Lægdsrulle 1798-1805

Lægdsrulle 1798-1805

Lægdsrulle 1798-1805

Lægdsrulle 1798-1805

Navn Alder Højde Faders Navn Fødested Paategnet
1798
Claus     Niels Clausen Kiøbenhavn fra Lægd 25
Bendt9   Anders Andersen Ballerup Paategnet: 9-92
Eric9   Anders Erichsen Ballerup Paategnet: 9-92. Eric overstreget
Christen 17 61“ Anders Nielsen Tranegilde 21-229. Christen overstreget
Knud Født 24 Jan. 1798   Nilaus Pedersen Torslundemagle  
Christian 26 60½” Ole Madsen Tostrup Valdby fra 14-178. Artillerikusk
Lars Født 2 Dec 97   Peder Hansen Vallensbæk  
Hans Født 6. Maj 98   Ole Hansen Vallensbæk  
Niels Født 9. Sep 98        
1799
Morten 24 69” Lars Mortensen Vallensbæk gl. Mands Søn 96
Hans 24 61 ¾” Ole Hansen Vallensbæk gl. Mands Søn
Anders 19 62½” Cort Knudsen Vallensbæk fritaget for at betale 30 Rd. Anders overstreget
Peder 16 61” Cort Knudsen Vallensbæk  
Søren 14   Cort Knudsen Vallensbæk  
Lars 8   Cort Knudsen Vallensbæk  
Jens 25 64 ¼” Ole Jensen Vallensbæk  
Peder 21 61 3/4” Ole Jensen Vallensbæk Svag Mands Søn 98.
Niels 14   Hans Rasmussen Vallensbæk  
Hans 19 62 ¼ Peder Hansen Vallensbæk anmeldt Liigfald sep 1801. Hans overstreget
Niels 23 60½” Ole Nielsen Brøndbyvester 1800
Jens 17 63“ Niels Pedersen Vallensbæk er paa Brøndbyvesters Seminarium efter Attest 1803
Peder 10   Kristoffer Pedersen Vallensbæk  
Hans 9   Kristoffer Pedersen Vallensbæk  
Hans 34 66” Anders Sørensen Vallensbæk gl. Mands Søn. Hans overstreget
Anders 25 62½” Anders Nielsen Vallensbæk afskediget 1803, L. S. N. Reg. 2 afd 78. Anders overstreget
Baltsar 24 61” Anders Nielsen Hsm Vallensbæk  
Peder 30 62 ¾“ Peder Pedersen Vallensbæk Sygelig
Ole 35 60” Anders Olsen Vallensbæk Husmand
Kristen 15   Anders Christensen Vallensbæk  
Søren 14   Niels Hansen Vallensbæk  
Niels 14   Lars Nielsen Vallensbæk  
Morten 10   Lars Nielsen Vallensbæk  
Jens 22 65” Nicolaj Jensen Vallensbæk fri ved Lodtrækning 98
Christian 20 64” Nicolaj Jensen Vallensbæk Recrut 1800, N. R. L.
Anders 8   Erik Nielsen Vallensbæk  
Kristoffer 8   Jens Larsen Vallensbæk  
Lars 16   Jens Larsen Vallensbæk anmeldt at være i Slaveriet paa Livstid
Anders 14   Peder Nielsen Vallensbæk  
Hans 11   Peder Nielsen Vallensbæk  
Baltzar 20 40 1/4” Hans Mortensen Vallensbæk 1801-1802-1803
Niels 34 62½” Kristen Nielsen Vallensbæk Niels overstreget
Peder 34   Kristen Nielsen Vallensbæk afgaard Sept. 1802, Peder overstreget
Peder 8   Ole Pedersen Vallensbæk  
Ole 8   Peder Hansen Vallensbæk  
Ole 19 64” Hans Mikkelsen Tranegilde Res Kusk 1800
Hans 16 66” Jens Hansen Hundie afg bl. 99
Hans 24 62 ¾” Peder Hansen Torslunde N. R. 96 2 afd. 77, Ophold Kroen ved Stranden
Ole 7   Niels Thomsen Vallensbæk  
Anders 7   Hans Jensen Vallensbæk  
Niels 20   HansVides ikke ikke findes 99. Ingen Oplysning
Søren 11   Ole Andersen Vallensbæk  
Hans 9   Nikolaj Jensen Vallensbæk  
