæk, gft. 56 År . Født i Outrup paa Morsøe. Søn af Skoilelærer Ovesen fra Outrup, Mors og Ane Kirstine. Gift med Jakobine *f. Steffensen
8. December 1899 15. December 1899 Husejer Peder Pejtersen fra Vallensbæk, gift. 70 År . Født i Vallensbæk. Søn af Husejer Pejter Jensen fra Vallensbæk og Maren Pedersdatter. Gift med Marie Jensen
1900 – Mænd
16. Februar 1900 23. Februar 1900 Husejer og Købmand Hans Christian Hansen fra Vallensbæk, gft. 53 År . Født i Rejstrup v. Holbæk. Søn af Husmand Hans Andersen fra Rejstrup og . Gift med Ane Marie *f. Jørgensen
28. November 1900 4. December 1900 Husejer Jørgen Petersen fra Vallensbæk, gift. 54 År . Født i Vallensbæk. Søn af Gaardejer Peder Jørgensen fra Vallensbæk og Karen. Gift med Ester *f. Cortsen
1901 – Mænd
19. Januar 1901 26. Januar 1901 Husejer Christian Vilhelm Molberg fra Vallensbæk Mark, gift. 76 År . Født i Dragør paa Amager. Søn af Skolelærer Carl Molberg fra Dragør og Johanne. Gift med Maren *f. Clausen
19. April 1901 25. April 1901 Jordbruger Anders Andersen fra Vallensbæk, gift. 60 År . Født 28 maj 1840, Vallensbæk. Søn af Gaardejer Anders Andersen fra Vallensbæk og Anna Baltser. Gift med Anna Katrine Olsen
1. Maj 1901 5. Maj 1901 Knud Sørensen. 3½ Mdr . Født i Vallensbæk. Søn af Husejer Hans Peder Sørensen fra Vallensbæk og Maren Kirstine Petersen
7. Juni 1901 15. Juni 1901 Husejer Peter Petersen fra Vallensbæk, enkemand. 80 År . Født i Brøndbyvester. Søn af Husejer Peter Petersen fra Brøndbyvester og Ane Jensdatter. Gift med Ane Jensdatter
24. Juli 1901 31. Juli 1901 Arbejdsmand i Røde Vejrmølle Lars Rasmussen fra Vallensbæk, enkmand. Død paa Amtsygehuset, Kjøbenhavn 68 År . Født i Brøndbyvester. Søn af Husejer, Arbejdsmand Rasmus Jensen fra Brøndbyvester og Ane Jensen. Gift med Bodil Pedersen
16. September 1901 21. September 1901 Husejer Peder Jakobsen fra Vallensbæk, gift. 86 År . Født i Stiftelsen, Kjøbenhavn. Gift med Johanne Louise Foulun
1902 – Mænd
24. Juli 1902 30. Juli 1902 Harald Johannes Haagensen. 5 År . Søn af Jordbruger Lars Haagensen fra Vallensbæk og Johanne Kirstine *f. Ejlersen
3. August 1902 9. August 1902 Gaardejer Kristen Kortsen fra Vallensbæk, gift. 64 År . Født i Avedøre. Søn af Gaardejer Kort Hansen og Bodil Kristensen. Gift med Maren Kristensen
1903 – Mænd
29. Oktober 1902 4. November 1902 Søren Kristiansen. ½ År . Søn af Gaardejer Niels Rasmus Kristiansen fra Vallensbæk og Ane Kathrine *f. Nielsen
3. April 1903 10. April 1903 Knud Peter Sørensen. 1 År 4 Mdr . Søn af Pige Johanne Jakobine Sørensen fra Valensbæk
20. Juni 1903 25. Juni 1903 Anders Alfred Petersen. ½ Dag. Søn af Husejer Anders Frederik Petersen fra Vallensbæk og Johanne Andersen
1904 – Mænd
20. August 1904 25. August 1904 Søren Peter Olsen. 8 År . Søn af Arbejdsmand Henrik Olsen fra Brønshøi og Maren Kirstine Hansen
26. December 1904 1. Januar 1905 Arbejdsmand Niels Mortensen fra Jens Andersen, Gaardejer i Brøndbyvester, fraskilt. 43 År . Søn af Maren Rasmussen fra Fredensgade 3, Horsens Købstad
1905 – Mænd
9. Oktober 1905 16. Oktober 1905 Aftægtsmand Jørgen Poulsen fra Brøndbyvester, enkemand. 77 År . Født 2 mar 1828, Kirke Skensved. Gift med Maren Larsdatter. Konen er ogsaa født i Kirke Skensved
4. December 1905 10. December 1905 Albert Marius Jensen. ½ År . Søn af Slagtermester C. Krogh Jensen og Anna Marie *f. Jørgensen
1906 – Mænd
30. Januar 1906 4. Februar 1906 Indsidder og Arbejdsmand Christen Sørensen fra Vallensbæk, gift. 58 År . Født 25 sep 1847, Vallensbæk. Søn af Indsidder Søren Jensen og Maren Pedersen. Gift med Inger Marie Olsen
24. Juni 1906 29. Juni 1906 Gaardejer, Gammelgaard Broder Kristian Møller fra Vallensbæk, gift. Opholdt sig de sidste Aar i Søllerød 77 År . Født i Flakkebjerg. Søn af Justitsraad, Forstander for Flakkebjerg K. Møller fra Søllerød
10. Juli 1906 15. Juli 1906 Richard Henrik Schwarts. 1 År 2 Mdr . Søn af Jærnbanearbejdsmand Karl Chr. Schwarts fra Ryesgade 70, Kjøbenhavn og Kirsten Hansine *f. Rasmussen
12. August 1906 19. August 1906 Jens Andreas Jensen, ugift. 22 År . Søn af Marskandiser Niels Kristian Jensen fra Smallegade 25, Frederiksberg og kathrine *f. jensen. Faderen var før Jordbruger paa Vallensbæk Mark
1907 – Mænd
1. Februar 1907 7. Februar 1907 *fhv Gaardejer Jes Peder Christensen fra Vallensbæk, gift. 71 År . Født 24 mar 1835, Vallensbæk. Søn af Gaardejer Christen Mikkelsen fra Vallensbæk og Kathrine Johansen. Gift med Johanne Pejtersen (af Brøndbyvester)
7. Juli 1907 17. Juli 1907 *fhv. Skibskonstruktør Rudolf Laurits Martens. Begravet paa Vester Kirkegaard, Kjøbenhavn 68 År .
