Lægsrulle 1793-1797

Lægsrulle 1793-1797

Lægdsrulle 1793-1797

Lægdsrulle 1793-1797

Navn Alder Højde Fødested Faders Navn
1793
Anders 4   Vallensbæk Lars Nielsen
Peder Født 28 Dec 1792   Vallensbæk Anders Jensen
Baltzer Født 12 Aug 1793   Vallensbæk Peder Nielsen
Jens 22   Risby Jens Hansen Paategnet: fra Ishøj 18 K 138
Peder 21 63” Tranegilde Anders Nielsen
Niels 25 64” Riby Jørgen Nielsen Niels overstreget, Paategnet: L8, Lr 85, 2, fra 21 Herstedvester
Bendt Født 4.Jun 93   Vallensbæk Jens Bendtsen
Peder Født 6. Okt.       Død 95
Niels 5   Brøndbyøster Niels Jensen Opdaget
1794
Ole 21 61” Risby Hans Larsen Ole overstreget, Paategnet 14 D, Rekrut R 92, fra 14 L, 50
Christen 17 66” Herstedøster Niels Christensen Christen overstreget, Paategnet K24 C 8, fra 12 L. no. 7
Ole 20 63 ½” Herstedvester Peder Væver Paategnet: Rec. P. F. R. fra 14 L. no 27
Peder 9   Vridsløselille Albert Nielsen Fra 14 L. no. 114
Peder 24 66” Baldersbrønde Jens Larsen Paategnet: Blind paa Høyre Øye, manglende v. Pegefinger. Udtaget til Soldat, fra 18 L. no 131
Andreas 21 63” Baldersbrønde Jens larsen Paategnet: Recrut K. R. 92, fra 18 L. no 132
Niels 29 60” Brøndbyvester Niels Hansen Paategnet: Haandstark, fra 12 L. no 162
Jens 22 64” Ballerup Peder Pedersen Jens Paategnet: Udtr til Soldat, fra12 L. no 1
  Født 11 Feb 1794     Lars Nielsen
Peder Født 26 Jun 1794     Andreas Hansen
Rasmus Født 10 Jul. 1794     Ole Pedersen
Jørgen Født 25 Aug 1794     Ole Pedersen Væver
Peder 26 69” Værløse Anders Pedersen Bopæl: Broge, Paategnet: Rec. Kgl R paa 8 Aar af no 45
Ole 29 62 ½” Vridsløselille Ole Pedersen Paategnet: L. Sold. N. R. L.87 2 afdfra 14-45, afsk, Sep 96
1795
Jens 25 66” Randrup Peder Christoffersen Jens overstreget, Paategnet: L Sold. N. R. L. 86 1 af d 70, fra 24-77
Hans 25 60” Brøndbyvester Niels Pedersen Hans overstreget, Paategnet: 11 D 132, Laarskade ud t. s. fra 11- A15
Hans 15   Torslunde Jens Larsen Fra 20-17
Kristen 13   Tranegilde Anders Nielsen Fra 18-26
Anders 17   Tranegilde Anders Nielsen Anders overstreget, Paategnet: Platfod, ud: f. s. fra 18-A10
Peder 13   Vallensbæk Niels Hansen Fra 14-8
Lars 13   Ballerup Peder Andersen (Tranegilde) Lars overstreget, Paategnet: 14D 181, 9-54, var kort i Lægd 8
Lars Født 17 Nov 1794     Niels Andersen
Anders Født 20 Apr 1795     Kristoffer Nielsen
Peiter Født 27 Apr 1795     Jens Peitersen
1796
Morten 21 69” Vallensbæk Lars Mortensen Paategnet: gl Mands Søn 96
Hans 21 61 ¾” Vallensbæk Ole Hansen Paategnet: gl. Mands Søn
Anders 16   Vallensbæk Cort Knudsen
Peder 13   Vallensbæk Cort Knudsen
Søren 11   Vallensbæk Cort Knudsen
Lars 5   Vallensbæk Cort Knudsen
Jens 22 61” Vallensbæk Ole Jensen
Peder 18 61 ¾” Vallensbæk Ole Jensen Paategnet: Landsoldat 99, no 2 1-69
Rasmus 19 63” Vallensbæk Hans RasmussenPaategnet: gens. Sep 98, med Attest, brugt af Faderen er Født Mar. 1741, Faderen er tillige Svagelig Datteren
Niels 11   Vallensbæk Hans Rasmussen
Peder 16   Vallensbæk Peder Hansen
Niels 20 60 ½” Brøndbyvester Ole Nielsen
Hans 23 69” Vallensbæk Niels Pedersen Paategnet: Garder Re. 97
Jens 14   Vallensbæk Niels Pedersen
Peder 7   Vallensbæk Kristoffer Pedersen
Hans 7   Vallensbæk Kristoffer Pedersen
Hans 31 66” Vallensbæk Anders Sørensen Paategnet: gl. Mands Søn