Anders 10   Lars Nielsen Vallensbæk  
Peder 6   Anders Jensen Vallensbæk  
Jens 24   Jens Hansen Risby  
Anders 28 63” Anders Nielsen Tranegilde Anders overstreget
Bendt 6   Jens Bendtsen Vallensbæk  
Niels 11   Niels Mikkelsen Brøndbyøster  
Ole 27 63 ½“ Peder Væver Brøndbyvester Ole overstreget
Peder 16 63 ½” Albert Nielsen Vridsløselille  
Peder 31 66” Jens Larsen Baldersbrønde  
Niels 36 60” Niels Hansen Brøndbyvester Niels overstreget
Jens 29 64” Peder Pedersen Ballerup  
Jens 5   Lars Nielsen Vallensbæk  
Peder 5   Anders Hansen Vallensbæk  
Rasmus 5   Ole Pedersen Vallensbæk  
Jørgen 5   Ole Pedersen Væver Vallensbæk  
Peder 30 64” Anders Pedersen Vallensbæk Recrut N. R. 95, paa 8. Aar af No. 45
Peder 20 62½ Niels HansenVallensbæk var Doublent ved 14-102 i Rullen af 96
Lars 4   Niels Pedersen Vallensbæk  
Anders 4   Kristoffer Pedersen Vallensbæk  
Christen 4   Jens Christensen Vallensbæk  
Ole 18 61” Anders Olsen Frederitz Paategnet: 16.118. Ole overstreget
Ingvard 24 62” Mads Jensen Søndersø U. A. 97
Niels 3   Erik Nielsen Vallensbæk  
Ole 3   Hans Olsen Vallensbæk  
Hans 3   Peder Hansen Vallensbæk  
Niels 3   Jens Nielsen Vallensbæk  
Hans 3   Anders Hansen Vallensbæk  
Ole 35 67½” Hartmand Hansen Fladegaard, Norge Garder til Fods paa 8. Aar 97
Niels 30 61 ¼ Anders Nielsen Tranegilde Niels overstreget
Jens 2   Anders Hansen Vallensbæk  
Søren 2   Peder Andersen Vallensbæk  
Niels 2   Kristoffer Pedersen Vallensbæk  
Kristen 2   Anders Pedersen Vallensbæk  
Peder 2   Anders Nielsen Vallensbæk Død 1801, Attest
Claus 6   Niels Clausen Fidge Kroen fra Roeskilde 25-86
Bendt 12   Anders Andersen Ballerup  
Knud 3   Nilaus Pedersen Torslunde  
Kristian 29 60” Ole Madsen Tostrup Valdby Artilleri Kusk
Lars 1   Peder Hansen Vallensbæk  
Hans 1   Ole Hansen Vallensbæk  
Niels 1   Jens Larsen Vallensbæk  
Jens 27 61½“ Lars Larsen Torslundemagle Afskediget 1802, Jens overstreget
Lars 1   Jens Larsen Vridsløselille  
Lars 17 62½” Kristian Espenheim Tostrup Valdby  
Jens 10   Frederik Andersen Vridsløselille  
Niels 7   Frederik Andersen Vridsløselille  
Ole 2   Frederik Andersen Vridsløselille  
Hans Født 13 Nov. 1798   Lars Nielsen Vallensbæk  
Jens Født 15 Dec. 98   Niels Thorsen Vallensbæk  
Baltzar Født 26 Jan. 99   Peder Nielsen Vallensbæk Død 1800
Kristen Født 9 Mar. 99   Niels Kristensen Vallensbæk  
Niels Født 6. Apr. 99   Ole Pedersen Væver Vallensbæk  
Rasmus Født 30 Okt. 99   Jens Bentsen Vallensbæk Død 1800
1800
Niels 26 64 ¾” Peder Nielsen Herstedvester 21-154
Carel Døbt 2 Feb 1800   Jens Pedersen Vallensbæk  
Peiter 20 Apr. 1800   Hans Peitersen Vallensbæk  
Lars 13 Jul 1800   Anders Jensen Vallensbæk  
Kristen 13 Jul 1800   Anders Larsen Vallensbæk Død 1801
Gunder 5 Okt 1800   Ole Jensen Vallensbæk  
Lars Født 2 Nov.1800   Hans Pedersen Vallensbæk  