17. Juli 1907 23. Juli 1907 Husejer (fhv. Præstegaardsforpagter) Ole Olsen fra Vallensbæk, gift. 56 År . Født i Brøndbyvester. Søn af Husejer Ole Jensen fra Brøndbyvester og Birthe *f. Petersen
28. Juli 1907 2. August 1907 Aksel Alfred Friedrich. 1 Dag. Søn af Fodermester Niels Anders Hermann Friederich fra Vallensbæk og Johanne Nielsine Vilhelmine *f. Christensen
29. August 1907 4. September 1907 Fhv. husejer Hans Pedersen fra Vallensbæk, enkemand. 78 År . Født 11 jun 1829, Ishøj. Søn af Arbejdsmand Peder Kristensen og Karen Jakobsen. Gift med Karen Hansen
4. November 1907 10. November 1907 Gaardejer Lars Villumsen fra Vallensbæk Mark, gift. 65 År . Født i Vindinge v. Roskilde. Søn af Uhrmager Villum Larsen og Kirsten. Gift med Maren Hansen
13. December 1907 22. December 1907 Kristian Jensen. 6 Uger . Søn af Statshusmand Kristen Jensen fra Vallensbæk og Mette Kristine *f. Hansen
1908 – Mænd
28. Januar 1908 2. Februar 1908 Ejnar Hjalmar Frederich. ½ År . Søn af Indsidder, Fodermester Niels Anders Hermann Friederich fra Vallensbæk og Johanne Nielsine Vilhelmine *f. Kristensen
12. April 1908 20. April 1908 Ubekendt. Fundet hængt i Vallensbæk Plantage, formodentlig Selvmord 40-50 År .
24. Juni 1908 30. Juni 1908 Bestyrer af Roskilde Kolonial og Kornforretning Poul Johannes Andreas Poulsen. 24 År . Søn af Skolelærer og kirkesanger Hans Poulsen og Maren Kirstine *f. Jørgensen
17. September 1908 22. September 1908 Gunner Johannes Petersen. 2 Uger . Søn af Købmand Kristian Peter Petersen fra Vallensbæk og Ane Kirstine *f. Kristiansen
14. November 1908 22. November 1908 Evald Edvart Ejner Hansen. 4½ Mdr . Søn af Fodermester Alfred Hansen fra Vallensbæk og Laura Kirstine Cirstine Larsen
1909 – Mænd
9. Marts 1909 16. Marts 1909 Husejer Erik Petersen fra Vallensbæk, gift. 83 År . Født i Vallensbæk Mark. Søn af Jordbruger Albrecht Eriksen og . Gift med Johanne Karoline *f. Møller
11. August 1909 15. August 1909 Christen Vallentin Jensen. 6 Uger . Søn af Statshusmand Christen Jensen fra Vallensbæk og Mette Kirstine *f. Hansen
21. August 1909 27. August 1909 Gaardejer Hans Hansen fra Brøndbyvester Mark, gift. Begravet i Brøndbyvester Kirke 63 År . Født 10 maj 1846, Ishøj. Søn af Gaardejer Hans Hansen og Sidse Pedersdatter. Gift med Ane Margrethe *f. Sørensen
4. November 1909 10. November 1909 Jens Cotz Jensen. 16 År . Søn af Statshusmand Christen Jensen fra Vallensbæk og Mette Kirstine *f. Hansen
1910 – Mænd
21. August 1910 27. August 1910 Anders Henry Rasmussen. 3 Uger . Søn af Gaardbestyrer Carl Christian Rasmussen fra Vallensbæk Mark og Ane Kristine *f. Larsen
1911 – Mænd
5. Marts 1911 11. Marts 1911 Tømrer Lars Andersen fra Vallensbæk, enkemand. Død paa Amtsygehuset, Frederiksberg 73 År . Født i Ejby, Rye Sogn. Søn af Anders Larsen og . Gift med Andrea Lovise *f. Olsen
8. Marts 1911 12. Marts 1911 Helge Andreasen. Begravet i Glostrup. Barnet var adopteret af Arbejdsmand Jens Christian Holst, Sydvestvej 20 Glostrup. 4 Mdr . Søn af Tømrer Frederik Carl Christian Andreasen fra Bragesgade 22.3, København og Ida *f. Nielsen
24. Juli 1911 29. Juli 1911 Arbejdsmand Hans Poulsen fra Vallensbæk, gift. Stanget livsfarlig af Hans Kristiansens Tyr, Brøndbyvester Mark, døde 3 dage efter, Brystkassen knust 68 År . Søn af Jordbruger Poul Hansen fra Vallensbæk Mark og Ane. Gift med Ane Marie Rasmussen
3. August 1911 6. August 1911 Dødfødt. Søn af Skomager Søren Emil Kristensen fra Roskilde og Johanne D. M. Jensen
6. August 1911 13. August 1911 Tjenestedreng Alfred Nielsen. Druknet ved Vallensbæk Strand 15½ År . Født i Herlev
