Vallensbæk annoncer i Folkebladet – 1915

Vallensbæk annoncer i Folkebladet – 1915

8 Apr.

     En Pige 14 á 15 Aar kan faa plads 1. Maj

     H. Petersen, Vallensbæk Nordmark

4 Maj

     En ung rask Pige kan faa plads straks eller d. 15, hos Gartner Andersen

     Vallensbæk Nordmark pr. Glostrup

17 Jun.

     Bortløben Hund, Han, hvid, halve Hoved sort, lang Hale, er bortløben 9. ds.
     For oplysninger eller tilvejebringelse gives en ducør. Jordbruger Hans Johansen Vallensbæk

     Andeæg af store Danske Ænder 15 øre.      P. Andersen, Vallensbæk Strand.

22 Jul

     Delegeret til Telefonselskabet valgt Proprietær N. Knudsen, Vallensbæk

12 Aug.

     En almindelig lille Jernpost ønskes til købs. Lars Peitersen, Vallensbæk

Modtaget fra Hans Nielsen
Opdateret d. 9.4.2008

webmaster