Kontingent 2024

Kontingent 2024

Ifølge vores vedtægter skal kontingentet være betalt senest d. 15. februar 2024.
Kontingent bedes betalt ved indsættelse på reg.nr. 1551 og konto nr. 3177300101 i Danske Bank.

Husk venligst at oplyse navn ved indbetaling.
Kontingentsatserne er uændret kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for institutioner.

webmaster