6. Oktober 1911 12. Oktober 1911 Particulier Christen Olsen fra Vallensbæk, ugift. 71 År . Søn af Gaardejer Ole Hansen fra Vallensbæk og Kirsten Cortsdatter
1912 – Mænd
31. Januar 1912 6. Februar 1912 Harald Kaj Olsen. 3 År . Søn af Klokker Harald Olsen fra Vallensbæk og Maren Kirstine *f. Hansen
11. December 1911 13. December 1911 Marius Vejs fra Brøndbyvester. 10 Mdr . Søn af Jens Peter Vejs og Marie *f. Svendsen
26. Marts 1912 2. April 1912 Gaardejer Lars Jørgen Jensen fra Vallensbæk, enkemand. 62 År . Født i Lundtofte. Søn af Gaardmand Jens Chr. Jensen Moos og Bodil Moos. Gift med Anna Johanne Hansen
2. Maj 1912 24. Maj 1912 Helge Ejgil Krüger Hansen. 8 Uger . Søn af Fodermester Jakob Peder Hansen fra Vallensbæk Mark og Hansine Karoline *f. Nielsen
9. Oktober 1912 13. Oktober 1912 Hilbert Andersen. 4 År . Søn af Tømrer Ole Andersen fra Vallensbæk og Kristine Bothilde Andrea Petersen
19. November 1912 24. November 1912 Husejer Niels Jensen fra Vallensbæk, enkemand. Død paa Amtsygehuset, Nylandsvej Frederiksberg 85 År . Født i Vallensbæk. Søn af Husejer Jens Nielsen fra Vallensbæk og . Gift i 2. ægteskab med Anna Kristine Hurtig
18. December 1912 23. December 1912 *fhv. Husejer, Væver Ole Olsen fra Vallensbæk, enkemand. 76 År . Gift med Margrethe Hansdatter
25. December 1912 29. December 1912 Gert Henry Thejsen Schmidt. 5 Mdr . Søn af Jordbruger P. Schmidt fra Vallensbæk og Maren Sofie *f. Jensen
1913 – Mænd
29. Marts 1913 4. April 1913 Karl Johannes Hansen. Død ved Ulykkestilfælde. (ufrivillig Hængning). 14 År . Søn af Smed August Herman Ernst Hansen fra Vallensbæk og Marie Hansen
11. Oktober 1913 15. Oktober 1913 Knud Peter Christian Sørensen. 3 ½ År . Søn af Arbedsmand Lars Christian Sørensen fra Vallensbæk og Laura Benthine Larsen
20. Oktober 1913 26. Oktober 1913 Karl Valdemar Sørensen. 5 Mdr . Søn af Arbejdsmand Lars Christian Sørensen fra Vallensbæk og Laura Benthine Larsen
13. November 1913 23. November 1913 Gert Henry Thejsen Schmidt. 2 ½ Mdr . Søn af Jordbruger Theodor Schmidt fra Vallensbæk og Maren Sofie *f. Jensen
14. November 1913 23. November 1913 Hans Kristian Schmidt. 2 ½ Mdr . Søn af Jordbruger Peter Theodor Schmidt fra Vallensbæk og Maren Sofie *f. Jensen
1914 – Mænd
12. Marts 1914 19. Marts 1914 Husejer Hans Peter Søresen fra Vallensbæk, gift. 65 År . Født i Avedøre, Glostrup Sogn. Søn af Husmand Søren Jensen fra Avedøre og Jakobine Hanmann. Gift med Maren Kirstine Pedersen
29. August 1914 3. September 1914 *fhv. Klokker Søren Olsen fra Vallensbæk, gift. 82 År . Født i Efverød, Sverige. Gift med Maren Hansdatter
17. September 1914 22. September 1914 Iben Jensen. 15 Dage. Søn af Fodermester Carl Kristen Jensen fra Vallensbæk og Anna Marie Kirstine Jensen
17. September 1914 22. September 1914 Jørgen Jensen. 3 Uger . Søn af Fodermester Carl Kristen Jensen fra Vallensbæk og Anna Mrie Kirstine Jensen
1915 – Mænd
5. Januar 1915 13. Januar 1915 Købmand Niels Jensen fra Vallensbæk, gift. 59 År . Født 24.5.55, Vallensbæk. Søn af Købmand Jens Nielsen og Ane
17. April 1915 24. April 1915 Gaardejer Hans Søren Hansen, gift. 49 År . Født 28.12.65, Hundie, Kildebrønde Sogn. Søn af Husmand Hans Hansen og Ane. Gift med Inger Kirstin *f. Nielsen
18. April 1915 25. April 1915 Lærer Jens Hauge Frandsen fra Vallensbæk, gift. 34 År . Født 28. 08. 80, Sønder Vium, Ringkøbing Amt. Gift med Ane Margrethe *f. Poulsen
23. December 1914 30. December 1914 Hans Kristian Mortensen. 60 År . Begravet Fasankirkegaarden, Frederiksberg