Johan Peder 28 64” Johan Peder Skribler Frederichsberg Landsoldat 1801 N. L. R. Afd 7.
1801
Peder 7   Lars Pedersen Herstedøster f. 24-54
Rasmus 21 62 3/4” Niels Rasmussen Tostrup Valdby f. 21-86
Lars 16 60“ Hans Jørgen Mortensen Vallensbæk f. 11-47 1803
Mads Født 12 Mar. 1801   Anders Pedersen Vallensbæk  
Niels Født 22 Mar. 1801   Ingvor Madsen Vallensbæk  
Søren Født 29 Mar. 1801   Lars Nielsen Vallensbæk  
Ole Født 19 Apr 1801   U. Hans Olsen Vallensbæk  
Jens Født 28 Aug 1801   Jens Peitersen Vallensbæk  
Jacob 19 64½” Peder Albertsen Herstedvester fra 14-21, Recrut 1802 N. L. R.
1802
Niels Døbt 25 Jul 1802   Niels Nissen Vallensbæk Død 1803
1803
Morten 27 69“ Lars Mortensen Vallensbæk G. M. S. Faderen Død 1799, driver Gaarden
Hans 27 61 ¾” Ole Hansen Vallensbæk G. M. S. Faderen Død 1799, driver Gaarden
Jens 19 61” Kort Knudsen Vallensbæk Battalion 30. ad. 103, Jens overstreget
Søren 17 61 ¼ Kort Knudsen Vallensbæk Krummet Pegefinger og Platfodet
Lars 11   Kort Knudsen Vallensbæk  
Jens 28 61 ¼” Ole Jensen Vallensbæk  
Peder 24 61 ¾” Ole Jensen Vallensbæk Paategnet L. S. R. 99 1. afd
Rasmus 25 63” Hans Rasmussen Vallensbæk ??
Niels 17 63 ¼“ Hans Rasmussen Vallensbæk sættes under kum Sep 1806
Niels 26 60½” Ole Nielsen Brøndbyvester  
Jens 20 63½“ Niels Pedersen Vallensbæk Soldat 1805, da han har forladt Seminariet
Peder 13   Kristoffer Pedersen Vallensbæk  
Hans 12   Kristoffer Pedersen Vallensbæk  
Baltzar 27 61” Anders Nielsen Vallensbæk  
Peder 33 62 ¾“ Peder Pedersen Vallensbæk Svagelig, Peder overstreget
Kristen 18 60” Anders Kristensen Vallensbæk Matros 1806
Niels 17 60 ¼” Lars Nielsen Vallensbæk  
Morten 13   Lars Nielsen Vallensbæk  
Jens 25 65” Nicolai Jensen Vallensbæk Frilod
Kristian 23 64“ Nicolai Jensen Vallensbæk N. L. S. 1800
Anders 11   Erik Nielsen Vallensbæk  
Kristoffer 11   Jens Larsen Vallensbæk  
Lars 19   Jens Lasen Vallensbæk gik ud som Slave paa Livstid
Anders 17 61” Peder Nielsen Vallensbæk  
Hans 14   Peder Nielsen Vallensbæk  
Baltzar 23 60 ¼” Hans Mortensen Vallensbæk  
Peder 11   Ole Pedersen Vallensbæk  
Ole 11   Peder Hansen Vallensbæk  
Ole 22 64” Hans Mikkelsen Tranegilde Res. Kusk
Hans 19 66 ¾” Jens Hansen Hundie Garder til Fods 1805
Hans 27 62 ¾” Peder Hansen Torslunde Afskediget Sep 1804, Hans overstreget
Ole 10   Niels Thorsen Vallensbæk  
Anders 10   Hans Jensen Vallensbæk  
Niels 23   Hans Vides ej  
Søren 14   ?? Knudsen Skovlunde  
Hans 12   Nikolai Jensen Vallensbæk  
Anders 14   Lars Nielsen Vallensbæk  
Peder 9   Anders Jensen Vallensbæk  
Jens 12   Hans Hansen Risby  
Bendt 9   Jens Knudsen Vallensbæk  
Niels 12   Niels Hansen Brøndbyøster  
Peder 19 64“ Albert Nielsen Vridsløselille  
Peder 34 66” Jens Larsen Baldersbrønde Fripas 1805, Peder overstreget
Jens 32 64” Peder Pedersen Ballerup  
Jens 8   Lars Nielsen Vallensbæk  
Peder 8   Anders Hansen Vallensbæk  