Anders 22 62 ½” Vallensbæk Anders Nielsen Paategnet: L. Sold N. L. R. 95 2 afd
Baltzar 21 61’2 Vallensbæk Anders Nielsen
Peder 27 62 ¾ Vallensbæk Peder Pedersen Paategnet: Svagelig
Ole 32 60” Vallensbæk Anders Olsen Stilling: Husmand
Kristen 12   Vallensbæk Anders Kristensen
Søren 11   Vallensbæk Niels Hansen
Niels 11   Vallensbæk Lars Nielsen
Morten 7   Vallensbæk Lars Nielsen
Jens 19 65“ Vallensbæk Nicolai Jensen Frilod sep 98
Kristian 17 62 ½” Vallensbæk Nicolai Jensen
Anders 5   Vallensbæk Christ. Jensen
Kristoffer 5   Vallensbæk Jens Larsen
Lars 13   Vallensbæk Jens Larsen
Anders 11   Vallensbæk Peder Nielsen
Hans 8   Vallensbæk Peder Nielsen
Baltzher 17   Vallensbæk Hans Mortensen
Niels 31 63½” Vallensbæk Christen Nielsen Stilling: Gaardmand
Peder 31       Rømt
Peder 35   Massendrup Niels Poulsen Paategnet: Rømt, gavn ud Sep 98
Peder 5   Vallensbæk Ole Pedersen
Ole 5   Vallensbæk Peder Hansen
Ole 16   Tranegilde Hans Michelsen
Hans 13   Hundie Jens Hansen
Hans 21 62 ¾” Thorslunde Peder Hansen Paategnet:L. Sold. 96 2 afd. 77
Ole 4   Vallensbæk Niels Thomsen
Anders 4   Vallensbæk Hans Jensen
Niels 17   Vides ey Hans Paategnet: Opholdsted ubekjendt
Søren 8   Skoulunde Ole Andersen
Hans 6   Vallensbæk Nicolai Jensen
Anders 7   Vallensbæk Lars Nielsen
Anders 3   Vallensbæk Andes Jensen
Baltzer 3   Vallensbæk Peder Nielsen
Jens 26 ikke noteret Risby Jens Hansen
Peder 25 63” Tranegilde Anders Nielsen Paategnet: L. Sold. N. L. R. 1792, 3 afd 24
Bendt 3   Vallensbæk Jens Bendtsen
Niels 8   Brøndbyøster Niels Nissen
Lars 27 64“ Brøndbyvester Søren Larsen Lars overstreget, Paategnet: afg. 97, L. Sold. N. l. R. 89 1 afd 44
Ole 24 63 ½” Vallensbæk Peder Væver Paategnet: Recrut R. T. R. 92
Peder 13   Vridsløselille Albert Nielsen
Peder 28 66” Balderbrønde Jens Lawrsen Paategnet: Blind paa Hø. Øye
Anders 23 63” Vallensbæk Jens Larsen Paategnet: Død 97
Niels 33 60” Brøndbyvester Niels Hansen Paategnet: Haandskadet
Jens 26 64” Ballerup Peder Pedersen
Jens 2   Vallensbæk Lars Nielsen
Peder 2   Vallensbæk Anders Hansen
Rasmus 2   Vallensbæk Ole Pedersen
Jørgen 2   Vallensbæk Ole Pedersen
Peder 27 69” Kirkeværløse Anders Pedersen Paategnet: Recrut K. R. 95, paa 8. Aar
Ole 33 62 ½“ Vridsløselille Jens Pedersen Ole overstreget. Paategnet: afg. Sold. N. L. R. 87. 2 afd 46
Hans 19 62 ½” Thorslunde Jens Larsen Hans Overstreget, Paategnet: blev ?? Sep 97
Kristen 17   Tranegilde Anders Nielsen Paategnet: 21 E. 229
Lars 1   Vallensbæk Niels Pedersen
Anders 1   Vallensbæk Kristoffer Pedersen
Peiter 1   Vallensbæk Jens Peitersen
Ole 15   Friderichsberg Anders Olsen Paategnet: fra16-77
Ingvar 21 62” Sønderød Mads Jensen Paategnet: fra 14-618vNiels 1   Vallensbæk Chr. Nielsen
Ole 1   Vallensbæk Hans Olsen
Hans 1   Vallensbæk Peder Hansen
Niels 1   Vallensbæk Jens Nielsen
Hans 1   Vallensbæk Anders Hansen
Ole 30   Fladegaard, Norge Hermann Hansen Paategenet: Bopæl ved Regimentet, Garder til Fods paa 8. Aar
1797
Ole 27 61 ½“ Tranegilde Anders Nielsen Paategnet: LS. Nlk. 3 afd. 52 fra 1-267
Jens Født 20 nov 96     Anders Jensen
Søren Født 7 Mar 97     Peder Andersen
Niels Født 26 Mar 97     Kristoffer Pedersen
Kristen Født 16 jun 97     Anders Pedersen
Peder Født 6 Jul 97     Anders Nielsen
Kristian Født 25 sep 97     Jørgen Jørgensen

Retur


Opdateret d. 5.1.2005

webmaster

Skriv et svar