24. Juni 1915 4. Juli 1915 Arbejdsmand, Tjenestekarl Paul Peter Petersen fra Herstedøster, ugift. 51 År . Født 28. 12. 83, København. Fundet Død i plantagen paa Gamd. Hans Peter Hansens Strandlod, 12 m. fra Køge Landevej. Rundelig myrdet
1916 – Mænd
22. Maj 1916 28. Maj 1916 Lars Christian Pejtersen. 2½ År . Søn af Arbejdsmand Anders Pejtersen og Kirstine Hansine Margrethe *f. Petersen
6. Juni 1916 *fhv jordbruger Anders Sørensen, enkemand. 80 År . Født 28. 04 36, Herringløse. Begravet paa Herstedvester Kirkegaard
2. Juni 1916 9. Juni 1916 Tømrer Hans Peter Sørensen, enkemand. 63 År . Født 26. 02. 53, Hundie, Kilderønde Sogn. Søn af Skrædder Søren Petersen
9. Juni 1916 14. Juni 1916 Jordbrger Hans Rasmussen, gift. 81 År . Født 30. 12. 34, Ballerup. Søn af Gaardejer Rasmus Petersen og . Gift med Karen Marie Rasmussen
8. Juni 1916 13. Juni 1916 Klokker Harald Henrik Olsen fra Vallensbæk, gift. Død Københavns Amtssygehus, Fredriksberg 43 År . Født 15. 09. 1872, Vallensbæk. Søn af Klokker Søren Olsen og Maren *f. Hansen. Gift med Maren Kirstine Hansen
15. Juni 1916 21. Juni 1916 *fhv. Gaardejer Hans Peter Christiansen fra Vallensbæk, ugift. 53 År . Født 20. 11. 62, Vallensbæk. Søn af Gaardejer Chr. Hansen fra Vallensbæk og Margrethe Rasmusdatter. opholdt sig hos Gaardejer Niels Christiansen
1917 – Mænd
3. April 1917 9. April 1917 Arbejsdmand Peter Jensen fra Glosemosevej 2, Glostrup, gift. 66 År . Født 13. 03. 51, Tune. Gift med Ane Jensen *f. Sørensen
11. Juli 1917 15. Juli 1917 Smedemester Niels Peter Petersen, gift. 54 År . Født 07. 07. 63, Kalundborg. Søn af Arbejdsmand Hans Petersen
15. Juli 1917 23. Juli 1917 Bud Hans Oscar Alfred Nielsen. 24 År . Født 18. mar 1893, København. Søn af Enke Kirstine Nielsen fra Ægirsgade 42, København. Begravet Bispebjerg Kirkegaard
15. Juli 1917 23. Juli 1917 Skræder Hans Georg Valdemar Nielsen. 19 År . Født 04. apr 1898, København. Søn af Enke Kirstine Nielsen fra Ægirsgade 42, København. Begravet Bispebjerg Kirkegaard
1918 – Mænd
2. Februar 1918 8. Februar 1918 Hans Aage Nielsen. 1 År . Søn af Arbejdsmand Jørgen Chr. Nielsen og Bodil Marie *f. Hansen
18. Marts 1918 24. Marts 1918 *fhv. Postbud Albert Edvard Dørge, enkemand. 75 År . Født 27 feb. 1843, Værløse
1919 – Mænd
7. April 1919 12. April 1919 Husmand Lars Hansen fra Vallensbæk, gift. 74 År . Født 29. 01 1845, Esbønderup. Gift med Kristine *f. Andersen
6. Marts 1919 Dødfødt. Søn af Gartner Christian Andersen fra Vallensbæk Mark og Martha Marie Andersen
3. Juni 1919 9. Juni 1919 Peder Hansen, enkemand. 79 År . Født 09 jun 189, Thorslunde
18. Oktober 1919 26. Oktober 1919 Vilhelm Hansen, enkemand. 52 År . Født 20 jan 1867, København
1892 – Kvinder
23. Februar 1892 26. Februar 1892 Dødfødt. Datter af Lærer Hans Poulsen fra Vallensbæk og Maren Kirstine *f. Jøgensen
29. Maj 1892 7. Juni 1892 Ane Madsdatter, enke. 79 År . Født i Rye. Datter af Mads Larsen og . Gift med Husejer Hans Rasmussen
17. Juni 1892 21. Juni 1892 Ane Karen Marie Kristensen. 5 Dage. Datter af Husmand Niels Kristian Kristensen fra Vallensbæk og Elisabeth Marie *f. Pedersen
7. Juli 1892 13. Juli 1892 Mette Eriksdatter, enke. 66 År . Født 17 maj 1826, Vallensbæk. Datter af Erik Jensen fra Vallensbæk og . Gift med Arbejdsmand Hans Sørensen. Boer som Aftægtskone hos sin Datter, gift med P. Kristiansen, Vallensbæk
24. December 1892 30. December 1892 Kirsten Gundersdatter fra Vallensbæk Fattighus, enke. 48 År . Født i Ishøj. Datter af Husmand Gunder Jensen og . Gift med Arbejdsmand Lars Nielsen. sidste fælles opholdsted var Brønshøj Sogn.