Rasmus 8   Ole Pedersen Vallensbæk  
Jørgen 8   Ole Pedersen Væver Vallensbæk  
Peder 23 62½” Niels Hansen Vallensbæk Fripas
Lars 7   Niels Pedersen Vallensbæk Død 1804
Anders 7   Kristoffer Pedersen Vallensbæk  
Peiter 7   Jens Peitersen Vallensbæk  
Ingvard 27 62” Mads Jensen Søndersø  
Niels 6   Erik Nielsen Vallensbæk  
Ole 6   Hans Olsen Vallensbæk  
Hans 6   Peder Hansen Vallensbæk  
Niels 6   Jens Nielsen Vallensbæk  
Hans 6   Anders Hansen Vallensbæk 14C218, Hans overstreget
Ole 36 67½” Hermann Hansen Skoagergaard ved Garden
Jens 5   Anders Hansen Vallensbæk  
Søren 5   Peder Andersen Vallensbæk  
Niels 5   Kristoffer Pedersen Vallensbæk  
Kristen 5   Anders Pedersen Vallensbæk  
Klaus 9   Niels Klausen Kregekroe  
Bendt 15   Anders Pedersen Ballerup  
Knud 6   Nicolaus Pedersen Torslundemagle  
Kristian 32 60½” Ole Madsen Tostrup Valdby Recrut
Lars 4   Peder Hansen Vallensbæk Død 1806
Hans 4   Ole HansenVallensbæk Roeskilde 24 B149
Niels 4   Jens Larsen Vallensbæk  
Lars 4   Jens Larsen Vallensbæk  
Lars 20 63 ¼“ Kristian Espenheim Tostrup Valdby  
Jens 13   Frederik Konrad Andersen Statshospitalet  
Niels 10   Frederik Konrad Andersen Statshospitalet  
Ole 5   Frederik Konrad Andersen Statshospitalet  
Hans     Lars Nielsen Vallensbæk Død 1805
Niels 3   Niels Thorsen Vallensbæk  
Kristen 3   Niels Kristensen Vallensbæk  
Niels 3   Ole Pedersen Væver Vallensbæk  
Niels 29 64 ¼” Peder Nielsen Herstedvester Res. Kusk
Poul 2   Jens Pedersen Vallensbæk  
Peiter 2   Hans Peitersen Vallensbæk  
Lars 2   Anders Jensen Vallensbæk Død 1804, Lars overstreget
Gunder 2   Ole Jensen Vallensbæk  
Lars 2   Hans Pedersen Vallensbæk 18C161, Lars overstreget
Johan Peder 29 64” Johan Konrad Skaabler Frederiksberg Soldat 1801, afd. 7 paa 8. Aar
Peder 10   Lars Pedersen Herstedøster  
Rasmus 28 62 ¾ Niels Rasmussen Tostrup Valdby Kuskkadet
Lars 19 61” Hans Jørgen Mortensen Vallensbæk Soldat 1805 K. R.
Mads 1   Anders Pedersen Vallensbæk  
Niels 1   Ingvard Madsen Vallensbæk  
Søren 1   Lars Nielsen Vallensbæk  
Ole 1   Unge Hans Olsen Vallensbæk  
Jens 1   Jens Peitersen Vallensbæk  
Jacob 22 64½“ Peder Albertsen Herstedvester Rek. NLR 1802
Peiter 19 61 ¼ Svend Peitersen Brøndbyvester Soldat 1805 K. R.
Niels Født 30 Jan. 1803   Rasmus Nielsen Vallensbæk  
1804
Knud Døbt 20 Nov. 1803   Hans Olsen Vallensbæk  
Anders Døbt 25.Mar 1804   Unge Jens Larsen Vallensbæk  
Peder Døbt 22 Apr. 1804   Ole Pedersen Væver Vallensbæk  
Niels Døbt 12 Aug 1804   Unge Niels Pedersen Vallensbæk  
Peder Døbr 9 Sep. 1804   Jens Nicolaisen Vallensbæk  
Niels Døbt 16 Sep. 1804   Jens Olsen Vallensbæk  
Peder 19 61” Kort Knudsen Vallensbæk  
1805
Nicolay Døbt25 Jan 1805   Christian Nicolaysen Vallensbæk  
Peder Døbt 21 Mar. 1805   Jens Peitersen Vallensbæk  

Retur


Opdateret d. 5.1.2005

webmaster

Skriv et svar