1893 – Kvinder
18. Januar 1893 26. Januar 1893 Johanne Kirstine Larsen fra Vallensbæk, gift. 41 År . Født i Vallensbæk. Datter af Arbejdsmand Lars Andersen og Karen Pejtersdatter. Gift med Husejer Niels Hansen fra Vallensbæk
22. Januar 1893 26. Januar 1893 Sofie Jensdatter fra Vallensbæk, enke. 59 År . Datter af Jens Pedersen og Marie Jensdatter. Gift med Arbejdsmand Jørgen Hansen. Forældrenes opholdt sig sidst i Borup Sogn
21. Juni 1893 29. Juni 1893 Aftægtskone Kathrine Dorthea Olsen *f. Jørgensen fra Vallensbæk, enke. 71 År . Født i Sofiendal i Sjælland. Datter af Johannes Jørgensen og Johanne Kirstine Klausen. Gift med Jordbruger Peder Olsen fra Vallensbæk
22. August 1893 26. August 1893 Ester Kristine Poulsen. 12 Uger . Datter af Lærer Poulsen og Maren Kristine Jørgensen
1894 – Kvinder
15. Juli 1894 21. Juli 1894 Kirsten Olsen fra Vallensbæk, gift. 53 År . Datter af Ishøj mark Ole Villumsen og Kirsten Villumsen. Gift med Indsidder Lars Pedersen
23. Oktober 1894 29. Oktober 1894 Aftægtskone Margrete Olsdatter fra Vallensbæk, enke. 80 År . Født 2 feb 1814, Vistnok i Skovlunde, Ballerup Sogn. Gift med Gaardejer Jens Andersen fra Vallensbæk
1895 – Kvinder
31. Januar 1895 6. Februar 1895 Bodil Jensdatter, enke. 76 År . Født 11 feb 1819. Datter af Husejer Jens Larsen fra Vallensbæk og Maren Holgersen. Gift med Husejer Peder Hansen fra Vallensbæk
1896 – Kvinder
1. Juli 1896 6. Juli 1896 Lærerinde ved Pogeskolen Anna Kirstine Ulrikke Jørgensen fra Herstedøster, ugift. 27 År . Født 20 aug 1868, Døjringe. Datter af Parcellist Jørgen Hansen fra Munkebjergby og Karen Larsen
1897 – Kvinder
8. Marts 1897 16. Marts 1897 *fhv. Jordemoder i Hjærm Barbara Johansen *f. Pinholdt fra Vallensbæk, enke. 68 År . Født i Tørring v. Lemvig. Gift med Skomager Jens Mathias Johansen fra Hjærm. begravet paa Hjærm Kirkegaard i Grinding Herred
14. Maj 1897 20. Maj 1897 Ane Balzersdatter fra Sønnen Anders Andersen , Vallensbæk Mark, enke. 79 År . Født i Vridsløselille. Datter af Jordbruger Balzer Hansen og Ingeborg Eriksdatter. Gift med Jordbruger Anders Andersen fra Vridsløselille. begravet paa Herstedvester Kirkegaard
30. August 1897 6. September 1897 Fattiglem Ellen Jensen fra Thorslunde Fattiggaard, ugift. 57 År .
1898 – Kvinder
29. April 1898 5. Maj 1898 Kathrine Bentson fra Vallensbæk, gift. 55 År . Født 13 jul 1842, Høga Torplilla i Kronborg Len. Gift med Husejer Johan Petersen fra Vallensbæk
1899 – Kvinder
21. Marts 1899 29. Marts 1899 Frederikke Sofie Molberg fra Lyngby, gift. 44 År . Født i Vallensbæk. Datter af Jordbruger Kristian Vilhelm Molberg og Marfen Klausen. Gift med Snedker Kristian K. Kristensen fra Lyngby
15. August 1899 20. August 1899 Laura Frederikke Larsen. 2 Mdr . Datter af Jordbruger Johannes Peter Larsen fra Vallensbæk Mark og Laura Kristine *f. Andersen
26. August 1899 1. September 1899 Ellen Margrethe Andersen *f. Sørensen fra Vallensbæk, enke. 68 År . Datter af Gaardmand Søren Nielsen fra Ejby og Ane Nielsen *f. Kortsdatter. Gift med Gaardejer Knud Andersen. boende paa sin afdøde Mands Ejendom til sin Død
13. Oktober 1899 19. Oktober 1899 Karen Marie Mortensen. 24 Dage. Datter af Indsidder Lars Mortensen
20. Oktober 1899 25. Oktober 1899 Johanne Andrea Larsen. 3 ½ Mdr . Datter af Jordbruger Johannes Peter Larsen fra Vallensbæk Mark og Laura Kristine *f. Andersen
11. November 1899 17. November 1899 Carla Sørine Poulsen. 3 Uger . Datter af Indsidder Søren Mikael Poulsen fra Vallensbæk
1900 – Kvinder
7. Februar 1900 15. Februar 1900 Aftægtskone Bodil Larsen fra Vallensbæk, enke. 74 År . Født i Ledøje. Gift med Husejer Holm Kristoffersen fra Vallensbæk
20. Februar 1900 27. Februar 1900 Mette Hansdatter fra Vallensbæk Mark, gift. 56 År . Født i Vallensbæk. Datter af Jordbruger Hans Hansen fra Vallensbæk og Sidse. Gift med Jordbruger Anders Andersen fra Vallensbæk Mark
25. Marts 1900 31. Marts 1900 Ane Larsdatter fra Vallensbæk, enke. 78 År . Født i Staaby, Præstø Amt. Datter af Gaardmand Lars Plougmand og Birthe. Gift med Jordbruger Hans Jeppesen fra Vallensbæk
24. August 1900 29. August 1900 Karen Marie Molberg *f. Sørensen fra Brøndbyvester, gift. 37 År . Født i Højstrup Huse, Lyderslev. Datter af Arbejdsmand Søren Hansen og . Gift med Gartner Ole Molberg fra Brøndbyvester
21. September 1900 27. September 1900 Eva Marie Molberg. 2 Mdr . Datter af Gartner Ole Molberg fra Brøndbyvester og Karen Marie *f. Sørensen
1901 – Kvinder
7. Februar 1901 14. Februar 1901 Ane Margrethe Olsen *f. Hansen fra Vallensbæk, enke. 56 År . Født i Herlev. Datter af Gaardejer Hans Jensen fra Herlev og Ane Poulsdatter. Gift med Gaardejer Kort Olsen fra Vallensbæk
31. Marts 1901 8. April 1901 Dagmar Eleonora Jensen fra Vallensbæk. 15 År . Født i Jyderup. Datter af Jordbruger *stedfader Niels Kristian Jensen fra Vallensbæk og Ane Kathrine *f. Jensen
18. Maj 1901 24. Maj 1901 Valborg Kristine Nielsen, ugift. 16 År . Født i Hvissing, Glostrup Sogn. Datter af Mælkeforpagter Kar Kristian Nielsen fra Vallensbæk og Ane Jensine *f. Petersen
5. September 1901 8. September 1901 Christence Boline Jensen. 2 ½ Mdr . Datter af Husejer Kristen Jensen fra Vallensbæk og Mette Kirstine Hansen
1902 – Kvinder
10. Januar 1902 Karen Hansen *f. Larsen fra Vallensbæk, enke. 72 År . Født i Døjringe. Gift med Gaardejer Jørgen Rasmusssen fra Døjringe. begravet Munkebjergby Kirkegaard. Sidset fælles opholdsted med Manden var i Døjringe.
26. Januar 1902 1. Februar 1902 Ane Marie Pejtersen *f. Jensen fra Vallensbæk, enke. 57 År . Født i Vallensbæk. Gift med Husejer Peder Pejtersen fra Vallensbæk
15. Februar 1902 20. Februar 1902 Kirsten Dorthea Petrea Pedersen. 1 Dag. Datter af Gaardejer Jens Jørgen Pedersen fra Vallensbæk og Ester Kirstine *f. Larsen
16. Marts 1902 22. Marts 1902 Aftægtsenke Birthe Marie Hansdatter fra Brøndbyvester Mark, enke. 77 År . Født i St. Jørgensbjerg ved Roskilde. Gift med Gaardejer Søren Andersen fra Ishøj. løst Sognebaand til Vallensbæk, men begravet paa Ishøj Kirkegaard
2. Maj 1902 9. Maj 1902 Ane Marie Kristensen fra Vallensbæk. 17 År . Født i Himmelev. Datter af Indsidder Hans Kristensen fra Vallensbæk og Karen Sofie *f. Hansen
1. December 1902 7. December 1902 Anna Dorthea Kirstine Larsen fra Vridsløselille Missionshus, gift. 31 År . Født i Kjøbenhavn. Datter af Skomager Christian Larsen fra Kjøbenhavn og Anna *f. Olsen. Gift med reservearbejdsmand ved Gasværket Vridsløselille Statsfængsel Niels Peter Mikkelsen. død paa Fødehjemmet paa Lampresvej, Frederiksberg.
16. November 1902 7. December 1902 Dødfødt Pigebarn. Datter af Arbejdsmand paa Gasværket paa Vridsløselille Fængsel Niels Peter Mikkelsen og Anna Dorthea Kirstine *f. Larsen
1903 – Kvinder
13. Januar 1903 19. Januar 1903 Ane Birgitte Sørensen *f. Olsen fra Ballerup, enke. 67 År . Gift med Gaardejer Jakob Sørensen fra Vallensbæk. sidste fælles opholdsted var Vallensbæk
18. Januar 1903 25. Januar 1903 Dødfødt Pigebarn. Datter af Murmester Anders Pedersen fra Vridsløselille og Anna Boline *f. Petersen
22. Marts 1903 29. Marts 1903 Ester Jørgine Petersen. 3/4 År . Datter af Pige Bodil Kirstine Petersen fra Vallensbæk
24. Marts 1903 29. Marts 1903 Volborg Julig Mortensen. 2/3 År . Datter af Indsidder Lars Mortensen fra Vallensbæk
22. Maj 1903 29. Maj 1903 Dorthea Jensen *f. Nielsen fra Vallensbæk, enke. 72 År . Født i Harrestrup, Herstedvester Sogn. Datter af Gaardejer Niels Larsen fra Harrestrup og . Gift med Gaardejer Lars Jensen fra Valdby, Taastrup Sogn
1904 – Kvinder
16. Januar 1904 22. Januar 1904 Johanne Regine Vilhelmine *f. Thorman fra Nyhavn 32.3 København, enke. 86 År . Født i Vallensbæk. Gift med Husejer Peder Jakobsen fra Vallensbæk
7. Marts 1904 14. Marts 1904 Birthe Steffensen *f. Jensen fra Vallensbæk, enke. 79 År . Født i Ejby. Gift med Snedker Jens Steffensen fra Vallensbæk
28. Marts 1904 2. April 1904 Neil Tønnes Bacher *f. Pedersen fra Vallensbæk, enke. 60 År . Gift med Gaardejer Dirch Gertsen Bacher. Jordpaakastelse skete i St. Magleby, Liget blev ført til Vallensbæk og sat i Grav.
13. Januar 1904 21. Januar 1904 Indsidder Maren Kathrine Jokumsen *f. Sørens datter fra Brøndbyveser, enke. 78 År . Født i Skydeborg, Aarup Sogn, Fyen. Gift med Ander Jokumsen. Søn Jordbruger Søren Christensen fra Brøndbyvester Strand
27. April 1904 1. Maj 1904 Hedvig Margrethe Petersen. 2 Dage. Datter af Husejer Anders Frederik Petersen fra Vallensbæk og Johanne Andersen
12. December 1904 18. December 1904 Valborg Julie Mortensen. 6 ½ Mdr . Datter af Indsidder Peder Mortensen fra Vallensbæk og Johanne *f. Mortensen
1905 – Kvinder
18. Februar 1905 25. Februar 1905 Inger Nielsen *f. Klausen, enke. 73 År . Født i Jyllinge. Datter af Gaardejer Klaus Pedersen og Ane. Gift med Gaardejer Kristoffer Nielsen fra Vallensbæk
2. Marts 1905 8. Marts 1905 Ellen Høgrup. 16 timer. Datter af Præst v. Brorsonkirken Axel Høgrup fra Kjøbenhavn og Ane Marie Birgithe *f. Hoff
23. Marts 1905 29. Marts 1905 Ane Nielsdatter fra Vallensbæk Missionshus, enke. 78 År . Født i Vallensbæk. Datter af Gaardmand Niels Kristoffersen fra Vallensbæk og Inger Kristoffersen. Gift med Købmand Jens Nielsen fra Vallensbæk
9. September 1905 15. September 1905 Aftægtsenke Kirsten Hansen *f. Godthjælpsdatter fra Vallensbæk, enke. 71 År . Datter af Stenhugger Godthjælp Pedersen fra Harrestrup og Karen Godthjælpsen. Gift med Præstegaardsforpagter og Husejer Anders Hansen fra Vallensbæk
23. Oktober 1905 29. Oktober 1905 Inger Olivia Jensen. 3 ½ Mdr . Datter af Husejer Christen Jensen fra Vallensbæk og Mette Kirstine Hansen
26. Oktober 1905 1. November 1905 Karen Hansen, enke. 83 Mdr . Født i Ishøj. Gift med Indsidder Peter Hansen fra Vallensbæk
9. November 1905 15. November 1905 Marie Møller fra Søllerød, ugift. 37 År . Datter af Proprietair Møller fra Søllerød og Johanne Henriette Hedevig *f. Haderup. Boede før paa Gammelgaard.
1906 – Kvinder
16. April 1906 23. April 1906 Fattiglem Sidse Knudsen *f. Olsen, enke. 62 År . Født i Taastrup Valdby. Gift med Pejter Knudsen fra Vallensbæk
1907 – Kvinder
7. Februar 1907 14. Februar 1907 Karen Sørensen *f. Hansdatter, enke. 92 År . Født i Viby, Sverrige. Gift med Arbejdsmand Jakob Sørensen fra Vallensbæk. Manden døde 1869
14. September 1907 22. September 1907 Ellen Margrethe Hansen. 1 År . Datter af Smedemester August Herman Ernst Hansen fra Vallensbæk
15. November 1907 20. November 1907 Anna Kirstine Jensen *f. Hurtig fra Vallensbæk, gift. Født i Sverrige. Gift med Husejer Niels Jensen fra Vallensbæk
1908 – Kvinder
6. Maj 1908 11. Maj 1908 Johanne Henriette Hedevig Møller *f. Haderup fra Højrupgaard, enke. 77 År . svigersøn Gaardmand N. Knudsen fra Højrupgaard
5. Oktober 1908 11. Oktober 1908 Ellen Mary Sørensen fra Brøndbyvester. 11 Mdr . Datter af Husejer Søren Peter Sørensen fra Brøndbyvester og Kirsten Agnete *f. Olsen
1909 – Kvinder
20. Januar 1909 20. Januar 1909 Dødødt. Datter af Gaardbestyrer Carl Rasmussen fra Vallensbæk Mark
28. Januar 1909 5. Februar 1909 Ane Hansine Mettea Hansen. 14 År . Datter af Gaardejer Hans Johannes Hansen fra Vallensbæk Mark og Ane Marie *f. Sørensen
17. April 1909 25. April 1909 Petra Marie Sørensen. 3 Uger . Datter af Arbejder Kristian Sørensen fra Vallensbæk
5. September 1909 11. September 1909 Sypige Idsel Jensdatter fra Vallensbæk, ugift. 70 År . Født 26 nov 1838, Vallensbæk. Datter af Husmand Jens Hansen og Ane Jensdatter
2. Oktober 1909 10. Oktober 1909 Maren Clausdatter fra enke, enke. 84 År . Datter af Jordbruger Claus Nielsen fra Hedevangshuset, Vallensbæk og Kristine Olsdatter. Gift med Jordbruger Christian Vilhelm Molberg fra Vallensbæk. Hun omkom ved Ulykkestilfælde, ved uheldig Kørsel i Københavns Valdby.
1910 – Kvinder
14. Juni 1910 18. Juni 1910 Poula Dusine Christensen. 1 År . Datter af Husejer Carl Johan Christensen fra Vallensbæk og Marie Elisabeth Christensen *f. Poulsen
5. September 1910 10. September 1910 Karen Sofie Rasmussen. 4 Uger . Datter af Gardbestyrer Carl Christian Rasmussen fra Vallensbæk Mark
20. Oktober 1910 27. Oktober 1910 Anne Olsen *f. Pejtersen fra Brøndbyvester, enke. 79 År . Datter af Svend Pejtersen fra Brøndbyvester Mark og Johanne Rasmusdatter. Gift med Arbejder Morten Olsen fra Brøndbyvester
20. November 1910 7. December 1910 Aftægtsenke Ane Larsen *f. Bentsen fra Brøndbyvester, enke. 76 År . Gift med Husejer Hans Larsen fra Brøndbyvester
24. December 1910 30. December 1910 Inger Margrethe Olsen *f. Hansen fra Vallensbæk, gift. 52 År . Født i Vallensbæk. Datter af Hans Sørensen og Mette Sørensen. Gift med Husejer Ole Olsen fra Vallensbæk
1911 – Kvinder
7. Juni 1911 14. Juni 1911 Anne Johanne Jensen *f. Hansson fra Vallensbæk, gift. 62 År . Født 16 nov 1848, Liboriehøj *ved Lund i Sverrige. Gift med Gaardejer Lars Jørgen Jensen fra Vallensbæk. Død paa Amtssygehuset , Frederiksberg
29. August 1911 4. September 1911 Maren Kirstikne Poulsen *f. Jørgensen fra Vallensbæk, gift. 56 År . Født i Døjringe, Munkebjergby. Datter af Jordbruger Jørgen Hansen og Karen. Gift med Skolelærer og Kirkesanger H. Poulsen fra Vallensbæk
13. September 1911 20. September 1911 Mette Sørensen *f. Bondesdatter fra Vallensbæk, gift. 75 År . Født i Herstedvester. Datter af Bonde Petersen og . Gift med *fhv. Jordbruger Anders Sørensen fra Vallensbæk
1912 – Kvinder
5. Januar 1912 11. Januar 1912 Johanne Villumsen *f. Mortensen fra Brøndbyvester Strand, enke. 80 År . Født i Brøndbyvester Strand. Datter af Morten Andersen og Abelone *f. Hansen. Gift med Jordbruger Ejler H. Villumsen fra Brøndbyvester Strand
24. Januar 1912 31. Januar 1912 Benthe Hansen *f. Christensen, enke. 77 År . Gift med Gaardejer P. Hansen fra Vallensbæk
27. Februar 1912 5. Marts 1912 Maren Nielsen *f. Nielsen fra Tranegilde, enke. 83 År . Født i Greve. Gift med Arbejdsmand Søren Nielsen fra Tranegilde
2. Oktober 1912 6. Oktober 1912 Ellen Marie Amanda Andersen. 5 Mdr . Datter af Gartner Christian Stefan Andersen fra Vallensbæk og Martha Marie *f. Eriksen
12. Juli 1912 18. Juli 1912 Johanne Caroline Petersen *f. Møller fra Vallensbæk, enke. Begravet Herstedvester Sogn 82 År . Gift med Husejer Erik Petersen fra Vallensbæk
18. August 1912 24. August 1912 Esther Petersen *f. Cortsdatter fra Vallensbæk, enke. 71 År . Datter af Gaardmand Cort Hansen fra Vallensbæk og Bodil Christensdatter. Gift med Husejer og Sandhandler Jørgen Petersen fra Vallensbæk. Manden døde 28 nov 1900
8. December 1912 15. December 1912 Methe Olsen *f. Villumsen fra Brøndbyvester, enke. 82 År . Gift med Gaardejer N. Olsen fra Brøndbyvester
1914 – Kvinder
20. April 1914 25. April 1914 Ane Hansen *f. Andersen fra Vallensbæk, gift. 66 År . Født 14 nov 1847. Datter af Husmand Anders Hansen fra Smørumovre og Kirsten Hansdatter. Gift med Arbejdsmand Peter Hansen fra Vallensbæk
29. Maj 1914 5. Juni 1914 Jensine Christiansen *f. Hansen. 53 År . Født 4.11.60. Datter af Husmand Hans Sørensen og Mette. Gift med Husmand Peter Christiansen
29. Juni 1914 5. Juli 1914 Olga Vitha Christensen. 4 Mdr . Født 28.2.14. Datter af Husejer Carl Johan Christensen og Marie Elisabeth *f. Poulsen
29. Juni 1914 6. Juli 1914 Jacobine Ovesen *f. Steffensen, enke. 64 År . Født 6.11.49, Vallensbæk. Gift med Mælkeforpagter Salomon Ovesen
24. Juli 1914 30. Juli 1914 Berthe Sørensen *f. Jensen fra Vallensbæk, gift. 56 År . Født 18.11.57, Vallensbæk. Datter af Husmand Jens Olsen fra Vallensbæk og Maren. Gift med Tømmermester Hans Peder Sørensen fra Vallensbæk
17. Oktober 1914 25. Oktober 1914 Johanne Christensen *f. Peitersen fra Brøndbyvester, enke. 78 År . Gift med Gaardejer Jess Peder Christensen fra Vallensbæk Mark
25. Oktober 1914 1. November 1914 Gudrun Jensen. 4 ½ År . Født 3.5.10, Ejby. Datter af Smed Hans Peter Jensen og Petra Nielsine Larsen
1915 – Kvinder
10. Marts 1915 17. Marts 1915 Ane Petersen fra Nordre Frihavnsgade 58, København, gift. 66 År . Født 12.2.49, Sengeløse. Datter af Arbejdsmand Hans Nielsen og . Gift med Arbejdsmand Lars Petersen
6. August 1915 11. August 1915 Emma Busch, ugift. 25 År . Født 16 apr 1890, Feldballe. Datter af Sognepræst H. A. E. O. Busch fra Vallensbæk
1916 – Kvinder
25. Februar 1916 2. Marts 1916 Ane Emilie Birthe Andersen. 5 Mdr . Født 1 okt 1915, Vallensbæk. Datter af Fodermester Niels Andersen og Birthe Davida *f. Petersen. Død Københavns Amtssygehus, Frederiksberg
6. Maj 1916 12. Maj 1916 Martha Johanne Busch. 27 År . Født 6 jan 1889, Feldballe. Datter af Sognepræst H. A. E. O. Busch fra Vallensbæk
1917 – Kvinder
15. Maj 1917 20. Maj 1917 Husejerske Kirsten Andersdatter, ugift. 81 År . Født 31.10-35, Vallensbæk
18. September 1917 23. September 1917 Sidsel Andersen, enke. 77 År . Gift med Arbejdsmand Lars Andersen
1918 – Kvinder
9. April 1918 14. April 1918 Inger Marie Sørensen *f. Olsen fra Brøndbyvester Mark, enke. 67 ½ År . Født 5.12.1850, Hillested. Gift med Arbejdsmand Christian Sørensen fra Vallensbæk
1919 – Kvinder
1. September 1919 7. September 1919 Karen Marie Elisabeth Henriksen, gift. 48 År . Født 19 apr 1871, Vallensbæk. Gift med Husejer Vilhelm Henriksen fra Vallensbæk
6. September 1919 11. September 1919 Martha Andersen. ½ År . Født 6 mar 1919. Datter af Gartner Chr. Andersen fra Vallensbæk og Marthe Marie Andersen
29. November 1919 5. December 1919 Hansine Henriette Hoff *f. Tetens fra Carl Bernhardsvej, Frederiksberg, gift. 76 År . Født 21.11.43, Store Brøndum. Gift med Pastor *emeritus H. M. Hoff
Opdateret d. 23.12.2007
webmaster